Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Моральний вчинок" 2019 рік

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Сердечки gsp.gif
Заставка МВ gsp.jpg
Сердечки gsp.gif


Нормативна база

 • Реєстраційна картка для переможців обласного конкурсу- надсилається в друкованому вигляді, підпис керівника закладу та печатка обов'язкові
 • Бланки згоди на оприлюднення особистих даних учасників, що зробили творчу роботу індивідуально (скановані згоди надсилаються на адресу кафедри теорії та методики виховання КЗ "ЗОІППО" ЗОР на е-mail: konfpatrio@gmail.com):
 1. Згода батьків
 2. Згода особиста (якщо учень має паспорт)
 3. Зразок заповнення згоди

Мета конкурсу

Популяризація духовних і моральних надбань, консолідація зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та студентів, створення належних умов для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості.

Основні завдання Конкурсу:

 • виховання патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до її захисту, забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України;
 • формування морально-етичних засад протидії інформаційній агресії в умовах антиукраїнської інформаційної війни;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, національних та релігійних святинь, державної символіки як основи консолідації Українського народу;
 • створення умов для розвитку високих моральних якостей і почуттів у дітей та молоді України, формування громадянина, здатного до свідомого вибору, підвищення громадянської культури учнів та студентів;
 • поширення системи етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей та уявлень про добро, честь і гідність, громадянський обов`язок, совість, справедливість;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;
 • популяризація суспільно значущих форм діяльності (далі – діяльність) учасників.

Учасники конкурсу

 • Учні та студенти навчальних закладів України. Конкурс передбачає індивідуальну та групову участь.
 • Учасникам Конкурсу можуть надавати допомогу педагоги, батьки, керівники громадських організацій, представники органів учнівського самоврядування тощо.

Організаційний комітет

1. Варецька Олена Василівна – голова оргкомітету, д. пед. н., доцент, проректор з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР

2. Барліт Оксана Олександрівна – заступник голови комітету, к. пед. н., доцент, завідувач кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР

3. Рябко Ігор Володимирович, к. н. держ. упр., доцент, зав. кафедри боговлов'я і гуманітарних дисциплін Класичного приватного університету

4. Чурикова Лариса Василівна, методист відділу позашкільної освіти, інтернатних закладів і соціального захисту дитинства Управління загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

5. Сорока Ксенія Олегівна – секретар, ст. лаборант кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР


Склад журі

Орієнтовні критерії оцінювання

 • актуальність (відповідність меті та завданням Конкурсу)
 • ефективність (результативність роботи)
 • творчій підхід (креативність в шляхах реалізації)
 • оформлення (візуальна привабливість, грамотність)
 • бонус (додаткові бали за оригінальність тощо)

Термін проведення

 • І етап – місцевий (у навчальних закладах) – до 1 березня 2019 року (орієнтовно)
 • ІІ етап – районний (відбір творчих звітів з числа переможців І етапу), подання на розгляд регіональним оргкомітетам – до 25 березня 2019 року
 • ІІІ етап – регіональний (відбір від 1 до 6 творчих звітів від регіону, запропонованих до участі у підсумковому етапі) – з 26 березня до 16 квітня 2019 року
 • ІV етап – підсумковий (м. Київ) – з 20 квітня до 10 травня 2019 року

