План-конспект уроку з математики в 6 класі з теми "Координатна площина"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Никульская 154.jpg

Тема: Координатна площина. 6 клас. Підготувала: Нікульська Галина Анатоліївна вчитель математики Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52,

Запорізької міської ради, Запорізької області


Мета:
Дидактична: закріпити навички знаходження координат точки на координатній площині, з находження точок на координатній площині за її координатами.
Виховна: виховувати почуття взаємодопомоги, взаємо відповідальності, радості і задоволення від інтелектуальної діяльності.
Розвивальна: розвивати уважність, швидкість реакції, вміння самостійно добувати інформацію з інших джерел окрім підручників.
Обладнання: картки з кросвордом, сигнальні картки, ноутбук, екран, настінна таблиця з малюнком до гри «Розшифруй слово», картки з індивідуальним завданням до гри «Струмочок», картки з додатковим завданням до самостійної роботи, портрет Рене Декарта, вислів на екрані: «Мислю отже існую» .

Тип уроку: урок удосконалення вмінь та навичок.

Хід уроку


І. Організація початку уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань:
1) Перевірка домашнього завдання.
Про виконання домашнього завдання доповідають консультанти, якщо виникли питання два учні розв’язують завдання на дошці (№ 1336, № 1346, Математика 6 клас, Г.П.Бевз).
2) Інші учні розгадують кросворд в парах (картки з кросвордом на кожній парті, загальний кросворд на дошці). (Додаток 1 до уроку)
Перша пара, яка розгадала кросворд, записує відповіді в кросворд на дошці і отримує додаткове завдання: визначити координати точок А, Р, Д, Т за малюнком на настінній таблиці, зробленому для гри «Розшифруй слово». (Додаток 2 до уроку)
Клас звіряє відповіді, які вони вписали до кросворду, з відповідями на дошці, використовуючи сигнальні картки (зелена – згоден, червона - незгоден).
3) Учні, які працювали біля дошки відповідають на запитання:
- В якій координатній чверті розташована точка з координатами: (4; 6), (- 9; 1); (5; 0); (0; - 3) і т.п.
- Що ми знаємо про точку, яка розташована на осі абсцис, на осі ординат?
Відповіді учнів оцінюються.
4) Фронтальна робота з класом:
- Що таке система координат?
- Що потрібно, щоб звичайна пряма перетворилась в координатну пряму?
- Як іще можна назвати координатну пряму?
- Яку назву мають перпендикулярні числові осі?
- Назвіть координати точок, які відповідають буквам слова «ПРЯМА» за тим порядком в якому вони розташовані у слові «ПРЯМА».
Малюнок для гри «Розшифруй слово» на дошці і на картках, які вчитель заздалегідь роздав кожному учневі. (Додаток 2 до уроку)
5) Після фронтальної перевірки виконання завдання учитель пропонує розшифрувати слово, для чого потрібно визначити букви, які позначають точки з координатами:
(-2; 0); (2; 0); (3; 0); (-1; - 1,5); (- 4; 0); (1; 2,5)
Учитель записує букви, які називають учні, вибрані учителем (інші учні працюють з сигнальними картками).
На дошці записано: ДЕКАРТ.
Питання вчителя:
- Що означає це слово?
- Що вам відомо про Декарта?
Учні повідомляють факти з життя і діяльності Рене Декарта інформацією про які вони здобули самостійно, готуючись до уроку, за планом:
1) Коли і де народився?
2) В якій сім’ї виховувався?
3) Основні напрямки діяльності?
4) Чим видатний, як вчений?
5) В якій країні жив і працював, коли помер?
Учитель перед уроком координує, яка група, яке питання буде висвітлювати, розповідь учнів супроводжується невеличкими презентаціями (Обговорення 5 – 7 хвилин).
6) Учитель пропонує розшифрувати ще одне слово, яке зашифровано координатами (координати записані на дошці, малюнок на картках і на настінній таблиці. Гра «Розшифруй слово»):
(- 1; 4) (- 1; - 1,5) (- 4; 0) (1; 2,5) (2; 0) (5; - 2) (1,5 - 4) (4; 3).
Над розшифровкою учні працюють індивідуально, відповіді звіряють в змішаних групах за сигналом учителя, обговорюють завдання, якщо у когось з групи є помилки. Кожна група повідомляє яке слово було зашифроване.
Учитель пише на дошці правильну відповідь: КАРТЕЗІЙ.
Якщо є помилки, аналізує разом з учнями, чому було допущено помилок.
Питання: Що означає слово КАРТЕЗІЙ?
Учитель коротко повідомляє (або підсумовує), що Картезій – це латинізоване ім’я Рене Декарта, який крім того, що був математиком ще був і видатним філософом, засновником і ідеологом такого напрямку в філософії як картезіанство, основною ідеєю якого було декартівське: «Мислю – отже існую». З усіх особливостей людської душі Декарт на перше місце ставив волю та пам'ять. Як філософ Декарт вважав, що усі істини підлягають сумніву, окрім математичних. Математичні істини – досконало достовірні, тому що витікаютьіз природи самого інтелекту.
Як ми вже з вами згадували багато чому в розвитку та удосконаленню математичних знань ми завдячуємо Декарту: це і запис степеню (х4 , а5 ) і позначення змінних ( х, у, z …), коефіцієнтів (а, в, с.. ), розв’язок рівнянь вищих степенів і т.д., але основним досягненням Декарта є створений ним метод координат, зокрема система координат, яку ми зараз називаємо декартовою.
Тож повернемося до декартової системи координат і згадаємо де у повсякденному житті використовується система координат?
- шахи;
- географічні координати;
- гра «Морський бій» і т.і.
Вчитель повідомляє, що в старших класах в системі координат будують графіки функцій, вивчають тему: «Вектори», розв’язують задачі з фізики і математики.

