Портфоліо навчального проекту " Sports differ "

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Мечева Олена Володимирівна

Бондаренко Вікторія Михайлівна

Назва проекту

"Sports differ"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, інформатика, основи здоров'я, фізкультура.

Вік учнів, клас

7-клас (12-13 років)

Стислий опис проекту

Проект з теми ” Спорт”, розрахований для учнів 7, передбачає ознайомлення учнів з видами спорту, біографіями видатних спортсменів світу. Під час роботи учні ознайомлюються з інформацією, взяту з різних джерел, критично її оцінюють, проводять аналіз, роблять висновки, представляють свої роботи у вигляді презентації, буклету, вікі-статті та блогу.

Питання проекту

Ключове питання

Is sport health or danger? Спорт – це здоров’я чи небезпека?

Тематичні питання

Life after sport: glory or oblivion?

Життя після спорту:слава чи забуття?

Extreme or not extreme: what is your choice? Екстрим чи ні: який твій вибір?

How to choose the sports club right? Як правильно обрати спортивний клуб?

Змістові питання

What famous sportsmen do you know?


What are their lives after career?


What kinds of sport do you know?


Which sport would you like to go in for (traditional or extreme)?


Are there any sports clubs in your town (district)?


Which criteria will your choice of club be founded on?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Освітня функція • познайомити учнів з інформацією про традиційні та екстремальні види спорту та видатних спортсменів країни виучуваної мови; • залучати учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної); • формувати вміння працювати з підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо). Виховна функція • формувати в учнів позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, повагу до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя. Розвивальна функція • розвивати в учнів мовні, інтелектуальні і пізнавальні здібності; • здатність переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання проблемно- пошукової діяльності

Діяльність вчителя

На початку проекту

В ході проекту
Kahoot. Sport

Наприкінці проекту

крассворд

буклет Блог

Діяльність учнів

На початку проекту

Презентація

ребус

В ході проекту

Sport

learningups

QR cod

пазл

Таблиця хзд

Наприкінці проекту

інтерактивний холст

крассворд

Оцінювання

рефліксія

форма оцінювання

форма відгуку

Корисні ресурси

презентація

[1]

презентація

презентація

презентація

презентація

[2]

[3]

Інші документи