Портфоліо проекту "Прості механізми"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Забігайло Іван Іванович

Назва проекту

«Дайте мені точку опори і я переверну земну кулю! »

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, біологія, історія, математика

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект спрямований на пошук оригінальних ідей у викладанні фізики для 7-го класу за темою «Механічна робота і енергія». Проект передбачає творче освоєння учнями ряду навчальних тем. В рамках проекту частина уроків відводиться під обговорення в класі основних теоретичних положень в рамках навчальних тем з використанням методичних матеріалів вчителя. Демонструються прийоми експериментального дослідження з використанням дидактичних матеріалів. Значний наголос робиться на проведені групами школярів самостійних дослідження як у себе вдома, так і в шкільній фізичній лабораторії з подальшою систематизацією та оформленням.

Питання проекту

Ключове питання

«Проти лома немає прийому? »

Тематичні питання

Чи так вже прості прості механізми?

Людина-простий механізм?

І радий би, та не під силу?

Змістові питання

• Що таке прості механізми?

• Які прості механізми ви знаєте?

• Якими правилами пояснюється робота простих механізмів?

• З якою метою, з точки зору фізики, і де використовуються прості механізми?

• Як знайти ККД?

• Що являє собою важіль? похила площина?

• Як влаштований і діє воріт, як різновид важеля?

• Що являє собою блок?

• Які види блоків ви знаєте?

• Як влаштований і діє різновид похилій площині - клин?

План вивчення теми

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі

•Всебічно вивчити прості механізми.

•Показати практичне значення простих механізмів в природі і техніці.

•Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

•Розвивати навички самостійної дослідницької роботи і практичного застосування знань.

•Навчити працювати в колективі і проявити себе індивідуально.

•Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз і синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на питання).

•Навчити доцільно використовувати комп'ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних питань, пов'язаних з доступом та використанням інформації.

•Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати отримані знання.

•Навчити презентувати свою роботу (презентацію, буклет, блог).

Діяльність вчителя

Буклет для батьків

Презентація вчителя


Підготовчий етап

• Розробляє план вивчення теми: вибирає тему проекту, формулює питання, ставить цілі і задачі; створює план реалізації проекту.

• Готує презентацію вчителя, за допомогою якої знайомить учнів з ключовим і тематичними питаннями, завдання для груп.

• Знайомить учнів та їх батьків з особливостями і перевагами методу проектів, використовуючи при цьому матеріали інформаційного буклету.

• Нагадує про основні кроки по створенню презентації.

• Розробляє критерії оцінювання учнівської роботи, матеріали для здійснення формуючого оцінювання.

• Готує добірку тематичних інтернет - ресурсів, які можуть бути використані учнями при реалізації проекту.

• Знайомить учнів з планом реалізації проекту, демонструє стартову презентацію.

Основний етап

• Організовує об'єднання учнів в групи.

• Проводить організаційне заняття, на якому знайомить учасників проекту з завданнями, алгоритмом роботи, інформаційними ресурсами, видам робіт і критеріями їх оцінки (хід заняття відображено в презентації).

• З'ясовує навчальні потреби учнів (використання ЗХД, організуючої діаграми).

• Пропонує інструкції з проведення експерименту. Здійснює формуюче оцінювання (до початку, протягом проекту, по завершенню реалізації проекту).

Підсумковий етап

• Розробляє оціночні листи.

• Перевіряє роботи учнів.

• Організує обговорення результатів роботи.

• Організовує захист проекту.

• Проводить рефлексію.

Діяльність учнів

Знайомство учнів з презентацією вчителя і проблемною темою проекту.

Розгляд та обговорення назви проекту і самого проекту з учнями.

Робота з виявлення необхідного матеріалу, методик проведення досліджень.

Об'єднання в дослідні групи:

-1 група знаходить, систематизує і узагальнює матеріал про простих механізмах.

-2 група розраховує силу напруги м'язів руки.

-3 група досліджує похилу площину як простий механізм.

Аналіз та обговорення з учителем отриманих результатів.

Планування, розробка презентації, її демонстрація і захист.

ЗХД-таблиця

Організаційна діаграма

презентація учнів

Оцінювання

Діагностичне оцінювання: мережевий опитувальник

Проміжне оцінювання: організаційна діаграма, ЗХД таблиця, оцінювання учнівської презентації

ЗХД-таблиця

Організаційна діаграма

Мережевий опитувальник

Оцінювання учнівської презентації

Документ фасилітатора

Завдання для обдарованих учнів

Завдання для відстаючих учнів

Шаблон учнівської презентації

Корисні ресурси

Школа сучасних знань

Школа сучасних знань

Сайт МОН України

Фізика (підручник) Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. 8 Генеза Наказ МОН від 17.03.2008 № 179

Фізика (підручник) Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. 8

Перельман Я.И. Занимательная физика: Книга 1.- М.: Наука 1979.

Энциклопедия для детей: Т. 14 – «Техника». – М.: Аванта +, 2000.

Інші документи

Лист про авторський дозвіл

Безпечне використання