Портфоліо проекту: "Сила есть - ума не надо"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Шамрай Сергій Петрович

Назва проекту

«Сила есть – ума не надо»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика-основний. Також даний проект тісно зв’язаний, може знайти своє застосування в таких навчальних предметах: ОБЖ, біологія, трудове навчання і т.д

Вік учнів, клас

Проект розрахований на учнів 9-го класу віком 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект "Бить буду сильно, но аккуратно" проводиться для учнів 9-х клавсів, під час вивчення теми "Електричний струм в різних середовищах". Клас поділено на три групи: І група досліджує, необхідні умови для ударної іонізації, ІІ- досліджує історичні факти, що розкривать питання проходження електричного струму у газах, ІІІ- проводить спостереження, де ж на практиці застосовуються ці явища в їч оточенні

Питання проекту

Ключове питання

«Бить буду сильно, но аккуратно»

Тематичні питання

1) Чи може людина керувати газовим розрядом?

2)Газовий розряд - небезпека чи користь?

За яких умо можна спостерігати ударну іонізацію в нічному місті?

Змістові питання

1) В чому полягає різниця між самостійним та несамостійним розрядом?

2) Які умови виникнення газового розряду?

3) Як залежить напруга від тиску?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження

План вивчення

Навчальні цілі

Учні узагальнюють та систематизують знання з теми "Електричний стру у газах." 1)Вдосконалення учнями навичок пошуку та обробки інформації 2)Вміння аналізувати отримані результати. 3)Вміння працювати в команді

Діяльність вчителя

Буклет "метод проектів"

Сила есть-ума не надо


При показі вчительськоі презентації керівник проекту ставить цілі та завдання для учнів. Під час використання ЗХД-таблиці та організаційної діаграми спонукає учнів до повторення та поглиблення знань з даної теми.Вказує на можливі шляхи вирішення питань.Ознайомлює учнів з критеріями оцінювання

Діяльність учнів

Учнівська презентація

Оцінювання

ЗХД-оцінювання

Організаційна діаграма

Мережеве анкетування з теми

Завдання для високого рівня

Завдання для середнього рівня

Шаблон

Фасилітація

критерії

Корисні ресурси

Вікіпедія

Всіслова

Академік

Фізика (профільний рівень) (підручник) Педагогічна думка Засєкіна Т.М., Головко М.В. 2010.

Інші документи

Лист з проханям

Дозвіл на публікацію