Обласний фестиваль-огляд віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я …"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
Емблема віртуальної виставки книжок

Содержание

Обласний фестиваль-огляд віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я …" (поради фахівця)

Загальні поняття

Вимоги сучасного бібліотечного обслуговування - обов'язкова, ефективна віртуальна присутність бібліотеки.

Об'єктами інновацій в бібліотеці є як технологічні процеси, так і продукти і послуги. Використання мультимедійних технологій дозволяє запровадити інновації в традиційну виставкову діяльність.

Віртуальна виставка - це публічна демонстрація в мережі Інтернет за допомогою засобів веб-технологій віртуальних образів спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, рекомендованих віддаленим користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення та використання. Виставка передбачає віртуальну презентацію видань, що розкривають їх зміст, а також доступ до матеріалів бібліографічного, фактографічного, енциклопедичного характеру, що існують в електронному вигляді і доступні через Інтернет.

Електронна книжкова виставка - виставка книг, яка розміщена на машинозчитуваних носіях, в локальній або глобальній мережі, реалізована на базі комп'ютерної техніки і спеціальних програмно-технічних засобів.

Електронна бібліотечна виставка - мультимедійний бібліографічний продукт бібліотеки, що представляє собою спеціально підібраний і упорядкований масив електронних документів (а також інші експонати в цифровому форматі та відомості про них), що розкриває і рекламує інформаційні ресурси, доступні як в бібліотеці, так і за її межами з метою рекомендації користувачам для огляду, ознайомлення та використання.

Електронні виставки (віртуальні) - це синтез традиційного книжкового і новітнього електронного способів подання інформації.

Нормативна база

 1. Наказ ДОН ЗОДА від 22.05.2018 № 362 "Про проведення обласного фестивалю-огляду віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я..." (поради фахівця)"
 2. Склад оргкомітету обласного фестивалю-огляду віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я..." (поради фахівця) : додаток 1 до наказу ДОН ЗОДА
 3. Склад експертної комісії обласного фестивалю-огляду віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я..." (поради фахівця) : додаток 2 до наказу ДОН ЗОДА
 4. Заявка на участь в обласному фестивалі-огляді віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я..." (поради фахівця) : додаток 3 до наказу ДОН ЗОДА
 5. Методичні рекомендації щодо проведення обласного фестивалю-огляду віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я..." (поради фахівця)
 6. Наказ ДОН ЗОДА від 20.11.2018 № 676 "Про підсумки обласного фестивалю-огляду віртуальних бібліотечних виставок сучасної української літератури "Книги, які читаю Я..." (поради фахівця)"
 7. Аналітична довідка щодо проведення обласного фестивалю-огляду віртуальних виставок сучасної української літератури «Книги, які читаю Я …» (поради фахівця) : додаток 1 до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 20.11.2018 № 676
 8. Загальна кількість учасників фестивалю віртуальних бібліотечних виставок, 2018 : таблиця

Результати експертної комісїї

 1. Протокол №2 від 07.11.2018
 2. Експертиза віртуальних виставок експертною комісією_протоколи
Переможці ФО ВБВ 2018.jpg

Сертифікати учасників

Вітаємо переможців та номінантів фестивалю-огляду!

Зичу всім переможцям та номінантам фестивалю-огляду віртуальних виставок творчих злетів, радості від перемог, перш за все – над собою!

Переможці фестивалю-огляду!

Номінанти фестивалю-огляду!

Фотоальбом "Вони стали переможцями"

Мета Фестивалю

 • популяризація книги і читання серед користувачів бібліотек;
 • розвиток професійних здібностей бібліотечних працівників, активізація та стимулювання їхньої творчої ініціативи;
 • підвищення рівня читацької та ІТ-компетентностей бібліотекарів закладів освіти.

Завдання Фестивалю

 • створити привабливий образ та імідж книги, читання;
 • популяризувати сучасну українську літературу;
 • впроваджувати в практику бібліотекарів закладів освіти інноваційні форми популяризації та реклами книги з використанням ІКТ (розміщення у web-просторі);
 • оволодіти теоретичними і практичними навичками створення віртуальної виставки книг;
 • формувати базу інноваційних розробок для використання в практичній діяльності бібліотек закладів освіти області;
 • популяризувати запорізькі освітні web-ресурси серед бібліотечної спільноти.

Учасники Фестивалю

 1. Фестиваль віртуальних виставок сучасної української літератури «Книги, які читаю Я …» (поради фахівця) є відкритим.
 2. Фестиваль адресований бібліотечним працівникам закладів освіти усіх типів області.

