Портфоліо навчального проекту "Неси добро у світ природи!"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Павлюк Світлана Богданівна

Назва проекту

Неси добро у світ природи!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, українська мова, інформатика, природознавство, екологія, етика

Вік учнів, клас

Учні 7-го класу 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект буде реалізовуватися в 7 класі під час вивчення теми «Євген Гуцало. «Сісм’я дикої качки”. Клас поділено на 3 групи: «Історики», «Літературознавці», «Дослідники». Кожна група отримає завдання: 1 – опрацювати життєвий і творчий шлях письменника, підготувати інформацію для публікації в шкільну газету; 2 – зробити аналіз оповідання «Сім’я дикої качки”, охарактеризувати героїв твору; 3 – створити презентацію на тему «Людина для природи – благо чи зло?».

Питання проекту

Ключове питання

Чи вміє людина жити в гармонії з природою?

Тематичні питання

Які умови впливають на формування світогляду Євгена Гуцала?

Як події, описані в оповіданні «Сім’я дикої качки”, вплинули на характери героїв?

Людина для природи – благо чи зло?

Змістові питання

Чому Євген Гуцало назвав оповідання «Сім’я дикої качки”?

Що ви знаєте про Євгена Гуцала?

Чому письменник писав твори для дітей і про дітей?

Як герої твору поводяться з природою?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні повинні вміти складати план розповіді про події, змальовані в оповіданні. Переказувати сюжет. Характеризувати образи Тосі і Юрка, порівнюючи їхні вчинки. Вміти пояснювати особливість композиції, виділити кульмінацію. Запропонувати власну версію подальшого розвитку подій. Осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, проявів доброти, благородства, чесності. Щоб учні змогли досягти успіху у сучасному суспільстві, у школі їх мають навчати не тільки елементарним навичкам. Учні також повинні на високому рівні володіти навичками, яких потребують успішні фахівці у 21 столітті, такими як критичне мислення, вирішення проблемних ситуацій, співпраця, робота з технікою, самостійна робота та ефективне спілкування.

Діяльність вчителя

Буклет про метод проектів

Презентація основних ідей

Діяльність учнів

Перед початком проекту учні разом з керівником обговорять питання, пов’язані з проектом та визначаться з темою. Прочитають текст оповідання, охарактеризують головних героїв та визначать проблеми, над якими будуть працювати в групах. Учасники звертатимуться до бібліотеки, Інтернет-ресурсів, проводитимуть спостереження за навколишнім середовищем та систематизують зібраний матеріал у відповідній формі. По закінченню проекту учні презентують виконану роботу, захистять проект та здійснять саморефлексію.

Учнівська робота

Оцінювання

Для того, щоб об’єктивно оцінити проект та роботу учнів над ним на початку проекту проведено обговорення теми, застосовано метод мозкової атаки, використано роботу з таблицями ЗХД та організаційними діаграмами. Впродовж роботи зверталися до он-лайн-опитування, проводилися консультації з фасилітатором. По закінченню роботи над проектом знову звернулися до он-лайн-опитувальника, провели саморефлексію та захистили проекти відповідно до критерій оцінювання

Корисні ресурси

Євген Гуцало//Слоньовська О. Українська література: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007. – с. 255-264

Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала //Дивослово. – 2003. – № 3. – с. 22-24.

Кравченко А. Євген Гуцало. Життя та творчість. Сайт “УкрЛіб”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=120. 29.01.2014

Інші документи