Портфоліо Педенко Вікторії Вікторівни з теми "Художник життя"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Педенко Вікторія Вікторівна Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 м. Запоріжжя Комунарського району

Назва проекту

Художник життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література; українська мова, людина і суспільство, географія, історія України, музика, образотворче мистецтво.

Вік учнів, клас

16 років 10-11 клас, стосується також 6 класу

Стислий опис проекту

Працюючи над проектом, учні займуться пошуковою роботою здебільше пізнавального характеру: дізнаються про характерні ознаки художнього світу А. П. Чехова, досліджуватимуть ідейний зміст оповідань, спробують зрозуміти авторський задум. Використовуючи зібраний матеріал, складуть географічну карту українських міст, які відвідав письменник, підготують ілюстрації до творів Чехова, творчі роботи. Учні презентують проект на третьому уроці з теми по вивченню оповідань російського письменника у 10 класі.

Питання проекту

Ключове питання

Чому чеховські твори актуальні і цікаві в наш час?

Тематичні питання

У чому особливість прозових мініатюр та своєрідність таланту російського письменника?

Чому Чехова називають художником життя?

Що пов’язує Чехова з Україною?

Як чеховські оповідання живуть у кіно та театрі?

Чого навчив мене Чехов?

Змістові питання

Що таке художня деталь?

Чим схожі та відрізняються герої чеховських оповідань?

У чому музичність чеховської прози?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План провадження

Навчальні цілі

Співпрацюючи з вчителем, учні вирішують, як будуть презентувати остаточні результати своїх досліджень: готують пропозиції, створюють ілюстративний матеріал.

Незалежно від обраного методу учні зможуть: - Проводити цільовий пошук інформації в інтернеті; - Відбирати необхідну інформацію, аналізувати та оцінювати її; - Переносити наукові методи пізнання, відпрацьовані у роботі над проектом, на навчальну та суспільну діяльність; - Створювати презентації в режимі Power Point; - Створювати публікацію в режимі Publischer; - Проводити статистичну обробку отриманих результатів. Учні вироблять навички планування своєї діяльності, розподіл обов’язків та узгодження своєї діяльності з іншими, співпраця в команді. Учні розвиватимуть навички спілкування та використання ком’ютерних технологій для зв’язку та обміну інформацією.

Діяльність вчителя

Вчитель знайомить учнів з методом проектів (буклет) та стартовою презентацією проекту,розподіляє учасників проекту на групи і пропонує інструкцію з завданнями та очікуваними результатами. Вчитель пропонує заповнити учням таблицю З-Х-Я-Д та діаграму. Впродовж усього проекту вчитель консультує учнів та спостерігає за їх роботою.Вчитель створює та заповнює форму оцінювання Інтернет-сайту та учнівського блогу.

Діяльність учнів

Спочатку учні обговорюють хід проекту, поділяються на групи та організовують розподіл завдань. Потім учасники проекту досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації. Добирають ілюстрації відповідно змісту,вчаться розробляти презентації. Створюють презентацію в режимі Power Point. Учні планують створення публікації у вигляді інформаційного бюлетеня. Знаходять інформацію із мультимедійної енциклопедії та здійснюють опитування своїх однолітків. Навчаються створювати публікацію у програмі Publisher. Роздрукована публікація поміщається на інформаційному стенді за два тижні до закінчення проекту. Учні вчаться та створюють веб-сторінки, на яку розміщують інформацію про свій проект. Учні ознайомлюються з критеріями оцінювання, розробленими вчителем,обговорюють їх та при необхідності погоджують з вчителем зміни та доповнення. Учні виконують малі проекти – практичні реалізації основного - оформлюють їх відповідним чином, потім презентують сценарій захисту – презентації свого проекту. Вони вчаться проводити публічні виступи, запрошувати зацікавлених осіб (вчителів, батьків), співпрацювати з представниками громадських організацій, працювати з додатковою літературою.Учні створюють власний блог.У своїй роботі орієнтуються на контрольний список для блогу, запропонований вчителем.

Оцінювання

Оцінювання проводиться у три етапи:на початку роботи проводиться роз’яснення методу проекту, усне опитування та вступне тестування з теми проекту. Для цього учні разом з батьками ознайомлюються з методом проектування (буклетом), діти заповнюють таблицю «Знаю – хочу дізнатися – дізнаюсь», ознайомлюються з інтернет-ресурсами, що запропонував вчитель. Під час роботи учасники проекту ведуть «Щоденник спостережень». Впродовж роботи учні проходять проміжне опитування, проводять соцопитування по темі, проходять заняття та вправи з оцінювання веб сайтів.

Корисні ресурси

http://zavantag.com/docs/1172/index-83705-1.html

http://literatura5.narod.ru/chehof_kukryniksy_dama.html

http://delenn30.blogspot.com/2012/06/1_29.html

Інші документи

Оповідання А. П. Чехова: «Іонич», «Дама з собачкою», «Людина у футлярі», «Ротшильдова скрипка», «Палата №6», довідники, словники, енциклопедії, друковані листи самооцінки, спеціалізована література, географічні карти.