Організація пошуково-дослідницької роботи в ПНЗ еколого-натуралістичного спрямування: проблеми та шляхи їх вирішення

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Оголошення

Шановні колеги!

Запрошуємо долучитись до роботи обласного семінару, який відбудеться 19.01.2016 року в режимі оffline.

З матеріалами семінару можна знайомитись починаючи з 18.01.2016 року до 25.01.2016 року. Свої запитання можна ставити на сторінці запитань (Обсуждение)

Чекаємо на Вас! З повагою Савіч І.О.

Тема:

Організація пошуково-дослідницької роботи в ПНЗ еколого-натуралістичного спрямування: проблеми та шляхи їх вирішення.

Місце проведення:

оffline-режим

Дата проведення:

19.01.2016 р.

План

 • Пошуково-дослідницька робота в позашкільному навчальному закладі.
 • Етапи організації дослідницької діяльності.
 • Можливості співпрації ПНЗ та ЗНЗ щодо організації пошуково-дослідницької роботи(з досвіду роботи)
 • Участь в екологічній олімпіаді (оліміпада наукових екологічних проектів)

Матеріали семінару

Питання 1.

Питання 2.Етапи організації дослідницької діяльності

Дослідницьку діяльність можна поділити на науково-дослідницьку та навчально-дослідницьку. Відрізняються вони отриманим результатом діяльності.

Мета дослідницької діяльності полягає в набутті учнями навичок дослідження. Часто в практиці використовують терміни «дослідницька діяльність» та «проектна діяльність» як синоніми. Так, О.Савенков пропонує загальний для проектів та дослідних робіт алгоритм:

 • актуалізація проблеми;
 • визначення сфери дослідження;
 • вибір теми дослідження;
 • розробка гіпотези;
 • вибір методів дослідження;
 • визначення послідовності проведення дослідження;
 • збір та обробка інформації;
 • аналіз та узагальнення отриманих матеріалів;
 • підготовка звіту;
 • захист доповіді; обговорення результатів

Пропонуємо ресурси, які можуть стати в нагоді під час підготовки наукового екологічного проекту:

 • Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) [збірка / за заг. ред. д-ра пед. наук В.В.Вербицького]. – Київ, НЕНЦ, 2013. – 149 с.
 • Основи спостережень за станом довкілля : навчально-методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С.М.Панченка, к.пед.н. Л.В.Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 352 с.
 • Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом «Сільське господарство» [збірка / за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького]. – К. : «АВЕРС», 2012. – 234 с.

Питання 3. Можливості співпрації ПНЗ та ЗНЗ щодо організації пошуково-дослідницької роботи(з досвіду роботи)

В Запорізькій області як і на всій території нашої держави в останні роки запроваджуються навчальні курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в нашому регіоні до варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів введений курс за вибором «Екологія рідного краю». Дані курси викладають переважно вчителі природничого цикла, які, на жаль, мають певні труднощі при викладанні, а саме: не володіють у належній мірі понятійним апаратом предмету, смислом основних навчально-освітніх проблем з предмета та ін. Тому проблема підвищення екологічної компетентності вчителів, які викладають шкільні курси екологічної спрямованості, сьогодні залишається досить актуальною у системі післядипломної освіти.

У Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти вчителям, які викладають екологічні навчальні курси, пропонуються різні форми проведення занять під час проходження курсів підвищення кваліфікації, що цілісно охоплюють зміст екологічної культури: лекції, практичні заняття і спецкурси; виконання курсової роботи екологічної тематики. Ці заходи спрямовані на опанування вчителями понятійного апарату, осмислення основних навчальних проблем, підвищення рівня екологічної компетентності і засвоєння досвіду творчої діяльності. Але не можна забувати, що процес підвищення екологічної компетентності повинен бути неперервним та має охоплювати міжкурсовий період. У цей період фахівцями КЗ «ЗОІППО» ЗОР вчителям пропонуються система наступних заходів та форм роботи: а) на освітянському порталі ЗапоВікі (http://zw.ciit.zp.ua) створене та плідно функціонує обласне віртуальне методичне об’єднання вчителів, які викладають екологію та курс за вибором «Екологія рідного краю»; б) проводяться обласні семінари з питань екологічної освіти, на яких розглядаються педагогічні технології, за допомогою яких можна ефективно застосовувати теоретичні знання у реальному житті та при вирішенні екологічних проблем; в) в рамках освітнього проекту «Школа сучасних знань» на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР створена творча група вчителів біології та екології з проблеми «Розробка допрофільних та профільних курсів з навчальних дисциплін (біологія та екологія)»; г) вчителі мають змогу приймати участь в фахових екологічних конкурсах (згідно з планом реалізації програми Intel® «Навчання для майбутнього» в Запорізькій області протягом квітня 2014 року проходив обласний конкурс проектів з екології; д) в рамках проекту «Рік електронної дидактики «Мистецтво навчати»» був проведений обласний конкурс розробок уроків з екології). Ще одним із шляхів підвищення професійної компетентності вчителів вбачаємо в організації дослідницької діяльності екологічної тематики обдарованих та здібних учнів.

Завданнями дослідницької роботи школярів можна вважати:

 • розширення світогляду щодо досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
 • розвиток творчих здібностей обдарованих учнів;
 • залучення до процесу самоосвіти та саморозвитку;
 • удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи;
 • удосконалення процесу навчання та профорієнтації.

Напрями такої діяльності можуть включати роботу в наукових гуртків, участь в олімпіадах, участь в роботі МАН.

Дослідницьку діяльність можна поділити на науково-дослідницьку та навчально-дослідницьку. Відрізняються вони отриманим результатом діяльності.

