Портфоліо навчального проекту "Іван Франко.Багатогранність життя і творчості.Патріотичні мотиви у творі "Захар Беркут"..."

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Ромалійська Світлана Іванівна

Назва проекту

"Іван Франко.Багатогранність життя і творчості.Патріотичні мотиви у творі "Захар Беркут"..."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, історія України, інформатика.

Вік учнів, клас

11-13 років, 7-й клас

Стислий опис проекту

7-й клас. Іван Франко. Багатогранність життя і творчості. Патріотичні мотиви у творах Івана Франка. Види діяльності учнів: індивідуальна робота, групова робота, робота з мультимедійними матеріалами… Учнівські ролі: біографи, історики, мистецтвознавці.

Питання проекту

Ключове питання

Унікальність письменника – дар Божий чи його кара?

Тематичні питання

1. В чому значення життєвого і творчого шляху для українців?

2. Чому Івана Франка називають Каменярем?

3. Як уславлюють пам’ять Івана Франка в театральному мистецтві в наш час?

Змістові питання

1. Що таке історична основа твору?

2. Що Вам відомо про боротьбу Захара Беркута з татаро-монгольськими нападниками?

3. Хто такий Тугар Вовк і чому він перейшов на бік ворога?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми

Шаблон плану вивчення теми

Навчальні цілі

Розкрити багатогранність діяльності геніального митця слова І. Франка та патріотичні мотиви його творчості. Розвивати пізнавальний інтерес до мистецтва, до історії рідного краю; інтелектуальні та творчі здібності учнів під час дослідницької діяльності. Розвивати творчість і інноваційність, критичне мислення, інформаційну, медійну, ІКТ грамотність.

Діяльність вчителя

Керівник проекту вибирає тему та розробляє план роботи над проектом, визначає цілі, проблемні та ключові питання разом з учнями. Готує стартову презентацію. Поділяє учнів на групи. Проводить опитування з послідуючою діаграмою. Знайомить учнів з перевагою проекту над іншими формами вивчення матеріалу. Знайомить учнів з буклетом. Розробляє критерії оцінювання учнівських робіт . Допомагає учням в роботі з інтернетом, створенні закладок, пам’ятки для роботи з ними. Перевіряє роботи учнів, організує обговорення результатів роботи, захист поекту.

Буклет про метод проектів

Учительська презентація

Діяльність учнів

Ознайомлюються з планом роботи над проектом, презентаціями вчителя, буклетом. Об'єднуються в групи, ознайомлюються з рекомендаціями. Впродовж роботи над проектом вивчають теоретичний матеріал з теми, роблять підбір ілюстрацій та аналізують театралізовані постанови за творами автора. Результати роботи відображають в блозі, який створюють разом з вчителем. Здійснюють самооцінку, взаємооцінку роботи учнів в групі, в класі. Приймають участь в захисті проекту. Учнівська презентація

Оцінювання

У роботі над реалізацією проекту «Іван Франко. Багатогранність життя і творчості. Патріотичні мотиви у творах Івана Франка» на початку проекту проводимо вхідне, попереднє оцінювання з метою з’ясування навчальних потреб учнів та спонукання їх до самовдосконалення у навчанні. Для цього використовуємо такі методи: 1. Опитування 2. Обговорення основних запитань 3. Перегдяд презентації вчителя та її обговорення 4. Робота з «ЗХД» таблицями А також використовуємо такі інструменти: 1. Опитувальник 2. Шаблон в текстовому варіанті 3. Презентація основних запитань На другому етапі здійснюємо поточне оцінювання з метою виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу та з'ясування прогрессу у навчанні, перевірки розуміння учнями завдань проекту та спонукання їх до саморозвитку та самоосвіти, а також критичного мислення. Для цього використовуємо такі методи: консультації, самостійна робота з формами оцінювання (само- та взаємооцінювання); та такі інструменти: 1. Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки 2. Форма для оцінювання продуктів проекту 3. Форми для надання зворотного зв’язку На заключному етапі перевіряємо рівень здобутих ЗУН, вміння учнів презентувати свої знання, визначати сильні та слабкі сторонни досягнень, намітити шляхи удосконалення власних результатів. З цією метою використовуємо такі методи: 1. Демонстрація (захист проекту), презентація 2. Перевірка знань 3. ЗХД таблиці 4. On-line опитувальник 5. Критерії оцінювання учнівської роботи 6. Саморефлексія А також використовуємо такі інструменти: 1. Підготовлена учнівська робота 2. Сторінка на Запо Вікі 3. Форма оцінювання презентації

Завдання для дітей з особливими потребами

Завдання для обдарованих дітей

Корисні ресурси

Іван Франко

Іван Франко. Львівські сторінки життя.

Обличчя української історії. Іван Франко.

Світи Івана Франка

Фільм "Захар Беркут"

Іван Франко. Захар Беркут

Інші документи

[[1]]