Портфоліо навчального проекту "Вивчення творчості Т.Г. Шевченка"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Мавроді Дар'я Олександрівна

Назва проекту

Вивчення творчості Т.Г. Шевченка у 6 класі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, історія України, інформатика.

Вік учнів, клас

11-12 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Дослідження творчості Т.Г.Шевченка у 6 класі. Учні досліджують біогргафічні відомості. Збирають і працюють з додатковою інформацією, систематизують та аналізують. Вчаться працювати у програмах Microsoft offis Word, Microsoft offis PowerPoint. Робота з тексатами. Аналіз текстів для визначення провідних мотивів творів та використання художніх засобів. Учнівські роботи у вигляді презентацій.

Питання проекту

Ключове питання

Чи може поет підняти людей на боротьбу?

Тематичні питання

Які події відбувалися в житті Т.Г. Шевченка в Санкт-Петербурзі?

Яка історична основа поеми "Іван Підкова"?

Який провідний мотив та роль художніх засобів у вірші "Думка"?

Змістові питання

У якому році Шевченкові була підписана відпускна? Хто викупив Шевченка у пана Енгельгардта? Яким настроєм пройнятий вірш «Думка»? З якою метою поет вводить образ журавлів? Що таке байдак у поемі «Іван Підкова»? Що називає автор «чорною хмарою» у поемі «Іван Підкова»?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі спрямовані на досягнення належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитане, на розвиток інтересу до художньої літератури, до читання загалом, розкриття за допомогою літератури національних і загальнолюдських цінностей, на формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів. Використовування сильних сторін інших для досягнення спільної мети, вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно і творчо використовувати дані для вирішення проблем.

Діяльність вчителя

Вчитель оголошує тему проекту та обговорює з учнями. Ставить цілі та дає завдання. Учні об`єднаються в групи,щоб виконати поставлені перед ними завдання, а саме: збирають матеріал з різних джерел - в бібліотеці, у мережі Інтернету, систематизують та аналізують знайдений матеріал. Переглядають презентацію вчителя і використовують як зразок. Оцінювання буде проходити за критеріями, які розроблені вчителем. Для учнів з особливими потребами розроблений спрощений тип презентації для використання в роботі. Для обдарованих учнів розроблені додаткові завдання, спрямовані на високий рівень оцінювання.

Буклет

Презентація про основні ідеї проекту

Діяльність учнів

Учасники проекту працюють у групах: біографи, історики, літературознавці. Учні самостійно та за допомогою вчителя розробляють тематичні питання, план дослідження, самостійно обирають вид представлення своєї роботи. Шестикласники збирають інформацію, систематизують її, працюють із додатковими джерелами з даної проблеми. Учасники проекту навчаються роботі в програмах Publisher - створення публікацій, Word - набір текстів, PowerPoint – створення презентацій, Google – пошук інформації. Кожна група проекту самостійно розробляє презентацію, проводить дослідницьку роботу, учні вчаться проводити аналіз отриманих даних.

Учнівська робота

Оцінювання

На початку проекту обговорили тему проекту, використали роботу з таблицями ЗХД та організаційні діаграми. Зверталися до on-line-опитування. Проводилися консультації. По закінченню роботи провели захист проекту відповідно до критеріїв оцінювання.

Опитування "Творчість Т.Г. Шевченка"

Таблиця З-Х-Д

Діаграма

Критерії оцінювання учнівської роботи

Документ для фасилітації

Завдання для обдарованих учнів

Завдання для дітей з особливими потребами

Корисні ресурси

Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. колектив: О. Дзюба, М . Довбишенко, Я. Ісаєвич, М. Кром, С. Лепявко, М. Назарук, Д. Наливайко, Є. Пшеничний, О. Савчук, С. Семчинський, В. Смолій, О. Щербак, Н.Яковенко, О.Русина (упоряд. і авт. п ередм .). – К.: Україна, 1997. – С . 227 – 231.

М. Бондар "Образ України в поезії Т.Г.Шевченка;

Б. Лепкий "Про життя і твори Т.Шевченка";

Г. Я. Неділько "Тарас Шевченко: життя і творчість".

Шевченко Т. Іван Підкова. – К.: 2003.

Яворницький Д.І. "Історія запорізьких козаків". К.: Наукова думка.1990 г.т.2

Інші документи