Портфоліо проекта "Захоплюючий світ звуків"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Отрода Ігор Володимирович

Назва проекту

Захоплюючий світ звуків

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет:фізика

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис проекту

В ході реалізації проекту різним групам учнів пропонується:

  • провести дослідження запропонованих літературних творів на предмет опису звукових явищ;
  • дослідити науково-популярні джерела з метою опису використання звуків різними живими організмами;
  • запропонувати метод та визначити швидкість звуку в повітрі

Питання проекту

Ключове питання

Що чується вухом, але не бачиться оком?

Тематичні питання

Що про звук кажуть фізики та лірики?

Як використовують звук живі організми?

Як викристати ультразвук в побуті?

Змістові питання

Які коливання називають звуковими?

Що таке тон?

Від чого залежить висота звуку?

Що таке довжина хфилі?

Від чого залежить швидкість звуку в середовищі?

Що таке інфразвук, ультразвук?

Що таке шум?

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

план впровадження теми

Навчальні цілі

Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

Формувати вміння працювати в колективі.

Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)

Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, розумінням етичних,правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

Опановувати основи авторського права.

Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям брошури, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, правила техніки безпеки під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої напрацювання, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.Вчитель розробляє і дає учням підготовчі документи плану впровадження та інструкції, ставить перед учнями ключове запитання:Що чуеться вухом, але не бачиться оком? Проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої проводить з класом обговорення наступних запитань: Які коливання називають звуковими? Що таке тон? Від чого залежить висота звуку? Що таке довжина хфилі? Від чого залежить швидкість звуку в середовищі? Що таке інфразвук, ультразвук? Що таке шум? Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1.(літератори) Знайти в різних джерелах матеріал по темі «Захоплюючий світ звуків» і невідповідності фізичним фактам в літературних творах. Група 2. ( біологи) Дослідити науково-популярні джерела на предмет використання тваринами звуків. Група 3 (дослідники) Розробляють метод та визначають швидкість звуку в повітрі. Результати щоденних досліджень сумувати і підготувати звіт. Перед початком роботи вчитель: -обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; -пояснює, як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); -навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); -нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті; -роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти їм спланувати та відстежити результати своєї діяльності.

буклет

презентація

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет-ресурсах). Продуктом діяльності учнів стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень, блог або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки."


Учнівська презентація

Організаційна діаграма


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми «Звуки в житті людини». Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

мережеве опитування

ЗХД - таблиця

Критерії оцінювання

Фасилітація

Завдання для учнів "Що я знаю"

Завдання для обдарованих

Шаблон учнівської презентації

Корисні ресурси

навчальні програми. Фізика для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Вікіпедія.звук

Музей фактов

фізика підручник 8 клас Божинова Ф.Я., Ненашев І.Ю., Кірюхін М.М. Видавництво: Ранок, 2008 рік

Генденштейн Л.Е. Фізика 8 клас 2008г.

список використаних ресурсів

Інші документи

авторське право

форма батьківського дозволу