ІІІ. Розв’язування задач.
1. Гра «Струмочок».
Три команди за рядами.
Малюнок з зображеними на координатній площині точками передається по ряду від одного учня до другого, після того, як учень визначає букву відповідну даним координатам (у кожного учня індивідуальна картка з координатами відповідної букви, які з допомогою учнів роздано перед грою, кількість букв у слові відповідає кількості учнів у ряду).
Наприклад:
ЗНАННЯ - І ряд
ВМІННЯ - ІІ ряд
НАВИЧКИ - ІІІ ряд (додаток № 2)
Або:
ШВИДКІСТЬ
УВАЖНІСТЬ
ІНТЕЛЕКТ

2. Учні, які першими закінчили гру називають своє слово і отримують заохочувальні фішки червоного кольору, другі – синього.(Заохочувальні фішки учні отримують на протязі часу вивчення теми і підраховуються на підсумковому уроці за темою)
3. Вчитель повідомляє, що метою сьогоднішнього уроку є закріплення знань, вмінь та навичок знаходження точок за координатами і зображення точок на координатній площині за координатами.
4. Учень біля дошки виконує вправу:
Побудувати чотирикутник за координатами його вершин. Визначити чи буде він прямокутником, квадратом. Знайти периметр і площу, якщо одиничний відрізок дорівнює 1 см.
Координати вершин: А ( 1; 0), В ( 1; 3), С ( 5; 3), Д ( 5; 0).
5. Самостійна робота на 2 варіанти:
Відмітити точки і послідовно з’єднати їх відрізками:
І варіант : (- 1; - 3); (-2; 0); (-1; 2); (- 3; 2); (- 1; 5); (1; 5); (3; 2); (1; 2); (2; 0); (1; -3); (- 1; 3).
ІІ варіант : (- 4; 3); (0; 8); ( 4; 3); (2; 3); ( 5; 0); ( 1; - 1); (2; - 2); (- 2; - 2 ;) ( - 1; - 1); (- 5; 0); (- 2; 3); ( - 4; 3).
Учні які мають достатній і високий рівень засвоєння знань одержують додаткове завдання на картках:
- визначити координати точок;
- як дані точки розташовані відносно координатних прямих, або у якій координатній чверті вони знаходяться.
6. За сигналом вчителя учні здають листки з самостійною роботою.
Учитель вивішує малюнки, які повинні були отримані при виконанні першого завдання. Ті, що виконали тільки перше завдання виставляють собі оцінку. Ті, що виконували додаткове завдання одержують завдання: дома перевірити правильність виконання роботи і оцінити її.
ІV. Підсумок уроку:
Відпрацювали вміння зображати точки за координатами та визначати координати точок на координатній площині.
V. Домашнє завдання.
1. Перевірити самостійну роботу, оцінити її, виправити помилки.
2. На окремих аркушах:
а) Відмітити точки на координатній площині так, щоб при послідовному з’єднанні цих точок виходив малюнок, позначити ці точки буквами.
б) Записати координати відмічених точок (точок повинно бути 10 – 12)
3. Читати п. 39, стор. 255, виконувати вправи № 1351, № 1353, № 1358 (Математика 6 клас, Г.П.Бевз).

Використана література:
1. Математика 6 клас, Г.П.Бевз
2. Сборник задач и заданий для тематического оценивания, 6 класс / Мерзляк А.Г., В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир.