Портфоліо проекту: "Бить буду сильно, но аккуратно"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Савченко Олександр Анатолійович

Назва проекту

«Бить буду сильно, но аккуратно»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика-основний. Також даний проект тісно зв’язаний, може знайти своє застосування в таких навчальних предметах: ОБЖ, біологія, трудове навчання і т.д.

Вік учнів, клас

Проект розрахований на учнів 9-го класу віком 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект "Бить буду сильно, но аккуратно" проводиться для учнів 9-х клавсів, під час вивчення теми "Електричний струм в різних середовищах". Клас поділено на три групи: І група досліджує, необхідні умови для ударної іонізації, ІІ- досліджує історичні факти, що розкривать питання проходження електричного струму у газах, ІІІ- проводить спостереження, де ж на практиці застосовуються ці явища в їч оточенні.

Питання проекту

Ключове питання

Сила есть - ума не надо?

Тематичні питання

1) Чи може людина керувати газовим розрядом?

2)Газовий розряд - небезпека чи користь?

За яких умо можна спостерігати ударну іонізацію в нічному місті?

Змістові питання

1) В чому полягає різниця між самостійним та несамостійним розрядом?

2) Які умови виникнення газового розряду?

3)Як залежить напруга від тиску залежності напруги від тиску?


План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження

План вивчення

Навчальні цілі

Учні узагальнюють та систематизують знання з теми "Електричний стру у газах."

1)Вдосконалення учнями навичок пошуку та обробки інформації

2)Вміння аналізувати отримані результати.

3)Вміння працювати в команді.

Діяльність вчителя

Буклет "метод проектів"

«Бить буду сильно, но аккуратно»

Вчитель знайомить дітей з особливостями методу проектів.Знайомить учнів з темою та ключовим питанням проекту. Розробляє план вивчення теми: вибирає тему проекту, формулює питання, ставить цілі і завдання, створює план реалізації проекту.Знайомить учнів та їх батьків з особливостями і перевагами методу проектів, використовуючи при цьому матеріали інформаційного буклету.Нагадує про основні кроки по створенню презентації. Під час використання ЗХД-таблиці та організаційної діаграми спонукає учнів до повторення та поглиблення знань з даної теми. Готує добірку тематичних інтернет - ресурсів, які можуть бути використані учнями при реалізації проекту. Вказує на можливі шляхи вирішення питань.Проводить організаційне заняття, на якому знайомить учасників проекту із завданнями, алгоритмом роботи.Ознайомлює учнів з критеріями оцінювання,з Законом про авторське право.Розробляє оціночні листи. Перевіряє роботи учнів. Організує обговорення та захист проекту.

Діяльність учнів

Знайомство учнів з презентацією вчителя і проблемною темою проекту.Розгляд та обговорення назви проекту і самого проекту з учнями.Робота з виявлення необхідного матеріалу, методик проведення досліджень.Аналіз та обговорення з учителем отриманих результатів.Планування, розробка презентації, її демонстрація і захист.

Учнівська презентація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД - таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони знають. Учні протягом усього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відстежити, як саме йде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над проектом по створенню презентації та публікації вони розроблять план роботи групи для того, щоб направити своє навчання та дослідження.

Організаційна діаграма

ЗХД-таблиця

Мережеве анкетування з теми

Завдання для високого рівня

Завдання для середнього рівня

Шаблон

Фасилітація

Оцінювання презентацій

Корисні ресурси

Вікіпедія

Всіслова

Академік


1.Л.А. Кирик. Усі уроки фізики. 9 клас: Навчально-методичний посібник/Л.А. Кирик. – Х.: Основа, 2009.


2.Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. Фізика. 9 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Видавництво “Ранок”, 2009. Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. Фізика. 9 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Видавництво “Ранок”, 2009.


3.Л.А. Кирик, І.М. Гельфгат, Л.Е. Генденштейн. Фізика. 9 клас. Збірник завдань. – Х.: Гімназія, 2009.


4.Фізика (профільний рівень) Педагогічна думка Засєкіна Т.М., Головко М.В. 2010.

Інші документи

Лист з проханям

Дозвіл на публікацію