Портфоліо навчального проекту "Неси добро у світ природи! (на матеріалі оповідання Є.Гуцала "Сім'я дикої качки")"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Волкова Альона Володимирівна

Назва проекту

Неси добро у світ природи! (на матеріалі оповідання Є.Гуцала "Сім'я дикої качки")

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, природознавство, інформатика, етика

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект буде реалізовуватися в 7 класі під час вивчення теми «Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки”. Клас поділено на 3 групи: «Історики», «Літературознавці», «Дослідники». Кожна група отримає завдання: 1 – опрацювати життєвий і творчий шлях письменника, підготувати інформацію для публікації в шкільну газету «Учнівське Слово"; 2 – створити публікацію на тему «Людина для природи – благо чи зло?»; 3 - зробити аналіз оповідання «Сім’я дикої качки”, охарактеризувати героїв твору і створити презентацію.

Питання проекту

Ключове питання

Чи здатна людина жити в гармонії з природою?

Тематичні питання

- Які умови впливають на формування світогляду Євгена Гуцала?

- Як вчинки Юрка і Тосі з оповідання “Сім’я дикої качки” характеризують героїв?

- Людина для природи – благо чи зло?

Змістові питання

- Чому Євген Гуцало назвав оповідання «Сім’я дикої качки”?

- Що ви знаєте про Євгена Гуцала?

- Чому письменник писав твори для дітей і про дітей?

- Як герої твору поводяться з природою?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі

Протягом роботи над проектом: 1) Учні удосконалять навички пошуку необхідних матеріалів, уміння працювати з різноманітними джерелами інформації. 2) Здобудуть навички викладати інформацію та пояснювати її. 3) Навчаться подавати матеріал у готовому вигляді. 4) Навчаться працювати в команді, нести відповідальність за свою частину роботи, толерантно ставитися до думок інших; 5) Ознайомляться з будовою та різноманітністю грибів. 6) Формуватимуть навички аналізу інформації з виділенням головного. 7) Дослідять як гриби впливають на здоров’я людини, наслідки отруєння ними. 8) Формуватимуть навички стисло та чітко представляти результати досліджень, порівнювати, компонувати, класифікувати. 9) При підготовці і створенні презентацій учні навчаються коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей. При демонстрації презентації розвивають навички виступати перед аудиторією. 10) Навчаються усно та письмово висловлювати власні оцінки щодо прочитаного. 11) Формуватимуть навички людини ХХІ століття: навчальні та інноваційні навички, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва, вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, інформаційна грамотність, медіа грамотність, IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій), життєві та кар’єрні навички, гнучкість та пристосовуваність, ініціатива та само спрямованість, соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур, продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники, лідерство та відповідальність.

Діяльність вчителя

Перед початком проекту учні разом з керівником обговорили питання, пов’язані з проектом та визначили тему. Вчитель представив вступну презентацію, пояснив які завдання повинні виконати учні. Вчитель також представив учням організаційну діаграму і ЗХЯД-таблицю. Під час роботи над проектом використовував документи для фасилітації, а також завдання диференційованого характеру (для обдарованих дітей та для дітей, що потребують особливої уваги). Керівник проекту (вчитель) пояснив критерії оцінювання учнівських робіт, які він розробив заздалегідь, і умови захисту проекту школярами.

Презентація основних ідей

Метод проектів_буклет

Діяльність учнів

Перед початком проекту учні разом з керівником обговорили питання, пов’язані з проектом та визначили тему. Познайомилися зі вступною презентацією вчителя, з’ясували які завдання повинні виконати, розглянули організаційну діаграму і ЗХЯД-таблицю. Під час роботи над проектом працювали з документами для фасилітації, а також над завданнями диференційованого характеру (для обдарованих дітей та для дітей, що потребують особливої уваги). Учні зверталися до бібліотеки, Інтернет-ресурсів, проводили спостереження за навколишнім середовищем та систематизували зібраний матеріал у відповідній формі. По закінченню проекту діти презентували свої роботи, захистили проект та здійснили саморефлексію.

Публікація_1

публікація2

Презентація_1

Оцінювання

Для того, щоб об’єктивно оцінити проект та роботу учнів над ним на початку проекту проведено обговорення теми, застосовано метод мозкової атаки, використано роботу з таблицями ЗХД та організаційними діаграмами. Впродовж роботи зверталися до он-лайн-опитування, проводилися консультації з фасилітатором. По закінченню роботи над проектом знову звернулися до он-лайн-опитувальника, провели саморефлексію та захистили проекти відповідно до критерій оцінювання

Опитування для учнів

Організаційна діаграма

ЗХЯД-таблиця

Критерії оцінювання учнівської роботи

Документ фасилітації

Завдання для дітей, що потребують уваги

Завдання для обдарованих дітей

Корисні ресурси

 1.	Євген Гуцало. Сайт “Вікіпедія”.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. 04.02.2014

2. Євген Гуцало//Слоньовська О. Українська література: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007. – с. 255-264

3. Євген Гуцало.. Сайт “Укрвчитель”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrvchytel.ucoz.ru/load/20-1-0-21 04.02.2014

4. Кравченко А. Євген Гуцало. Життя та творчість. Сайт “УкрЛіб”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=120. 29.01.2014

5. Чарівна сила таланту (життя і творчість Євгена Гуцала). Сайт “Парта.ua”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.parta.com.ua/ukr/composition/view/914/ 04.02.2014

6. Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала //Дивослово. – 2003. – № 3. – с. 22-24.

Інші документи