Портфоліо навчального проекту "Тарас Шевченко-художник,поет і мислитель"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Пащенко Інна Миколаївна

Назва проекту

"Тарас Шевченко - художник, поет і мислитель"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, історія України, інформатика.

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Назва теми з програми: "Тарас Шевченко - художник, поет і мислитель", основні види діяльності учнів: займаються пошуковою діяльністю, збором інформації, аналізом. Можливі учнівські ролі: дослідники, літературознавці, мистецтвознавці; продукти діяльності учнів в проекті: публікація, презентація, буклет.

Питання проекту

Ключове питання

Чому художні твори є важливими протягом історії?

Тематичні питання

  • 1. Яке значення життєвого і творчого шляху Т.Г.Шевченка для нащадків?
  • 2. У чому полягає жанрове розмаїття творів Т.Г.Шевченка?
  • 3. Яке значення художньої спадщини Т.Г.Шевченка?

Змістові питання

  • 1. Пригадайте, що ви знаєте про житття Т. Шевченка, про часи, в які він творив?
  • 2. Якими є теми і мотиви творів Т. Шевченка?
  • 3. Чому Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем?
  • 4. Які твори про поета ви читали самостійно?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Вміти самостійно характеризувати твори письменника, висловлювати свої судження про його творчість. Готувати реферати про творчість митця, виголошувати доповіді, створювати презентації, швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, правильно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

Діяльність вчителя

Учитель дає тему проекту, обговорює ЇЇ з учнями, ставить цілі, дає завдання. Учні об`єднаються в групи, збирають матеріал в бібліотеці, в Інтернет-ресурсах, систематизують його, аналізують. Учні переглядають презентацію вчителя і використовують як зразок. Оцінювання відбуватиметься за критеріями, розробленими вчителем. Для дітей з особливими потребами розроблена спрощений вид презентації для використання в роботі. А для обдарованих учнів розроблена система додаткових завдань на високий рівень оцінювання.

Діяльність учнів

Учасники проекту працюють у групах: дослідники, літературознавці, мистецтвознавці. Учні самостійно та за допомогою вчителя розробляють тематичні питання, план дослідження, самостійно обирають форму презентації роботи. Восьмикласники збирають інформацію, систематизують її, працюють із додатковою літературою з даної проблеми. Учасники проекту навчаються роботі в програмах Publisher - створення публікацій, Word - набір текстів, PowerPoint – створення презентацій, Google – пошук інформації. Кожна група проекту самостійно розробляє сценарій презентацій, проводить дослідницьку роботу, учні вчаться проводити аналіз отриманих даних.

Учнівська робота

Оцінювання

На початку проекту ми обговорили тему майбутнього проекту, застосували метод мозкової атаки, використали роботу з таблицями ЗХД, та організаційні діаграми. Зверталися до он-лайн-опитування. Проводилися консультації. По закінченню роботи провели захист проекту відповідно до критеріїв оцінювання.

Опитування Таблиця ЗХД

Заповніть таблицю

Діаграма Оцінювання проекту

Документ для фасилітації

Завдання для обдарованих учнів

Завдання для дітей з особливими потребами

Корисні ресурси

Літературні джерела

Інтернет джерела:

Інші документи

Учнівська робота 1

Тести Кросворд

Шевченко - художник

Скрябін - В казематі