Портфоліо проекта "Геній із Сирокуз"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Гулякова Вікторія Володимирівна

Назва проекту

"Геній із Сирокуз"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: фізика.

Другорядний предмет: інформатика.

Вік учнів, клас

Вік учнів - 12 років

7 клас

Стислий опис проекту

Проект «Геній із Сирокуз» проводиться для учнів 7 класу під час вивчення теми «Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда » розділу «Взаємодія тіл. Сила.» Клас поділено на три групи. Кожна група отримає завдання: «І група» - дослідити, в якій річці легше пливти – молочній чи звичайній,«ІІ група» - дослідити, чи можна затонути в Мертвому морі, «ІІІ група»- дослідити, що важче – тонна заліза чи тонна деревини? За результатами дослідження створити презентацію та публікацію. Під час реалізації проекту учні зможуть дослідити від яких величин залежить сила Архімеда, з᾽ясувати умови плавання тіл.

Питання проекту

Ключове питання

Чи все то золото, що блищить?

Тематичні питання

В якій річці легше пливти – молочній чи звичайній?

Чи можна затонути в Мертвому морі?

Що важче – тонна заліза чи тонна деревини?

Змістові питання

Від яких факторів залежить (не залежить) виштовхувальна сила?

Як визначити виштовхувальну силу?

Хто та за яких обставин виявив виштовхувальну силу?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекта


План вивчення теми

Навчальні цілі

1.Учні узагальнюють та систематизують знання з теми "Сила Архімеда. Умови плавання тіл."

2.Учні удосконалять навички пошуку необхідних матеріалів, уміння працювати з різноманітними джерелами інформації.

3.Здобудуть навички викладати інформацію та пояснювати її.

4.Навчаться подавати матеріал у готовому вигляді. 5.Навчаться працювати в команді, нести відповідальність за свою частину роботи, толерантно ставитися до думок інших.

5.Формуватимуть навички аналізу інформації з виділенням головного, стисло та чітко представляти результати досліджень, порівнювати, компонувати, класифікувати.

7.Вдосконалять навички використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації .

8.Формуватимуть навички людини ХХІ століття: навчальні та інноваційні навички, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва, вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, інформаційна грамотність, медіа грамотність, ІКТ-грамотність, гнучкість та пристосовуваність, ініціатива та само спрямованість, соціальні навички.

Діяльність вчителя

До початку проекту вчитель розробляє план впровадження, розробляє документи для фасилітатора, інструкції та рекомендації. Розробляє буклет про метод проектів.

Перший крок (підготовчий етап)

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення запитань та сформувати групи. Учні працюють з ЗДХ – таблицями та організаційними діаграмами Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті - знайомить з критеріями оцінювання майбутніх продуктів проекту (презентацій, буклетів, блогів тощо) Учні об’єднуються в дві групи для розробки та впровадження проектів. Для роботи над експериментами вчитель розробляє чіткі інструкції та проводить інструктаж з виконання правил ТБ.''

Другий крок (теоретичний етап)

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження.


Третій крок (практичний етап)

Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, віртуальну газету, буклет.

Четвертий крок (підсумковий етап)''

Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, віртуальна газета. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів. '' Буклет_Метод проектів

Геній із Сирокуз.Презентація вчителя.

Діяльність учнів

Познайомилися зі вступною презентацією вчителя, з᾽ясували які завдання повинні виконати. Поділилися на групи та визначилися з тим, хто яке завдання буде виконувати. Розглянули організаційну діаграму та З-Х-Я-Д-таблицю. Під час роботи над проектом працювали з документами для фасилітації, а також над завданнями диференційованого характеру. Учні зверталися до інтернет – ресурсів, бібліотеки, проводили експеримент з метою визначення умов плавання тіл. Систематизували зібраний матеріал. По закінченні проекту діти презентували свої роботи, захистили проект та здійснили саморефлексію.

Чи можна потонути в Мертвому морі. Презентація учнів.

Оцінювання

На першому уроці учні переглядають учительську презентацію,заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Також вчитель в процесі роботи учнів використовує диференційні завдання. На останньому занятті проводиться анкетування на перевірку отриманих знань. Після захисту проекту проходить саморефлексія учнів та вчителя.

Тестування з теми "Сила Архімеда. Умови плавання тіл."

З-Х-Я-Д-таблиця

Організаційна діаграмма

Критерії оцінювання

План проведення дослідження

Завдання для обдарованих

Завдання для середнього рівня

Шаблон

Корисні ресурси

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

Вікіпедія.Сила Архімеда.

Festival.1september

Генденштейн Л.Е.Фізика 8 кл.

Корисні посилання

Інші документи