Портфоліо проекту "Зберемося з силами"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Арабок Олена Анатоліївна

Назва проекту

"Зберемося з силами"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика,інформатика,математика

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Для визначення навчальних потреб учнів використовується у проекті діаграма та таблиця попереднього опитування ЗХД. Після їх опрацювання встановлюються вчителем навчальні цілі. Впродовж роботи учнів оцінюються вчителем практичне завдання, що є одним із видів зворотного зв’язку між вчителем та учнем. Впродовж вивчення теми учні знайомляться з вимогами виконання учнівської роботи (презентації,публікації,блогу). Наприкінці вивчення теми кожен учень за критеріями оцінювання, складених вчителем оцінює своїх однокласників, виконує онлайн опитування. Оцінки виставляються після другого та останнього етапів.

Питання проекту

Ключове питання

Як осідлати тягни – штовхаря ?

Тематичні питання

Як виміряти силу «богатирську»?

На стелі сидить муха. Чи діє на неї сила тяжіння?

Якщо слон раптом на кита налізе – хто кого переможе?

Змістові питання

Що таке сила тертя? Які види сил тертя існують?

Від чого залежить сила тертя?

Дослідити силу тертя.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Навчальні цілі

Вчити розрізняти види сил, способи їх вимiрювання,знати одиницi сили; наводить приклади рiзних видiв сил, формулювання закону Гука, означення сили тертя; розрiзняє поняття сили пружночсті, тертя , сили тяжiння ; вивчити формули сили пружностi, сили тяжiння, сили тертя ковзання; формувати вміння розрізняти рiзнi прояви механiчної взаємодiї, земне тяжiння, виникнення сили пружностi при деформацiї тiла; повторити знання учнів, як зображується сила, зазначаючи напрям, значення i точку прикладання; з'ясувати способи зменшення i збільшення сили тертя, залежнiсть сили пружностi вiд деформацiї; пояснити причину виникнення сили тяжiння, сили тертя, сили пружностi; продовжувати формувати навички проектної діяльності, вміння висувати гіпотези, складати план роботи, аналізувати отримані результати, презентувати результат своєї роботи.

Діяльність вчителя

Я ставлю перед учнями проблемне завдання, допомагаю у формуванні груп, консультую щодо складання плану створення проекту. За необхідності допомагаю учням обговорити можливі джерела інформації згідно прблеми. На початкову етапі проводжу оцнювання наяності в учнів знань по даній темі. Пропоную на початку проекту ойзнайомитися з критеріями оцінювання учнівських робіт. Здійсюю постійний контроль за ходом виконання проекту, допомагаю учням, корегую певні завдання.


План впровадження проекту

Буклет для батьків "Метод проектів"

Презентація вчителя

Діаграма

З-Х-Д таблиця

Асоціативний кущ

Діяльність учнів

Учні на початку проекта виконують тестові завдання. Знайомляться з проблемни питанням, на яке їм необхідно дати розгорнуту відповідь. Формують групи та розподіляють обовязки. Складають план виконання завдання. Обговорюють джерела інформації за даною темою.Збирають та обробляють її. Планують експеримент, проводять і аналізують результати. На основі дослідних даних роблять висновки, які представляють як продукти ІКТ. Презентують свою роботу. Оцінюють роботи своїх однокласників.


Презентація учнів

Оцінювання

Діаграма

З-Х-Д таблиця

Асоціативний кущ

Тест "Сили в природі"

Критерії оцінювання учнівської презентації

Документ фасилітатора

Диференційне оцінювання обдарованих учнів

Диференційне оцінювання учнів з низьким рівнем знань

Шаблон для учнів


Корисні ресурси

1.Підручник Фізика. 8 клас: Підручник/Ф.Я. Божинова, У.Ю. Ненашев, М.М. Кірюхін. – Х.: Ранок – НТ, 2008. – 256 с. : іл.

2.Книга Фізика. Розвивальне навчання. 7-8 класи / Камін О.Л., Камін О.О. – Х.: Вид.група. «Основа», 2009. – 272 с.

3.Державний стандарт

4.Програма 7-9 клас ( новий держстандатр)

5.Стаття «Забутий геній» з Туманного Альбіону

6.Рисунки "Сили в природі"

7.Цікаві Матеріали

Інші документи

Дозвільний докумен

Батьківський дозвіл