Портфоліо проекту "Моя фортеця"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Обратите внимание, что это шаблон!! Здесь не надо ничего писать!! Данный текст необходимо скопировать на необходимую страницу!!--Сокол И.Н. (администратор ЗапоВики) 15:09, 14 июня 2013 (EEST)

Автор проекту

Тоцька Людмила Анатоліївна

Назва проекту

«Моя фортеця»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет екологія рідного краю. Тема в програмі «Гігієна житла». Ця тема розглядається в темах таких предметів: основи здоров’я, біологія,фізика.

Вік учнів, клас

9 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Даний навчальний проект призначений для учнів 9 класу, ця тема вивчається в курсі «Екологія рідного краю» в темі «Гігієна житла». Основні види діяльності учнів: дослідницький, пошуковий, груповий. Учні виступають в ролі: екологів, квітникарів та зооантропологів. В результаті роботи повинні створити: буклети, презентації та публікації. Результат своїх досліджень учні представляють певній цільовій аудиторії, яка зацікавлена в їх обраній темі. Зрештою учні оцінюють і пояснюють взаємозв'язок стану здоров'я людини і екологічного стану квартири як середовища його існування

Питання проекту

Ключове питання

Як своє життя зробити безпечним?

Тематичні питання

1. Які чинники впливають на якість середовища житла?

2. Автотрофна складова квартири і як її підібрати?

3. Чому квартиру називають гетеротрофною екосистемою?

Змістові питання

1.Які сприятливі і несприятливі фізичні фактори впливають на здоров’я мешканців квартири?

2. Які кімнатні рослини підходять для житла?

3. Які тваринні організми живуть поряд з нами в квартирі?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Учні повині знати:

- Знайти взаємозв'язок стану здоров'я людини і екологічного стану квартири як середовища його існування;

- Використовуючи доступні для проведення прості дослідження квартири як екосистеми, вивчити її стан і розробити можливі варіанти покращення екологічних умов сучасної квартири;

- Розвивати вміння впроваджувати та доносити нові ідеї до інших, швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати її;

- Формувати екологічну свідомість та бажання дотримуватися правил екологічної безпеки

Під час реалізації проекту учні:

- навчаються працювати в групі;

- закріпляють базові знання з біології та екології рідного краю;

- закріпляють вміння працювати в Microsoft Office Power Point. Microsoft Office Word;

- досліджують якість середовища житла, рослинний та тваринний світ помешкань;

- презентують свою роботу перед учнями школи, батьками.

Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

1. Вибір теми відповідно програмам та Державного стандарту.

2. Постановка мети та основних питань проекту.

3. Розробка завдань проекту

4. Підготовка документації для виявлення потреб учнів

5. Створення вчительської презентації

6. Підготовка плану впровадження проекту

7. Підготовка обладнання для реалізації проекту

8. Розробка критерій оцінювання

9. Підготовка лічильників балів оцінювання презентації, буклетів

10. Підготовка документів для диференціації

Етап реалізації:

1. Знайомство з вчительською презентацією

2. Постановка завдання учасникам проекту

3. Об’єднання учасників в групи

4. Розподілення обов’язків між учасниками в групах

5. Обговорення та постановка задач перед групами

6. Створення графіку виконання проекту

7. Планування представлення результатів роботи групами

8. Використання документів для диференціації для допомоги учнів з різними потребами

9. Консультування учнів та спостереження за учнями, як вони проводять дослідження

Підсумковий етап:

1. Оцінювання учнівської роботи

2. Обговорення результатів проекту

3. Проведення конференції з презентації роботи над проектом

Буклет про метод проектів

Презентація про основні ідеї проекту

Діяльність учнів

Підготовчий етап:

1. Отримання теми дослідження

2. Допомога керівнику в підготовці обладнання

Етап реалізації:

1. Об’єдналися в групи, обрали назву

2. Обрали ролі в групі

3. Поставили та розподілили між собою завдання

4. Спланували роботу з виконання завдання

5. Знайомство з графіком виконання проекту

6. Провели дослідження

7. Створили презентацію, публікацію, розробили поради

Підсумковий етап:

1. Провели самооцінку виконаної роботи

2. Запросили адміністрацію та вчителів школи на конференцію

3. Виступили на конференції з результатами проекту

Учнівська робота

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і груповх консультаціях. На початку проекту оцінювання проводилося за допомогою ЗХД таблиць, організаційних діаграм, а також проводилися: «Мозковий штурм» та вправа «Асоціативний кущ», які дали можливість відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення. Для цього використовувалися: комп’ютери,плакати, маркери. Впродовж роботи над проектом було використана диференційована оцінка обдарованих учнів та учнів, що мають проблеми в навчанні; оцінка спостережень відбувалася завдяки спискам запитань для самоконтролю. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклету і учнівських письмових відповідей на конференції.

ЗХД - таблиця

Організаційна діаграма

Критерії оцінювання учнівської роботи

Завдання для обдарованних учнів

Завдання для дітей з особливими потребами

Документ для фасилітації

Корисні ресурси

Літературні джерела:

1.Програма регіонального курсу за вибором «Екологія рідного краю»1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів

2. ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту

3. Балан П.Г. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. — К. : , 2011. — 145, 171- 175

4. Екологія рідного краю – 9. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Бабенко Т.П., Хілько Л.Ф., Мягченко О.П., Лагода Н.А., Єлагіна В.О.– Запоріжжя: Прем’єр, 2006.-64-66.

Інтернет - посилання:

1. Автор: Жаркова Юлия вячеславовна. ЭКОЛОГИЯ КВАРТИРЫ Алые паруса проект для одарённых детей социальной сети nsportal.ru [Електронний ресурс]/ Жаркова Юлия вячеславовна.- Режим доступа http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/ekologiya-kvartiry Дата звертання 14.05.2014 р.

2. Робимо екологічну експертизу квартири 11.01.2011 Загородная и зарубежная недвижимость[Електронний ресурс]/ Режим доступа http://www.zagorodna.com/uk/statti/robimo-ekologichnu-ekspertizu-kvartiri1.html Дата звертання 14.05.2014 р.

Інші документи