План-конспект уроку алгебри у 9 класі з теми "Квадратична функція: побудова і перетворення графіків. "

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Бочка О.І., вчитель Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №13 Запорізької міської ради Запорізької області

Тема уроку:

Квадратична функція: побудова і перетворення графіків.

Мета уроку:

 • удосконалювати навички побудови графіків квадратичної функції та використання графіка для знаходження її властивостей; відпрацювати прийоми побудови графіка функції y=ax2+bx+c на конкретних прикладах;
 • розвивати в учнів логічне мислення, алгоритмічну культуру, просторову уяву, увагу, навички самостійної роботи, підтримувати інтерес до математики;
 • виховувати культуру виконання графічних робіт, послідовність, відповідальність, самостійність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний центр, картки, таблиці, роздатковий матеріал.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок учнів.

Вид уроку: урок - презентація.

Епіграф уроку: « …Важке зробити легким, легке звичним, звичне приємним»

Хід уроку

I.Організаційний момент:

Повідомлення вчителем теми уроку, мети, задач уроку, епіграфу, виду уроку.

Сьогодні незвичайний урок алгебри. За допомогою інформаційних технологій нам необхідно буде закріпити знання, отримані з теми «Квадратична функція: побудова і перетворення графіків» та підготуватися до контрольної роботи. А ще сьогодні на протязі всього уроку ви будете оцінювати свою роботу самі, виставляючи заслужені бали в оціночний лист, що знаходиться перед вами на парті.

II. Актуалізація опорних знань:

 1. Повторення теоретичного матеріалу (фронтальная работа з класом).
  1. Яка функція називаеться квадратичною?
  2. З наведених прикладів вкажіть ті функції, які являються квадратичними.
 2. Приклади: (висвічуються на екрані)
  1. у=5х+1;
  2. у=3х2-1;
  3. у=-2х2+х+3;
  4. у=x3+7x-1;
  5. у=4х2;
  6. у=-3х2+2х.
 3. Що є графіком квадратичної функції?
 4. Від чого залежить напрямок віток параболи? Знайдіть знак коефіцієнта a у парабол, зображених на рисунках («Рисунок 1» висвічується на екрані).Бочка2.jpg
 5. Як знайти координати вершини параболи?

Бочка3.jpg

2) По карточкам “Графік квадратичної функції” дати відповіді на питання:

1. Як називаються графіки всіх функцій, зображених на малюнку?

2. Назвіть координати вершини параболи № 1.

3. Назвіть нулі функції № 2.

4. Знайти область визначення функції № 3.

5. Вкажіть проміжки зростання функції № 4

6. Вкажіть множину значень функції № 5

7. Який знак має коефіцієнт а функції № 6?

8. Назвіть координати перетину параболи № 8 з віссю Оу.

3) Перевірка домашнього завдання.

За бажанням учні демонструють виконання домашнього завдання на міліметровому папері.

III.Систематизація знань, умінь і навичок учнів

1. Побудувати графік функції у= -х2-6х-8 та за графіком назвати її властивості.

(Учні виконують завдання в зошитах; один учень працює на дошці. Властивості функції за допомогою анімації висвічуються на екрані)

2. Учням пропонується виконати тест (Самостійна робота)

Для кожної з функцій, графіки яких зображені, виберіть відповідну умову і відмітьте знаком «+».

Після того, як учні закінчили розв’язувати завдання тесту, виконується самоперевірка:

учні по черзі коментують свої відповіді, на екрані за допомогою анімації з’являються правильні відповіді.

Після перевірки учні оцінюють свою роботу по наступним критеріям:

• Високий рівень – нема помилок;

• Достатній рівень - 1 помилка;

• Середній рівень - 2 помилки;

• Початковий рівень - 3 і більше помилок.

Бочка4.jpg

Фізкультхвилинка: Руки поставили ліктями на парту, долоні прийняли форму параболи.

Що відбувається з вітками параболи, якщо функція - долоні розкриваються, як квітка.

А якщо - долоні тягнуться вверх - квітка прикриває свої пелюстки.

Міняємо положення рук, вони підняті вверх. Виконуємо теж саме з другими числовими коефіцієнтами (3; 0,5; 4).

Руки розслабили, спинки випрямили. Продовжуємо роботу.


3. Розв’язування вправ: Робота з підручником (Підручник Алгебра 9 клас)

№ 405

Побудувати графік функції за допомогою шаблона у=х2.

ІV. Домашнє завдання.

Бочка1.jpg

V. Підведення підсумку уроку:

Діагностика засвоєння знань і умінь.

а) На екрані висвічується рисунок. Графіки яких функцій зображені?

Бочка6.jpg

Рис. 1

В учнів карточки різних кольорів.

Із 3-х оранжевих необхідно вибрати одну – правильну для графіка оранжевого кольору.

Із 3-х зелених карточок вибрати одну – правильну для графіка зеленого кольору.

Учні вибирають і демонструють карточку, яка відповідає вказаному графіку

Вибір необхідно пояснити.

Бочка7.jpg

Рис. 2


VІ. Виставлення оцінок

Вчитель збирає оціночні листи, звіряє самооцінку учнів зі своєю оцінкою і на наступному уроці коментує згоду або незгоду з самооцінкою учнів.