Вимоги до оформлення та змісту творчих звітів, що надсилаються на Конкурс

 1. Для участі у Конкурсі учасники подають творчі звіти у довільній формі: фоторепортаж, стіннівка, плакат, текстові матеріали (нарис, вірш, буклет та ін.), відеосюжет тощо), які розкривають зміст, тривалість, цільову аудиторію, результати та наслідки діяльності. Назва творчого звіту має відповідати його основному змісту.
 2. До творчого звіту обов’язково додається реєстраційна картка. Творчі звіти без реєстраційної картки не розглядаються.
 3. Якщо творчий звіт зроблений індивідуально, із зазначенням Імені та прізвища , тоді необхідно обов'язково надіслати ДОЗВІЛ ВІД БАТЬКІВ (або ВЛАСНИЙ ДОЗВІЛ, якщо учаснику виповнилося 16 років і він отримав паспорт), завірений підписом директора/заступника директора та печаткою навчального закладу. Дозвіл надсилається листом секретарю обласного етапу конкурсу "Моральний вчинок" Сороці Ксенії Олегівні пр.Соборний, 145, кім.517, м.Запоріжжя, 69035. Індивідуальні творчі звіти без ДОЗВОЛУ не розглядаються.
 4. Творчий звіт у формі відеосюжету розглядається як окрема номінація для учасників 3–6 вікових груп. До відеосюжету додається анотація, обсяг якої не перебільшує 0,5 стор. формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. В титрах відеосюжету має бути стисла інформація, викладена у додатку 2 до цього Положення, про учасників Конкурсу та авторів відеосюжету.
 5. Обсяг творчого звіту залежно від обраної учасниками форми:
 • фоторепортаж, стіннівка, плакат – 1 сторінка формату А3;
 • фоторепортаж, текстові матеріали – від 1 до 10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;
 • відеосюжет – від 3 до 10 хвилин.
Творчі звіти, підготовлені керівниками, а також такі, що не відповідають вимогам Положення, не розглядаються.
 • Для участі в Конкурсі учасники кожної вікової групи обирають один із тематичних напрямів (національно-патріотичний, екологічний, юридичний, соціальний або культурологічний) своєї діяльності та готують у довільній формі творчий звіт про неї.
 • Учасники можуть надсилати на Конкурс творчі звіти як про індивідуальну, так і про колективну діяльність.

Просимо урахувати загальні зауваження до творчих робіт попередніх років:

 • переважна більшість учнів не додержувалася авторського права (не вказується авторство фотографій, малюнків та музичного оформлення з Інтернету);
 • посилання на Інтернет-ресурси має мати такий вигляд: Сайт "Програма протидії торгівлі людьми МОМ в Україні". URL: http://www.stoptrafficking.org/uk/publications

(докладніше про вимоги до оформлення посилань);

 • на першій сторінці презентації, буклету, дослідження обов’язково має бути вказаний автор, клас, керівник (якщо є), навчальний заклад, рік; у кінці – джерела інформації; презентації найкраще зберігати у PDF-форматі, тоді видні усі смарт-схеми, діаграми тощо;
 • плакат (фр. placard – оголошення, афіша, лат. placatum – повідомлення, свідоцтво) – це лаконічне, помітне, найчастіше кольорове зображення з коротким текстом (а не просто малюнок);
 • відеоролики обов’язково повинні мати анотацію, в якій потрібно зазначити: назву відеосюжету, автора, клас, НВЗ, керівника, короткий опис (мета та про що).

Усі вірші вирішено віднести до культурологічного напряму (хоч за змістом вони можуть відноситися до усіх напрямів).

Прийом заявок

 • Заявки та статистичні довідки за формою (див.: Нормативна база) надсилаються на адресу кафедри теорії та методики виховання КЗ "ЗОІППО" ЗОР на е-mail: konfpatrio@gmail.com - в електронній формі/не потрібні підписи та печатка/ творчі звіти та реєстраційні картки розміщуються на вікі-сторінках Конкурсу у відповідних номінаціях до 25 березня 2019 року.
 • Контактні телефони: 098-410-30-65, 066-290-11-20 (Гура Світлана Павлівна, координатор конкурсу), 222-25-81 (кафедра теорії та методики виховання, Сорока Ксенія Олегівна, секретар журі конкурсу)

Результати конкурсу

Номінації конкурсу

Номінація 1

Творчі звіти учнів 1-4 кл. на обласний етап ВК "Моральний вчинок" 2019 р.

Номінація 2

Творчі звіти учнів 5–8 кл. на обласний етап ВК "Моральний вчинок" 2019 р.

Номінація 3

Творчі звіти учнів 9–11 кл. на обласний етап ВК "Моральний вчинок" 2019 р.

Номінація 4

Творчі звіти учнів/студентів ПТНЗ, коледжів, технікумів на обласний етап ВК "Моральний вчинок" 2019 р.

Номінація 6

Творчі звіти змішаної групи (діяльність представників різних вікових груп) на обласний етап ВК "Моральний вчинок" 2019 р.


Шаблон для "МВ"