Порядок проведення Фестивалю

Термін проведення Фестивалю

 1. Фестиваль проводиться з 24 травня до 20 жовтня 2018 року в 2 етапи:
  1. ) перший етап - підготовка та розміщення конкурсних робіт на web-ресурсі бібліотеки (закладу освіти) - з 24 травня до 14 жовтня;
  2. ) другий етап - надання конкурсної роботи для експертизи – з 15 до 20 жовтня.
 2. Експертиза робіт, робота експертної комісії - з 22 до 26 жовтня.
 3. Підведення підсумків – з 27 до 31 жовтня.

Вимоги до конкурсних робіт

 1. На Фестиваль подається тільки одна індивідуальна робота від учасника.

Роботи, представлені на Фестиваль, мають відповідати наступним вимогам

 1. Віртуальні виставки мають бути створені з дотриманням законодавства України про охорону та захист авторських прав на використанні матеріали (відео, текст, малюнки тощо).
 2. Бібліотечні виставки можуть бути:
  1. ) певної теми, форми, цільової аудиторії, які учасники обирають самостійно;
  2. ) представленням однієї або декількох книг, пов'язаних між собою спільними ознаками (тематикою, жанром, авторством тощо); опублікованих в друкованому вигляді українською мовою;
  3. ) представлені у форматах: виставка-сайт, виставка-плакат, виставка-стрічка часу, виставка – ментальна карта, виставка – 3D-книга, виставка – слайд-шоу, виставка – віртуальна дошка, виставка – презентація, виставка на географічній карті тощо;
  4. ) створені за допомогою інтернет-сервісів: Photosnack, Popplet, Playcast, Calameo, Prezi, Thinglink, Mindmeister, Google maps, Wix тощо.
 3. Віртуальні виставки мають:
  1. ) бути розміщені в мережі Інтернет на web-ресурсі бібліотеки (закладу освіти) тощо;
  2. ) відповідати типології та структурі традиційних книжкових виставок.
 4. Віртуальні виставки повинні мати:
  1. ) відповідність теми цільовому і читацькому призначенням;
  2. ) грамотно викладений матеріал і доступний для сприйняття;
  3. ) правильно оформлені джерела інформації згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 5. Віртуальні виставки можуть мати:
  1. ) не обмежену кількість документів для їх створення (від 1 до кількох - на розсуд автора);
  2. ) професійні знахідки (гіперпосилання, музичний супровід, анімацію).
 6. У віртуальній виставці вітаються:
  1. ) оригінальність художньої ідеї, супроводжуючого тексту, дизайну;
  2. ) використання прийомів, що викликають інтерес до читання книг;
  3. ) наявність інтерактивних завдань;
  4. ) представлення власного погляду (позиції, відносин) фахівця до книг, що подаються на виставці.
 7. Конкурсні роботи, які не відповідають вимогам або подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються. Роботи, представлені на фестиваль, не рецензуються та можуть бути використані організаторами Фестивалю відповідно до заявленою мети із збереженням авторства на власний розсуд.

Експертиза конкурсних робіт

 1. При здійсненні експертизи віртуальних виставок будуть використовуватися наступні критерії:
  1. ) Змістовність: відповідність цілям і завданням Фестивалю, зумовленим Положенням; оригінальність і авторська концепція; унікальність теми і представлених матеріалів; відповідність віковим особливостям передбачуваної читацької аудиторії; інформаційна насичуваність; якість текстової частини інформації; логічність структури; демонстрація прийомів, що викликають інтерес до читання рекомендованої літератури; дотримання вимог до оформлення виставки; дотримання законодавства України про охорону та захист авторських прав; наявність інформації про автора виставки.
  2. ) Технічне виконання: оптимальність технологічних рішень: інтерфейс, навігація, можливість копіювання інформації; якість використовуваних в ресурсі графічних об'єктів, фотоматеріалів і т.п.; дизайн ресурсу; читабельність ресурсу; художнє новаторське рішення, оригінальність творчого задуму, творчого самовираження автора виставки; раціональність анімаційних ефектів; орфографічна, пунктуаційна, стилістична грамотність.
  3. ) Інтерактивність: наявність форм зворотного зв’язку; реагування на запити користувачів; наявність статистичних елементів.
 2. Перевагу матимуть віртуальні виставки, які глибоко й оригінально розкривають тему та свідчать про високий творчий рівень і технічну новизну рішень.

Хід Фестивалю

Консультативна та методична допомога зі створення віртуальних бібліотечних виставок

 • Учасники Фестивалю:
  • знайомляться з методичними матеріалами, розміщеними на ЗапоВікі (https://goo.gl/hkkWnB);
  • отримують за потребою консультації та технічну підтримку організаторів фестивалю.

