Обласний фестиваль "Моральний вчинок" 2022 рік

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
000000000000</center>
Сердечки gsp.gif
МВ 2021 заставка.jpg
Сердечки gsp.gif

ВІРА БЕЗ ДІЛ - МЕРТВА. Якова 2:14-26

ДОБРО МАЄ БУТИ ДІЄВИМ! Ромен Роллан

Нормативна база

Мета Фестивалю

Популяризація духовних і моральних надбань, консолідація зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та учнівської молоді, створення належних умов для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості.

Основні завдання Фестивалю:

 • виховання патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до її захисту, забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України;
 • формування морально-етичних засад протидії інформаційній агресії в умовах антиукраїнської інформаційної війни;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, національних та релігійних святинь, державної символіки як основи консолідації Українського народу;
 • створення умов для розвитку високих моральних якостей і почуттів у дітей та молоді України, формування громадянина, здатного до свідомого вибору, підвищення громадянської культури учнів та учнівської молоді;
 • поширення системи етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей та уявлень про добро, честь і гідність, громадянський обов`язок, совість, справедливість;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;
 • популяризація суспільно значущих форм діяльності учасників.

Учасники Фестивалю

 • Учні закладів освіти Запорізької області. Фестиваль передбачає індивідуальну та групову участь.
 • Учасникам фестивалю можуть надавати допомогу педагоги, батьки, керівники громадських організацій, представники органів учнівського самоврядування тощо.

Організаційний комітет

1. Варецька Олена Василівна – голова оргкомітету, д. пед. н., професор, проректор з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР

2. Барліт Оксана Олександрівна – заступник голови комітету, к. пед. н., доцент, завідувач кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР

3. Рябко Ігор Володимирович, к. н. держ. упр., доцент, зав. кафедри боговлов'я і гуманітарних дисциплін Класичного приватного університету

4. Чурикова Лариса Василівна, методист відділу позашкільної освіти, інтернатних закладів і соціального захисту дитинства Управління загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Склад журі

Тематичні напрями Фестивалю

 • національно-патріотичний;
 • екологічний;
 • юридичний;
 • соціальний;
 • культурологічний;
 • відеоролики.

Орієнтовні критерії оцінювання

 • актуальність (відповідність меті та завданням Фестивалю)
 • ефективність (результативність роботи)
 • творчій підхід (креативність в шляхах реалізації)
 • оформлення (візуальна привабливість, грамотність)
 • бонус (додаткові бали за оригінальність тощо)

Термін проведення

У звязку з війною росії проти України проведення фестивалю відтерміновується:

 • І етап – місцевий (у навчальних закладах) - до 30 вересня 2022 року
 • ІІ етап – обласний - до 31 жовтня 2022 року

Вимоги до оформлення та змісту творчих звітів, що надсилаються на Фестиваль

1. Для участі у Фестивалі учасники подають творчі звіти у довільній формі (презентація, текстові матеріали: нарис, вірш, буклет; візуальні матеріали: фоторепортаж, стіннівка, плакат, колаж; електронна візуалізація: відеоролик, електронна книжка, електронний плакат, презентація на дошці Padlet, проєкт у блозі тощо), які розкривають зміст, тривалість, цільову аудиторію, результати та наслідки діяльності. Назва творчого звіту має відповідати його основному змісту.

2. На першій сторінці презентації, буклету, дослідження має бути вказаний автор, клас, керівник (якщо є), заклад освіти, рік; наприкінці – джерела інформації. Презентації найкраще зберігати у pdf-форматі, тоді без завантаження на ПК можна переглянути смарт-схеми, діаграми тощо.

3. Творчий звіт у формі відеосюжету розглядається як окрема номінація для учасників 3–5 вікових груп. До відеосюжету додається анотація, обсяг якої не перебільшує 0,5 стор. формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. В титрах відеосюжету має бути стисла інформація: автор, заклад освіти, джерела інформації (за потребою), рік.

4. Обсяг творчого звіту залежно від обраної учасниками форми:

 • фоторепортаж, стіннівка, плакат (фр. placard – оголошення, афіша, лат. placatum – повідомлення, свідоцтво – це лаконічне, помітне, найчастіше кольорове зображення з коротким текстом (а не просто малюнок), колаж – 1 сторінка (це може бути фотографія паперового носія або електронний документ);
 • фоторепортаж, текстові матеріали – від 1 до 10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;
 • буклет - 2 сторінки, які подаються у pdf-форматі чи як малюнки;
 • відеосюжет – до 10 хвилин.

5. Учасники мають дотримуватися авторського права й обов'язково робити посилання на матеріали, які вони використали з Інтернету чи друкованих видань. Посилання на Інтернет-ресурси має мати такий вигляд: Сайт "Освітня програма "Основи сім'ї". URL: https://osnovy.info/#rec230774661 Авторство фотографій потрібно вказувати в тому випадку, якщо вони зроблені не автором творчого звіту чи членами його сім'ї.

6. До творчого звіту обов’язково додається реєстраційна картка. Творчі звіти без реєстраційної картки не розглядаються.

7. Обов'язкова умова: дозвіл батьків (власний дозвіл, якщо учаснику виповнилося 16 років, і він має паспорт) щодо оприлюднення результатів в Інтернеті. Дозвіл надається один раз, і надалі він діє протягом усього часу, поки дитина навчається у закладі освіти. Дозвіл зберігається у керівника дітей-учасників або іншої особи закладу освіти, про що керівник має зазначити у реєстраційній картці.

8. Творчі звіти, що не відповідають тематиці Фестивалю або вимогам до оформлення творчих звітів, не розглядаються.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Контакти

 • Контактні телефони: 066-290-11-20, 098-410-30-65 (Гура Світлана Павлівна, координатор Фестивалю)
 • Адреса кафедри теорії та методики виховання КЗ "ЗОІППО" ЗОР: konfpatrio@gmail.com

Результати Фестивалю

Номінації Фестивалю

Номінація 1

Творчі звіти учнів 1-4 кл. на обласний фестиваль "Моральний вчинок" 2022 р.

Номінація 2

Творчі звіти учнів 5–8 кл. на обласний фестиваль "Моральний вчинок" 2022 р.

Номінація 3

Творчі звіти учнів 9–11 кл. на обласний фестиваль "Моральний вчинок" 2022 р.

Номінація 4

Творчі звіти учнів/студентів ПТНЗ, коледжів, технікумів на обласний фестиваль "Моральний вчинок" 2022 р.

Номінація 5

Творчі звіти змішаної групи (діяльність представників різних вікових груп) на обласний фестиваль "Моральний вчинок" 2022 р.


Шаблон для "МВ"