Портфоліо проекта "Еврика"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Уманська Тетяна Миколаївна

Назва проекту

Еврика

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет : фізика

Другорядний предмет: інформатика

Вік учнів, клас

Вік учнів-12 років

7 клас

Стислий опис проекту

Проект «Евріка» буде реалізуватися в 7 класі під час вивчення теми «Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда » розділу «Взаємодія тіл. Сила.» Клас поділено на три групи: «Історики», «Теоретики», «Дослідники». Кожна група отримає завдання: «Історики» - інсценізувати легенду про Архімеда, «Теоретики» - знайти, проаналізувати, систематизувати матеріал про виштовхувальну силу, закон Архімеда та умови плавання тіл. Результати подати у вигляді публікації. «Дослідники»- дослідити від яких величин залежить сила Архімеда. За результатами дослідження створити презентацію.

Питання проекту

Ключове питання

Стратити чи помилувати?

Тематичні питання

Чи правий був Архімед?

Пробували купатися зануривши м’яч у воду?Ну як?

Як змусити тіло плавати?

Змістові питання

Від чого залежить сила Архимеда?

Чому молоко занурюється на дно склянки якщо його доливають до чаю?

Чи однакова сила необхідна, щоб утримати тіло у воді та гасі?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

Протягом роботи над проектом:

1.Учні узагальнять та систематизують знання з теми "Сила Архімеда. Умови плавання тіл"

2.Учні удосконалять навички пошуку необхідних матеріалів, уміння працювати з різноманітними джерелами інформації.

3.Здобудуть навички викладати інформацію та пояснювати її.

4.Навчаться подавати матеріал у готовому вигляді.

5.Навчаться працювати в команді, нести відповідальність за свою частину роботи, толерантно ставитися до думок інших.

6.Формуватимуть навички аналізу інформації з виділенням головного, стисло та чітко представляти результати досліджень, порівнювати, компонувати, класифікувати.

7.Вдосконалять навички використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації .

8.Формуватимуть навички людини ХХІ століття: навчальні та інноваційні навички, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва, вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, інформаційна грамотність, медіа грамотність, ІКТ-грамотність, гнучкість та пристосовуваність, ініціатива та само спрямованість, соціальні навички.

Діяльність вчителя

1. Вибір теми відповідно програми та Державного стандарту.

2. До початку проекту вчитель розробляє план впровадження, розробляє документи для фасилітатора, інструкції та рекомендації.

3. Розробляє і роздає учням буклет про метод проектів.

4. Отримує дозвіл від батьків на використання і публікацію робіт учнів в Інтернеті.

5. Знайомить з Законом про авторське право, з правилами оформлення використаних джерел, про безпечну поведінку в Інтернеті.

6. Навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті; нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

7. Вчитель показує вступну презентацію. Знайомить з темою , ключовим питанням проекту.

8. Об’єднує учнів в групи : історики, теоретики та дослідники для роботи над проектом.

9. Знайомивть з планом впровадження теми, критеріями оцінювання.

10. Для роботи над експериментами вчитель розробляє чіткі інструкції та проводить інструктаж з виконання правил ТБ.

11. Оголошує графік проведення консультацій, захисту питань проекту.''

12. Консультує учнів та спостерігає за тим, як вони проводять дослідження.

13. Проводить захист проекту.

14. Проводить оцінювання учнівської роботи.

15. Проводить рефлексію.''

Буклет для вчителів "Метод проектів"

Еврика. Презентація вчителя.

Діяльність учнів

Познайомилися зі вступною презентацією вчителя, з’ясували які завдання повинні виконати. Поділилися на групи, та визначились з тим хто яке завдання буде виконувати. Розглянули організаційну діаграму та З-Х-Я-Д-таблицю. Під час роботи над проектом працювали з документами для фасилітації, а також над завданнями диференційованого характеру. Учні зверталися до інтернет – ресурсів, бібліотеки, проводили експеримент з метою встановлення залежності сили Архимеда від інших величин. Систематизували зібраний матеріал. По закінченні проекту діти презентували свої роботи, захистили проект та здійснили саморефлексію.

Чи правий був Архімед?. Презентація учнів.

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють З-Х-Д-таблицю , проходять тестування, під час якого показують свої попередні знання щодо вивчення теми «Сила Архімеда». Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. Опитування проводиться упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання презентації для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації проектів. Впродовж роботи над проектом було використано диференційовану оцінку обдарованих учнів та учнів, що мають проблеми в навчанні; оцінка спостережень відбувалася завдяки спискам запитань для самоконтролю. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклету і учнівських письмових відповідей на конференції.

організаційна діограма

Тестування з теми Сила Архімеда.Умови плавання тіл.

Таблиця-З-Х-Я-Д

Критерії оцінювання

План проведення експерименту

Завдання для обдарованих

Завдання середнього рівня

Шаблон

Корисні ресурси

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

Фізика:8 кл.:підруч.для загальноосвіт.навч.закл./Є.В.Коршак,О.І.Ляшенко,В.Ф.Савченко.-К.:Генеза,2008.

Вікіпедія. Сила Архімеда.

festival.1september

Посилання на корисні ресурси


Інші документи