Підготовка та розміщення конкурсних робіт

 • Учасники Фестивалю:
  • створюють конкурсну роботу (віртуальну виставку) відповідно до вимог та означеного терміну;
  • розміщують виставку на web-ресурсі бібліотеки (закладу освіти);
  • оформлюють заявку на участь у фестивалі за формою (додаток до методичних рекомендацій) та надсилають електронним листом з позначкою теми «На фестиваль» на e-mail: bibl.zoippo@gmail.com до 20 жовтня.

Підведення підсумків та відзначення учасників

 1. Для вирішення організаційних питань, оцінювання представлених робіт і визначення переможців фестивалю створюються оргкомітет та експертна комісія, до яких входять провідні фахівці ЗОІППО, бібліотек, педагоги закладів освіти тощо.
 2. Організаційний комітет реєструє отримані конкурсні роботи, перевіряє дотримання всіх формальних умов Фестивалю.

Експертна комісія

 1. Оцінку робіт здійснює експертна комісія, яка складається з фахівців за напрямами: бібліотечна справа, філологія, інформаційні технології.
 2. Експертна комісія:
  1. ) керується у своїй діяльності цими Методичними рекомендаціями;
  2. ) оцінює конкурсні роботи за орієнтовними критеріями, зазначеними в п. 4.3;
  3. ) визначає переможців за рейтингом оцінок;
  4. ) приймає рішення про переможця відкритим голосуванням у разі рівності рейтингів;
  5. ) оформлює усі рішення протоколом;
  6. ) виступає з пропозицією щодо відзначення найбільш цікавих робіт;
  7. ) розміщує результати на сайті фестивалю.
 3. Експертна комісія має право не розглядати роботи, які не відповідають вимогам фестивалю.
 4. Рішення експертної комісії є остаточним.

Визначення та нагородження переможців, відзначення учасників Фестивалю

 1. У фестивалі визначаються перші шість місць (по одному учаснику за 1 місце; 2 учасника за 2 місце; 3 учасника за 3 місце).
 2. Переможці Фестивалю нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та призами.
 3. За рішенням експертної комісії найбільш цікаві роботи можуть бути відзначені подяками.
 4. Учасники, чиї роботи відповідають конкурсним вимогам, отримують електронні сертифікати, які будуть виставлені на сайті фестивалю впродовж місяця після його завершення.

Права, обов'язки учасників Фестивалю

 1. Учасники Фестивалю мають право:
  1. ) на отримання інформації про умови, порядок проведення, терміни фестивалю;
  2. ) на отримання консультативної та методичної допомоги від організаторів фестивалю.
 2. Учасники зобов'язані:
  1. ) своєчасно надати конкурсну роботу, оформлену відповідно до вимог цього Положення;
  2. ) дотримуватися правил і процедури, передбачених цим Положенням.

Консультації та технічна підтримка

 1. Крижко Людмила Володимирівна, методист методичного відділу комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, голова експертної комісії
 2. Стадниченко Кіра Валентинівна, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Керівництво Фестивалем

Оргкомітет

 1. Іванісова Світлана Іванівна, завідувач методичного відділу комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, голова оргкомітету
 2. Крижко Людмила Володимирівна, методист методичного відділу комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, голова експертної комісії
 3. Стадниченко Кіра Валентинівна, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, експерт з технічного виконання конкурсних робіт

Експертна комісія

Крижко Людмила Володимирівна, методист методичного відділу комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, голова експертної комісії

Члени експертної комісії:

 1. Веселова Людмила Григорівна, заступник директора комунального закладу «Запорізька обласна бібліотека для дітей» «Юний читач» Запорізької обласної ради
 2. Лук’яненко Юлія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури, соціальний педагог Запорізької гімназії № 47 Запорізької міської ради Запорізької області
 3. Петренко Тетяна Володимирівна, заступник директора комунального закладу «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» Запорізької обласної ради
 4. Писанець Вікторія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора комунального закладу «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» Запорізької обласної ради
 5. Стадниченко Кіра Валентинівна, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Консультативна та методична допомога зі створення віртуальних бібліотечних виставок

Моя щіра подяка бібліотечним працівникам Самарської обласної дитячої бібліотеки за ідею та назву заходу.

Реєстрація робіт учасників фестивалю-огляду віртуальних бібліотечних виставок

До уваги учасників фестивалю-огляду!!!

Доступ до реєстраційної таблиці відкрито лише членам оргкомітету.

Заповнену заявку відповідно до зразка ви надсилаєте за електронною адресою: bibl.zoippo@gmail.com.

Прошу уважно читати вимоги до роботи!

Сайт "Книги, які читаю Я…" (поради фахівця)

На сайті зібрано 51 роботу учасників фестивалю-огляду віртуальних бібліотечних виставок.

За добре виконане завдання Ви отримаєте нагороду. Хай Вам щастить!!!