Портфоліо навчального проекту "Весела мудрість у байках Леоніда Глібова"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

 • Лавринович Ірина Юріївна

Назва проекту

 • "Весела мудрість у байках Леоніда Глібова"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • українська література
 • інформатика, історія

Вік учнів, клас

 • 6 клас

Стислий опис проекту

 • У проекті висвітлюються питання гумору і сатири, історії байки, творчості визначного українського байкаря Л.Глібова. Цей проект допомагає глибше осягнути життєвий та творчий шлях байкаря , вдосконалювати вміння роботи з різними джерелами інформації; вміння аналізувати та синтезувати факти, вчинки, міркування, давати оцінку певним явищам; формувати навички дослідницько-пошукової роботи; розвивати усне мовлення учнів; сприяти вихованню почуттів любові та гордості за приналежність до нації, яка має такого генія.

Питання проекту

Ключове питання

 • Чи може мудрість бути веселою?

Тематичні питання

 • Яке значення життєвого і творчого шляху Л.Глібова для нащадків?
 • Яка жанрова різноманітність гумористичних творів Л.Глібова?
 • Як виникли байки?

Змістові питання

 • Що ми знаємо про Л.Глібова – байкаря?
 • Що таке байка?
 • Що таке гумор, сатира, алегорія, мораль?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

 • Висвітити питання гумору і сатири, історії байки, творчості визначного українського байкаря Л.Глібова; вдосконалювати вміння роботи з різними джерелами інформації; вміння аналізувати та синтезувати факти, вчинки, міркування, давати оцінку певним явищам; формувати навички дослідницько-пошукової роботи; розвивати усне мовлення учнів; сприяти вихованню почуттів любові та гордості за приналежність до нації, яка має такого генія.

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

 • У ході підготовки до проекту учні об’єднаються у групи: літературознавці, біографи,дослідники. Кожна група отримує завдання відповідно до теми проекту і свої результати роботи оформлює у вигляді презентації.
 • Учнівська робота

Оцінювання

 • До початку реалізації проекту вчитель розробив та використав З-Х-Д таблицю, організаційну діаграму, обговорення, мозковий штурм, презентацію про основні ідеї проекту. Впродовж роботи над проектом учитель використав документ для фальсифікації, диференційовані завдання. Наприкінці роботи над проектом були використані підготовлені шаблони в текстовому редакторі, учнівська робота, щоденник.

Опитування з теми

Корисні ресурси

 • 1. Бондар М. Леонід Глібов: негативи, позитиви, маски // Слово і час. — 1997. — № 1.
 • 2. Деркач Б. Леонід Глібов: Життя і творчість. —К., 1982.
 • 3. Пільгук І. Леонід Глібов (До 150-річчя з дня народження). —К., 1977.
 • 4. Деркач Б., Косяченко В. Жанр байки в українській літературі // Українська байка. — К., 1983.

Інші документи