Портфоліо "Чарівний світ лазера"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Трунов Олександр Васильович - учитель фізики, Благовіщенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Назва проекту

Чарівний світ лазера

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, інформатика

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Цей навчальний проект об’єднує декілька питань з оптики. Об’єктом дослідження є повне відбивання світла на межі рідина-повітря, поглинання світла рідиною, розсіювання світла . В роботі досліджувались на створеній учнями установці явища повного відбивання на межі вода-повітря за допомогою гелій-неонового лазера . Результатом роботи учнів є створення презентації, віртуальної газети, публікації проведеної роботи.

Питання проекту

Ключове питання

Чи змінюватись зберігаючись, чи продовжувати змінюватись?

Тематичні питання

Як можна побачити повне відбивання світла у воді за допомогою лазера?

Як і що потрібно зробити, щоб знайти граничний кут для води?

А якщо долити в воду олію?

Змістові питання

• Чи все ми знаємо про оптичні закони?

• Що таке повне відбивання світла?

• Яка залежність граничного кута від показника заломлення речовини?

• Яка будова та принцип дії квантового генератора?

• Від чого залежить інтенсивність світлового випромінювання?


План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

Виявити чи існують відмінності для закону повного відбивання для твердих тіл і рідинини;

Вивчити питання поглинання лазерного випромінювання різними середовищами;

Обговорити проблему застосування лазера для підтвердження законів оптики;

Дослідити явище повного відбивання для різних рідин;

Розвивати уміння працювати в групах, вести пошукову роботу, користуватися різноманітними джерелами інформації, робити власні висновки.

Діяльність вчителя

Буклет "Метод проектів"

Презентація вчителя

До початку проекту вчитель розробляє план впровадження, розробляє документи для фасилітатора, інструкції та рекомендації. Розробляє буклет про метод проектів.

Перший крок (підготовчий етап)

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення запитань та сформувати групи. Учні працюють з ЗДХ – таблицями та організаційними діаграмами Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті - знайомить з критеріями оцінювання майбутніх продуктів проекту (презентацій, буклетів, блогів тощо) Учні об’єднуються в дві групи для розробки та впровадження проектів. Для роботи над експериментами вчитель розробляє чіткі інструкції та проводить інструктаж з виконання правил ТБ.

Другий крок (теоретичний етап)

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження.

Третій крок (практичний етап) Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час

виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, віртуальну газету, буклет.

Четвертий крок (підсумковий етап)

Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, віртуальна газета. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів.

Діяльність учнів

Учнівська презентація

На першому уроці учні переглядають учительську презентацію,заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Також вчитель в процесі роботи учнів використовує диференційні завдання. На останньому занятті проводиться анкетування на перевірку отриманих знань. Після захисту проекту проходить саморефлексія учнів та вчителя.

I етап - Організаційний

  • Перегляд презентації та буклету вчителя
  • Учні розбиваються на групи для виконання проекту

II етап - Теоретичний

  • На цьому етапі учні самостійно збирали, обробляли та робили аналіз матеріалів
  • Збір інформації в мережі Інтернет

III етап - Практичний

  • проведення фізичного експерименту
  • оформлення результатів проекту (створення слайдової презентації, публікації, буклету, віртуальної газети)

IV етап - Заключний

  • Учні презентують свії роботи на шкільній конференції

Оцінювання

На першому уроці учні переглядають учительську презентацію,заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Також вчитель в процесі роботи учнів використовує диференційні завдання. На останньому занятті проводиться анкетування на перевірку отриманих знань. Після захисту проекту проходить саморефлексія учнів та вчителя.

Мережевий опитувальник

ЗХД-таблиця

Організаційна діаграма

Критерії оцінювання

Документ фасилітації

Пам'ятка для учнів

Шаблон учнівської презентації

Завдання для учнів, що мають проблеми в навчанні "Що я знаю?"

Підбірка задач для обдарованих дітей

Корисні ресурси

Вікіпедія, лазери.

Школяр України. Повне відбивання світла.

Гіпермаркет знань. Повне відбивання світла.

Лабораторія МанЛаб

Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)

Елементарний підручник з фізики: Навчальний посібник. В 3-х томах/ Під редакцією Г.С.Лансберга. Т.ІІІ – М.:Наука.1986. – 656с.

Підручник Фізика 11 клас Рівень Стандарт. /Сиротюк В.Д., Баштовий В.І. Видавництво Харків, "Сіція", 2011. - 304с.

Посилання на використані ресурси Інтернету

Інші документи

Дозвіл на використання матеріалів

Батьківський дозвіл для публікації роботи в Інтернет