Портфоліо проекта "Природа..."

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Разенкова Ліна Олександрівна

Назва проекту

Природа! Ми оточені і охоплені непереможно,нам не вийти з неї...

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика,хімія,біологія,географія, інформатика.

Вік учнів, клас

14-15 років

Стислий опис проекту

Пропонуємо учням розглянути історію розвитку ядерної енергетики, розглянути характеристики працюючих АЄС в Україні , дослідити вплив радіації на людину та оцінити ступінь небезпеки ,яку вносить у наше життя радіація. Будемо досліджувати ставлення учнів 9 -11 класів до ядерної енергетики, подавши результати анкетування у Публікації. Запропонуємо скласти кросворд «Атомна фантазія». Створемо веб-сторінку по проблемі використання та будівництва нових енергоблоків в Україні.

Питання проекту

Ключове питання

Добро чи зло?

Тематичні питання

1.Ядерній енергії- так чи ні? 2.Велич здобутків людства чи кінець світу? 3.Життя і радіація.

Змістові питання

1. З чого все починалося? 2.Чи безпечна радіація для біосфери? 3.Чи справді атомний кіловат дешевший?


План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Навчальна мета проекту:

• Поглибити та розширити знання учнів про сутність сучасних поглядів про будову атома та ядра;

• Пояснити механізм ланцюгових ядерних реакцій;

• Розглянути принцип дії ядерного реактора та будову АЕС;

• Ознайомитися з перевагами та недоліками, перспективами розвитку атомної енергетики; доцільністі використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання.

Розвиваюча мета проекту:

• Розвивати уміння застосувати досягнення фізики для раціонального природокористування та запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і організм людини;

• Розвивати здатність приймати незалежні продумані рішення;

• Стимулювати самостійну творчу пізнавальну діяльність.

Виховна мета проекту:

• Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

• Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик.


Діяльність вчителя

Буклет " Мій проект"

Презентація вчителя

• Знайомить учнів з особливостями методу проектів.

• Отримує дозвіл від батьків на використання і публікацію робіт учнів в Інтернеті.

• .Знайомить з темою , ключовим питанням проекту.

• Проводить анкетування для з`ясування рівня підготовки (володіння комп`ютерними програмами, знаннями з фізики, біології, хімії).

• Знайомить з Законом про авторське право, з правилами оформлення використаних джерел, про безпечну поведінку в Інтернеті.

• Демонструє презентацію для тісного знайомства з метою навчального проекту.

• Поділяє учнів на групи, розподіляючи обов`язки інженера, журналіста і еколога.

• Оголошує кожній групі завдання, над яким вони будуть працювати.

• Наголошує про дотримання правил техніки безпеки під час проведення дослідів.

• Оголошує графік проведення консультацій,захисту питань проекту.


Діяльність учнів

Презентація учнів

Учні класу за бажанням утворюють декілька груп, які отримують певні дослідницькі завдання:

Група 1 (ФІЗИКИ)

Проаналізувати принцип роботи АЕС, дослідити переваги та недоліки ядерної енергії.

Група 2 (ЖУРНАЛІСТИ) Розробити соціальний опитувальник для виявлення думки учнів 9 – 11 класів щодо свого ставлення до розвитку ядерної енергетики.

Група 3 (ЕКОЛОГИ)

Провести дослідження на виявлення радіаційного фону в приміщенні, щодо безпечності та скласти звіт на основі отриманих даних та прояву радіації на організм людини.

Етапи проекту:

  • занурення в проект;
  • планування роботи;
  • пошуково-інформаційна діяльність;
  • результати та висновки;
  • захист проекту;
  • оцінювання процесу й результатів роботи.


Оцінювання

ЗХД схема

Організаційна діаграма

Критерії оцінювання

Документ фасилітатора

Шаблон презентації для учня

Інструкція роботи з дозиметром

Інструкція роботи на компютері

Анкетування з теми "Ядерна фізика"


Корисні ресурси

Вікіпедія

Вікіпедія

Фізика:9кл.:підруч. Для загальноосвіт. навч. закл./ Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф.Савченко.- К.: Генеза,2009. -160с.: іл..

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12класи. Київ. Ірпінь. 2005

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

Навички 21 століття


Інші документи

Лист посилання на дозвіл

Лист посилання дозвіл

Памятка для батьків "Діти в Інтернеті"

Список використаних джерел