План-конспект уроку "''Право на працю в Україні''" для 9 класу

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор: Іващенко Інна Володимирівна Місце роботи: КЗ "ЗЗСШІ №7 І-ІІ ст." ЗОР

Конспект уроку

Тема: Право на працю в Україні. Слайд 1 Клас: 9-А Мета: дати уявлення про юридичний зміст права на працю, відносини, що регулюються нормами трудового права, пояснити зміст понять «право на працю» та «підприємницька діяльність»; розвивати вміння пояснювати й застосовувати положення конституції України, наводити приклади відносин, що регулюються нормами трудового права, складати за зразком резюме для працевлаштування; пояснювати, що таке підприємницька діяльність та наводити приклади її основних організаційно-правових форм; моделювати процедуру реєстрації підприємницької діяльності; формувати свідому позицію щодо можливості права людини на працю. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про підприємництво», презентація. Епіграф уроку: Тільки праця надає право на насолоджуватися життям (М.О. Добролюбов) ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ. 1. Назвіть матеріальні речі, без яких, на ваш погляд, не може обійтися сучасна людина? 2. Що треба мати, щоб усе це придбати? 3. Де їх, гроші, взяти? 4. Яким чином гроші можна заробити? Учень читає уривок з вірша: Професій безліч є цікавих, Але свою вгадати як – Щоб добре діло й добра слава? І я собі міркую так: потрібно лікувати хвороби, Водить у космос кораблі, Та я із роду хліборобів, і родовід мій – од землі. Степ перейти – життя прожити, то не такі прості слова. Життя утворено від жита, бо хліб – усьому голова. За допомогою «уявного мікрофона» дайте відповіді на запитання: 1. Назвіть професії тих людей, про кого йде мова у вірші. 2. Назвіть, які ви знаєте професії. 3. Як ви гадаєте, навіщо люди працюють? 4. Яким є ваше особисте ставлення до праці? ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 1. Обговорення епіграфа уроку. Тільки праця надає право на насолоджуватися життям. (М.О. Добролюбов). Слайд 2 Викладач:праця визначає місце людини в суспільстві. Тільки працюючи, людина може задовільнити свої потреби. Завдяки праці людей суспільство існує, розвивається, удосконалюється. Кожна людина яка реалізує право на працю, стикається з нормами трудового права. ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. Пан: 1. Як законодавство регулює трудові відносини 2. Роботодавці та працівники на ринку праці 3. Як знайти роботу 4. Право на підприємницьку діяльність. Викладач: праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини. Тому такі важливі права, як право на працю та інші тісно пов’язані з ним права (на підприємницьку діяльність, відпочинок, страйк, соціальний захист), закріплені в Конституції України. Робота з Конституцією України. Визначення основних прав громадян. Користуючись статтею 43 Конституції України, визначити: 1. Що включає в себе право на труд 2. Яким чином держава гарантує можливість реалізації цього права 3. Які види праці в Україні заборонені або обмежені Викладач: порядок та умови використання в житті цих прав конкретизовано в Законах України «Про підприємництво», «Про зайнятість населення», «Про охорону праці» та в інших законодавчих актах. Слайд 3 Викладач: взагалі, трудові відносини сьогодні регулюються більш ніж 250 нормативно-правовими актами. Найзмістовнішим нормативно-правовим актом, що регулює трудові відносини працівників, є Кодекс законів про працю (КЗпП) України. Він становить основу такої галузі права, як трудове право. Відносини, що складаються в процесі праці, називаються трудовими, і регулюються положеннями окремої галузі – трудового права. Норми трудового права містяться в Кодексі законів про працю України (КЗпП). Згідно з цим кодексом під підставою для виникнення укладення трудових відносин між робітником та роботодавцем або адміністрацією підприємства є трудовий договір. Робота в парах 1. «Мозковий штурм» Опрацюйте статті 3,7,8КЗпП України і вкажіть, які саме трудові відносини регулює цей кодекс. 