Портфоліо навчального проекту "Вода як розчинник. Роль води"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Рибалко Альона Володимирівна

Назва проекту

"Вода як розчинник. Роль води"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Георгафія. Екологія.

Вік учнів, клас

14-15 років 9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 9 клас Тема 1. Розчини. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

Проект спрямований на формування уявлення про джерельну воду як розчинник, встановлення її хімічного складу. Для його реалізації учасники проекту збирають інформацію про хімічні елементи та сполуки, які входять до складу джерельної води в пляшках, з’ясовують чи можна зберігати джерельну воду в пластикових пляшках, визначають позитивний та негативний вплив хімічних елементів природної води на організм людини. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються в групи по 4-5 чоловік, робота групи координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з даних питань, підтверджують літературні данні власними дослідженнями і складають звіт. Звіт про виконану роботу оформляється у вигляді презентації (буклету, веб- сайту) для подальшого показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Що може змінити життя на краще?

Тематичні питання

1.Як склад води впливає на здоровя?

2. Чи безпечно, що джерельна вода зберігається в пластиковій пляшці?

Змістові питання

1. Що вивчає наука хімія?

2. Які елементи є життєво необхідними для людини?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі:

1.Ознайомити з особливостями хімічного складу джерельної води.

2. Розглянути основні життєво необхідні елемнти.

3.Розвинути уявлення про безпечність продуктів харчування з пластикової упаковки.

4. Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмету.

5. Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

6. Формувати вміння працювати в колективі.

7. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи .

8. Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання).

9.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

10. Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних, правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

11. Опановувати основи авторського права.

12.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

13. Навчитися презентувати свою роботу( презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Булет про метод проектів

Презентація вчителя


Підготовка до вивчення теми

Вчитель видає дітям буклети для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Розроблює ЗХД-таблицю та організаційну діаграму.

Перше заняття

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що може змінити життя на краще? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:

- Як склад води впливає на здоровя?

- Чи безпечно, що джерельна вода зберігається в пластиковій пляшці?

Для кожної групи вчителем розроблене власне завдання.

Група1.

1.Проаналізуйте хімічний склад джерельної води на етикетці.

2.Виділіть життєво необхідні елементи.

Група 2.

1.Дослідіть вплив різних факторів на якість пластикової пляшки.

2.Поясніть чи безпечно зберігати джерельну воду в даній упаковці.

Перед початком роботи вчитель:

–обов’язково знайомить дітей з Законом про авторське право;

–пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці);

- нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті;

- навчає критично оцінювати сайти та посилання під час роботи в Інтернеті.

Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт вчителем розроблений контрольний список. Об’єднання в групи відбувається автоматично і починається процес роботи над проектом.

Друге заняття

Вчитель слідкує за роботою груп, коректує і спрямовує їх роботу, записує нотатки у блокнот щодо роботи груп. Продуктом даного етапу роботи стане Інструкція для виконання дослідження. Доцільність та правильність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано з науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням консультації, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.

Третє заняття

Учитель оцінює роботи учнів.

Діяльність учнів

Презентація учня

Підготовка до вивчення теми

Учні ознайомлюються з групами, завданнями.

Учнів готують наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Учні аналізують отримані завдання.

- Як склад води впливає на здоровя?

- Чи безпечно, що джерельна вода зберігається в пластиковій пляшці?

Учні мають ознайомилюються і розглядають хімічний склад джерельної води.

Учні ознайомлюються з формою оцінювання, що допомагає їм спланувати та відстежити результат своєї діяльності.

Друге заняття

Учні в групах обговорюють свої завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та методи, які будуть використовувати під час досліджень (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах) . Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати. Роблять висновки. Під час виконання проекту учні навчаються оформляти результати роботи у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки, опановують певні методики проведення досліджень. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Третє заняття

Учні:

- презентують роботи;

- взаємооцінюють роботи за критеріями, передбаченими у формі оцінювання;

- результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням паралельних класів, молодших класів, батькам;

- розміщюють роботи на веб-сайті.

Оцінювання

ЗХД - таблиця

Організаційна діаграм

Критерії оцінювання

Тести

Завдання для обдарованих учнів

Завдання для невстигаючих учнів

Фасилітація

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД- таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють,а також показують свої попередні знання щодо вивчення води. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки, Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД, поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні – проектом зі створення презентації та ін.. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати , чи потребують учні додаткових інструкцій. Коли учні працюють у малих групах над створенням презентації, публікації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін. , який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Корисні ресурси

Лашевська Г.А. Хімія. 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009. – 280с.

Ярошенко О.Г. Хімія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009. – 223с.

Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія. 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь, 2009. – 232с.

Корисні ресурси

Інші документи