Портфоліо Бови Валентини з теми "Зелена савана Африки"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Валентина Степанівна Бова

Назва проекту

Зелена савана Африки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія. Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.. Тема має між предметні зв’язки з біологією та екологією.

Вік учнів, клас

7 клас,13-14 років

Стислий опис проекту

7 клас. Природні зони Африки. Групова форма роботи учнів. Групи працюють за типовим планом характеристики природної зони (географи,кліматологи,гідрологи,ґрунтознавці,біологи і екологи).

Питання проекту

Ключове питання

Чи існує пряма залежність між кліматичними умовами та природними зонами?

Тематичні питання

Як впливає клімат на рослинність природних зон? Чи відрізняється природа саван в різні пори року? В чому унікальність фауністичного світу саван? Чому опустинення саван є актуальною проблемою

Змістові питання

Що таке природна зона? Які компоненти входять до її складу? Географам:Визначте розташування зони саван на материку? Кліматологам:Які особливості клімату та як він впливає на рослинність зони? Гідрологам:Чим представлені внутрішні води саван? Грунтознавцям:Який тип грунту характерний для саван? Як він сформувався? Біологам:Охарактеризуйте особливості органічного світу зони? В чому його цікавість? Екологам: Чи впливає господарська діяльність людини на природу зони? Яких заходів треба вжити щодо вирішення цієї проблеми?Які види тварин охороняються на заповідних територіях материка

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Навчальні цілі

Сформувати в учнів поняття про особливості розміщення природної зони саван Африки;поглибити систему знань учнів про взаємозв’язки природних компонентів у складі природної зони;удосконалити природні уміння учнів працювати з картами атласу;підвести учнів до розуміння екологічних проблем Африки та необхідність природоохоронних заходів.

Діяльність вчителя

В процесі підготовки проекту вчитель розробляє план вивчення теми, ознайомлює учнів з рекламним буклетом і планом впровадження проекту. На початку проекту у формі фронтальної бесіди виясняємо ,що діти знають про природні зони, їх розташування на планеті та чинники, що впливають на їх формування, та починаємо заповнювати таблицю ЗХД. Потім демонструємо вчительську презентацію «Зелена савана Африки», де ознайомлюємо учнів з ключовими, тематичними та змістовними питаннями, пропонуємо до заповнення організаційну діаграму та продовжуємо заповнювати таблицю ЗХД. Ознайомлюємо учнівські групи з алгоритмом роботи по створенню блогу та пропонуємо джерела інформації. Після перегляду учнівської роботи вчитель перевіряє як діти засвоїли знання за формою опитування. На протязі всієї роботи здійснюється формуюче оцінювання роботи над проектом.

Діяльність учнів

Впродовж проекту учні добудовують організаційну діаграму, створюють учнівський блогна основі алгоритму роботи над проектом, маючи контрольний список для його самооцінки. Заповнюється анкета критичного оцінювання веб-сайтів. Наприкінці проекту оцінюється робота учнівських груп над учнівським блогом , маючи за основу форму для його оцінювання. Оцінюється робота кожного учня в групі.

Оцінювання

З метою виявлення рівня знань на початку проекту використовуємо метод мозкової атаки, обговорення основних питань, використовуючи роботу з таблицею «ЗХД». В продовж роботи розширили, поглибили та систематизували знання учнів про особливості природної зони саван, про взаємозв’язки природних компонентів у складі природної зони,удосконалили вміння роботи з картографічними матеріалами, використовуючи метод самостійної роботи в групах над створенням блогу відповідно до своїх групових завдань і маючи контрольний список для його самооцінки. Заповнюється анкета критичного оцінювання веб-сайтів. Наприкінці проекту обговорюється оцінювання роботи над блогом за формою оцінювання блогу, заповнення організаційної діаграми, робота за формою опитування. Оцінюється робота кожного учня в групі і груп в класі.

Корисні ресурси

Інтернет-ресурси,атласи,підручники.

Інші документи