Мета дослідницької діяльності полягає в набутті учнями навичок дослідження. Часто в практиці використовують терміни «дослідницька діяльність» та «проектна діяльність» як синоніми. Так, О.Савенков пропонує загальний для проектів та дослідних робіт алгоритм:

 • актуалізація проблеми;
 • визначення сфери дослідження;
 • вибір теми дослідження;
 • розробка гіпотези;
 • вибір методів дослідження;
 • визначення послідовності проведення дослідження;
 • збір та обробка інформації;
 • аналіз та узагальнення отриманих матеріалів;
 • підготовка звіту;
 • захист доповіді; обговорення результатів [3].

Проектна діяльність подібна до дослідницької але вона спрямована не лише на встановлення істини, а й на створення кінцевого продукту. Тому, коли ми говоримо про дослідницьку діяльність в роботі з обдарованими дітьми необхідно мати на увазі й проектну діяльність, яка обов’язково містить дослідження.

Тому, можливості для залучення обдарованих та здібних учнів до дослідницької діяльності вбачаємо в участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з екології.

Вважаємо, що участь в оліміпаді з екології дає підгрунтя для формування екологічної компетентності учнів.

Для того щоб брати участь в екологічній олімпіаді зокрема знань по предмету, учні мають провести дослідження та підготувати як результат науковий екологічний проект, а саме розробку з екологічної тематики біологічного, фізичного, хімічного чи навіть математичного напряму, в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії, спрямовані на розв’язування конкретних екологічних проблем.

Допомогу учневі передусім має запропонувати шкільний вчитель природничого циклу, який викладає екологію.

Перш за все допоможе визначитися з темою проекту та організувати роботу відповідно до структури навчального дослідження.

Існують певні правила вибору теми, а саме:

 • тема має бути цікава дитині та захоплювати її;
 • тема має бути здійснена, а її вирішення має принести реальну користь учасникам дослідження;
 • тема має бути оригінальна;
 • тема, має бути такою, що роботу можна було виконати відносно швидко.

Також, обрана тема повинна відповідати віковим особливостям та наявності необхідних засобів та матеріалів для реалізації завдань проекту.

Виконуючи проект необхідно дотримуватись наступної структури навчального дослідження:

 • виділення і постановка проблеми;
 • висування гіпотез;
 • пошук і пропозиція нових варіантів вирішення;
 • збирання матеріалу;
 • узагальнення отриманих даних;
 • підготовка самого проекту (рукопис, тези, стенд, презентація);
 • захист проекту.

Як показує досвід, під час виконання проекту виникає ціла низка проблем, пов’язаних з методикою проведення дослідження та недостатньою обізнаністю щодо об’єкту дослідження. Для вирішення даних питань цінним може стати досвід співпраці колективів загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів (еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, науково-дослідницького спрямування) та вищих навчальних закладів.

В даному контексті заслуговує на увагу досвід роботи гімназій № 28, №6, ЗНВК «ОСНОВА», ліцею «Перспектива», багатопрофільного ліцею № 99 та Запорізького національного університету; гімназії № 46 та Запорізького державного медичного університету. Учні даних загальноосвітніх навчальних закладів мають змогу отримувати консультативну та практичну підтримку науково-педагогічних працівників, щодо методики проведення та виконання проектів.

Є цінним досвід співпраці колективів багатопрофільного ліцею № 99; гімназії № 45, колегіуму «Мала гуманітарна академія» м. Запоріжжя та КЗ «Запорізький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді» ЗОР. Учні зазначених навчальних закладів не один рік поспіль відвідують гуртки ЗОЦТКУМ і набувають теоретичних знань та практичних навичок в області екології рідного краю. Під керівництвом досвідчених фахівців-практиків вони мають змогу виконувати екологічні проекти, які мають велике практичне значення для покращення екологічного стану Запорізької області. Наукові проекти цих учнів неодноразово займали призові місця на обласному та Всеукраїнському етапах учнівської олімпіади з екології.

Для вчителів, які готують учнів до обласного етапу олімпіади можуть стати в нагоді методичні посібники, які щорічно готуються працівниками КЗ «ЗОІППО» ЗОР за результатами III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. В даних посібниках можна ознайомитись з тезами наукових проектів учасників олімпіади, завданнями обласного етапу олімпіади, вимогами та рекомендаціями щодо виконання проектів, знайти цікаві контакти для подальшої співпраці та інше.

Робота з обдарованими учнями, а саме дослідна робота в рамках підготовки до Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології вимагає від вчителя педагогічної майстерності, уміння швидко орієнтуватися в ситуації, творчого підходу до роботи та систематично працювати на рівнем власної підготовки з предмета.

Виходячи із всього зазначеного вище, можна зробити висновок, що робота вчителів з підготовки учнів до екологічної олімпіади, організації їх проектно-дослідницької діяльності є однією із змістовних складових цілісної системи підвищення кваліфікації вчителів-природничників в системі післядипломної педагогічної освіти.

Література:

 • Концепція екологічної освіти України // Директор школи. – 2002. – № 16. – с. 20-29.
 • Обдарована дитина. Психолого-педагогічний супровід / упоряд. Н. Бухлова – К. : Шк.. світ, 2013. – 104 с.
 • Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе / А.И.Савенков. – М. : Академія, 2000.
 • Савіч І.О. Нові форми підвищення екологічної компетентності вчителів-природничників в системі післядипломної педагогічної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 47: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В.Д.Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. - С. 240-244.

Питання 4. Участь в екологічній олімпіаді (олімпіада наукових екологічних проектів)

Нормативно-правове забезпечення:

Підготовка до III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2015-2016:

До Вашої уваги: