Портфоліо навчального проекту "Весільна скарбниця українського народу"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Рєутова Наталія Миколаївна

Вчитель української мови та літератури

Назва проекту

Весільна скарбниця українського народу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет література, дотичні - етика, українознавство, історія

Вік учнів, клас

9 клас, 15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Весільна скарбниця українського народу» створено для учнів 9-х класів. Проект спрямований на розвиток самостійної та пошукової роботи учнів, які використовують основні види діяльності: пошук джерел інформації, узагальнення інформації, дослідження, творча робота. Діти вчаться самостійно шукати відповіді на ключове і тематичні питання, користуватися літературою, Iнтернетом. У процесі розробки учні створюють публікацію та презентацію, потім демонструють свій проект батькам та школярам.

Питання проекту

Ключове питання

З чого починається щасливе сімейне життя?

Тематичні питання

 • З чим пов’язане те, що весілля вважається складником національної культури?
 • У творах яких українських письменників XVIII-XIX cт. використані елементи весільної обрядовості?
 • Які символи, мотиви, художні засоби використовують у весільних піснях?

Змістові питання

 • Що таке «звичай», «обряд», «символ», «весілля»?
 • Які символи використовували для проведення весільних обрядів?

План вивчення теми

План впровадження План вивчення теми

Навчальні цілі

 • Знати й уміти розрізняти види і жанри усної народної творчості.
 • Знати основні етапи весілля та їх пісенний супровід.
 • Виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.
 • Закріплювати навички аналізу весільної пісні.
 • Розвиток духовних якостей.
 • Розвиток навичок роботи з різними видами інформації: пошук, аналіз, встановлення аналогій, узагальнення інформації.

Діяльність вчителя

На початку проекту

 • 1. Актуалізує у памяті усе, що стосується методу проектів.
 • 2. Готує буклет про метод проектів Буклет
 • 3. Планє тему майбутнього проекту.
 • 4. Створює Презентацію вчителя

На початку проекту

 • 1. Демонструє презентацію вчителя.
 • 2. Допомагає учням об'єднатись у групи, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом у кожній групі.

Під час проекту

 • 1. Консультує учнів під час проекту.
 • 2. Заохочує привітальними листівками на дошці об'яв у школі.
 • 3. Створює документ для фасилітації З особливими потребами, З обдарованими.
 • 4. Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

В кінці проекту

 • 1. Проводить презентацію проекту.
 • 2. Оцінює результати проекту, вчить учнів рефлексії.

Діяльність учнів

До початку проекту

 • Знайомляться з буклетом про метод проектів.

Буклет

На початку проекту

 • 1.Відповідають на запитання (ЗХД таблиця).
 • 2.Знайомляться з учительською презентацією.
 • 3.Об'єднуються в групи, отримують завдання для проекту.
 • 4.Знайомляться з критеріями оцінювання.

Під час проекту

 • 1.Консультуються у вчителя.
 • 2.Знайомляться з різними джерелами інформації.
 • 3.Створюють власні проекти.
 • 4.Готуються до презентації своїх робіт.
 • 5.Презентують свої проекти.

Презентація учнів

 • 6.Підводять підсумки проекту, вчаться рефлексії.

Оцінювання

Вчитель проводить попереднє опитування, анкетування або пропонує учням заповнити *ЗХД - опитувальник, щоб виявити попередню підготовку учнів із даної теми. Під час проекту вчитель проводить індивідуальні та групові консультації. Потім ставить учням ключове запитання: З чого починається щасливе сімейне життя? Нехай учні обговорять це питання та занотують свої відповіді. Вчитель надає учням основну інформацію про жанр весільних пісень, їх місце серед інших жанрів, історію їх виникнення. Просить учнів об'єднатись у групи і самостійно знайти відомості про весільні обряди, їх символіку, дізнатись про письменників XVIII - XIX ст., які використовували у своїх творах елементи весільної обрядовості. Також учитель пропонує учням опитати своїх друзів, знайомих, родичів про те, хто з них може знати українські весільні пісні, і від кого ці пісні можна записати. Робить опитування з даної теми. Нехай кожна група поділиться з усім класом своїми ідеями. Вчитель спостерігає за роботою в групах і контролюї її. Після проведення дослідження учні готуються до захисту проекту. На завершальному етапі вчитель оцінює учнівські роботи.

Критерії оцінювання

Документ для фасилітації

Завдання для учнів з особливими потребами

З обдарованими

Корисні ресурси

Елементи обрядовості у творах українських письменників

 • Несен І. І. Весільний обряд: традиційна структура // Полісся України:матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2003.
 • Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2006.- 591 c.
 • Лозинський И.І. Українське весілля - К.: Наукова думка, 1992. - 169 с.
 • О.Воропай Звичаї нашого народу: Етнограф.нарис/ Худож.-оформлювач Л.Д.КиркачОсипова.-Х.:Фоліо,2007.-508с.


Internet - ресурси:

 • Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія навчання.Освіта ua.05.10.2005.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/1415/. Дата звернення: 29.01.2014

Інші документи