2. Дайте відповідь на запитання: чи належать до трудових такі відносини: a) хлопець в літку найнявся працювати у фермерське господарство сусіда, за роботу отримає гроші; b) у вільний від навчання час та під час літніх канікул дівчина допомагає батькам, працюючи в їхньому фермерському господарстві. Викладач: норми трудового права регулюють не технологічний процес праці, а суспільні відносини, які виникають при його застосуванні. Учасниками трудових відносин є роботодавці та працівники. Робітником виступає дієздатна фізична особа, що досягла 16-ти років. Роботодавець – це юридична або фізична особа, що надає роботу. Разом працівники та роботодавці у ринковій економіці складають ринок праці, це особливий суспільний механізм, за допомогою якого продавці робочої сили (працівники) можуть знайти потрібну їм роботу, а покупці робочої сили (роботодавці) найняти собі робітника. Учні складають схему ринку праці. Повідомлення учнів про сучасний стан світового та національного ринку праці. «Відкритий мікрофон». Пригадайте та розкажіть відомі вам історії з життя ваших рідних та знайомих щодо проблем, які виникли у них під час працевлаштування. Завдання: зробіть висновок: які зараз проблеми найчастіше супроводжують тих, хто має намір працевлаштуватись. Слайд 4. Одним із способів пошуку роботи є звернення до державної служби зайнятості. Діяльність цієї служби регулюється законом України «Про зайнятість населення». Слайд 5 Викладач: одним з найефективніших шляхів пошуку роботи є складання та розсилання роботодавцям свого резюме. Резюме – це коротка інформація про ваші знання, досвід роботи, й можливості. Робота в групах 1. Запропонуйте ситуацію з приводу працевлаштування, вказавши хто ви, яку освіту маєте, на яку роботу претендуєте. 2. Складіть резюме, яке б могла надати ця людина під час працевлаштування (текст резюме складається на окремому аркуші). Використовуються зразок резюме у підручнику. Викладач: якщо резюме зацікавило роботодавця, вас можуть запросити на співбесіду. Співбесіда – це детальне особисте знайомство керівництва підприємства з працівником, який бажає працевлаштуватись. Слайд 6 Учні беруть участь у рольовій грі: «працевлаштування», показують форми проведення співбесід. Завдання: які запитання можуть бути поставленні претенденту під час співбесіди? Викладач: ще одним способом реалізації права на працю є започаткування власної справи або підприємницька діяльність. Підприємництво – це безпосередньо самостійна систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку встановленому законодавством. Слайд 7 Запитання: хто може займатися підприємницькою діяльність, тобто бути її суб’єктами. З якого віку дітям надається право займатися підприємницькою діяльністю. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ. Бесіда. 1. Що таке право на працю? 2. Яким чином громадянин може його реалізувати 3. Які існують основні способи працевлаштування? VI. ПІДСУМКИ УРОКУ. Оцінювання учнів 1. В чому важливість вивченої теми 2. Що дізналися нового 3. Про що хотілося б вам знати більше. Акцентується увага учнів на тому, що вивчення основ трудового права буде продовжено на наступному уроці 4. Оцінювання VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 1. Опрацювати параграф 21 підручника 2. Написати твір – роздум «Що дає людині реалізація права на працю?» 3. Підготувати матеріали ЗМІ про випадки порушень трудового законодавства 4. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «особливості праці неповнолітніх»

Додаток: 1. Презентація 2. Резюме учнів

Резюме Борецька Марина Юріївна

Моб. Телефон: +38 096 321 9595 E-mail:marina@borezkaya.com Дата народження: 01.03.1996

Мета:Заміщення посади в компанії з дружнім колективом, де б я змогла застосувати набуті знання й досвід, а також навчатися новому.

Особливі побажання: робота, вимагає знань математики, бухгалтерського обліку з подальшим їх удосконаленням.

Досвід роботи: немає.

Освіта: КЗ «ЗЗОСШІ №7 І-ІІ ст.» ЗОР м. Запоріжжя

Додаткові відомості: знання комп’ютера упевнений користувач ПК (пакет MS Office; поштові програми, Інтернет), базове знання Flash) Володіння німецькою мовою.

Особливі якості: активна життєва позиція, цілеспрямованість, організаторські здібності, комунікабельність, відповідальність, оперативність, оптимізм, креативність, ініціативність, здібність до навчання.