Навчальний проект : "ХХ століття. Доля людини"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Невтира сертификат 144.jpg

Автор проекту

Невтира Ольга Михайлівна місце роботи Енергодарська ЗОШ № 2 посада вчитель історії

Назва проекту

"ХХ століття. Доля Людини"

Ключове питання

«Век! – Не охватишь глазами махину!

Разве согреешь дыханьем ледник?!» (Вадим Шаригін) '

Тематичні питання

«Вокруг меня гудит двадцатый век,

В груди моей стучит его биенье…

… и все-таки о нем

Потомки наши вспомнят с уваженьем?» (Е. Асадов)

Змістові питання

 • В чому виявився творчий характер підсумків Другої світової війни?
 • Яку «вагу» мала боротьба за демократію та права людини в ХХ сторіччі?
 • Про що мріяв Мартін Лютер Кінг та чи виповнилася його «американська мрія»?
 • Чого просив від Бога Я.Корчак? Чи почув Бог молитву Януша Корчака?
 • Яким постає ХХ століття та людина ХХ століття в очах сучасного покоління?

Стислий опис

Проект розрахований на учнів 11 класів, які незабаром стануть дорослими самостійними людьми. Завдання вчителів та батьків навчити їх планувати та успішно реалізовувати свої «життєві проекти». І труднощі, які будуть зустрічатися на їх шляху не повинні їх лякати: головне – благородна та чиста мета. Історія ХХ століття багата прикладами життя людей, які не «прогнулися під мінливий світ», а «далеко продвинулися, високо змогли піднятися». Цей проект саме про таких людей, які можуть стати взірцем для нинішнього покоління молодих людей. Проект спрямований на формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, здатність визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення, власного добробуту та добробуту своєї родини. Для пошуку відповідей на ключове та тематичне питання учні сформують такі групи: соціологи, історики, біографи, арт-студія, літературна майстерня. Вони будуть здійснювати пошук, аналіз, оцінювання інформації та застосують її на практиці.

Навчальні предмети

 • Всесвітня історія
 • Людина і суспільство
 • Інформатика
 • Правознавство
 • Література
 • Оброзотворче мистецтво

Класи

Проект стосується учнів 11-х класів

Участь приймали учні школи з російською мовою викладання

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень) колективу авторів Ладиченко Т.В. та ін.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень) авторів Ладиченко Т.В., Бакки Т.В., Марголіної Л.В.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Галузь "Суспільствознавство" - уявлення про світові війни, життя людей в умовах тоталітаризму, в умовах демократії; розвиток людства в XX столітті;

- знання причин, основних подій та наслідків світових війн для держав та їх громадян;

- знання основних тенденцій та проблем розвитку людства в індустріальну та постіндустріальну епоху;

- уміння застосовувати знання для орієнтації в соціальних відносинах, обирати конструктивні форми взаємодії та власної поведінки;

- уявлення про сутність громадянського суспільства, громадянський мир і співробітництво, наступність та відповідальність поколінь;

- допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

- формування у старшокласників активної соціальної та громадянської позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури спілкування і діяльності;

- сприяння їх соціалізації, активному включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства.

Галузь "Мова та література" - досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності

- формування гуманістичного світогляду особистості;

- розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

Галузь "Естетична культура"

- виховання ціннісного ставлення до дійсності та творів мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;

- формування навичок спілкування з питань мистецтва;

- набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення в житті людини і суспільства;

- розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;

- виховання потреби в мистецькій самоосвіті;

- уміння висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до проявів естетичного в житті та мистецтві.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Цілі: - дати узагальнюючу характеристику явищам та процесам, що мали місце в ХХ столітті;

- визначити як доля окремих особистостей ХХ століття стала прикладом для формування загальнолюдських цінностей сучасного покоління (ХХІ століття);

- навчити учнів планувати та успішно реалізовувати свої «життєві проекти»;

- формування активної громадянської позиції;

- максимальний розвиток індивідуальних здібностей та талантів кожного учня;

- формування обов’язковості та відповідальності

Навички та вміння:

- надавати допомогу своїм товаришам по роботі,

- вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі,

- навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності;

- уміння вирішувати проблеми

Діяльність учнів

На початку проекту учні знайомляться з презентацією вчителя. Учасники проекту об’єднуються у групи:

1. Група «соціологів» розробляє анкету для одинадцятикласників, батьків та вчителів, за результатами якої визначається, яким постає ХХ століття та людина ХХ століття в уяві сучасного покоління. Опитування проводиться як усно так і через анкету в блозі. Результати опитування обробляються, складаються таблиці та діаграми у програмі Excel.

2. Група «істориків» працює з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирає необхідний матеріал, узагальнює його; дає характеристику Другій світовій війні та процесам боротьби за демократію та права; результати своєї роботи оформлює в презентації розробленій в програмі PowerPoint.

3. Група «біографів», за рекомендацією вчителя працює з літературою та матеріалами Інтернет, відбирає необхідний матеріал, узагальнює його. Складає історичні портрети особистостей, користуючись пам’яткою. Результати роботи представляє в презентаціях.

4. Групи «арт-студія» та «літературна майстерня» працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його за допомогою художніх образів та слова відповідають на змістовне питання проекту: «Яким постає в очах сучасного покоління ХХ століття та людина ХХ століття?» Групи в підсумку створюють публікацію в програмі Publisher

5. Під час реалізації проекту створюється блог, де висвітлюється етапи роботи та робота груп.

6. По закінченню проекту проводиться засідання історичного клубу, де учасники презентують та захищають кінцеві продукти своєї проектної діяльності

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Чотири тижні - з 22 квітня по 20 травня 2013 року

Вхідні знання та навички

- самостійно мислити, знаходити та розв’язувати проблему;

- залучати знання з різних галузей;

- здатність прогнозувати результати й можливі наслідки різних варіантів рішення;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, оцінювати свої дії та дії своїх товаришів;

- навички роботи в програмах PowerPoint, Publisher, Ворд, Excel; Вони повинні мати навички роботи з комп’ютером та Інтернетом.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи


Фотоальбом

Защита проекта. Участники арт-студии со своими работами

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

• Гренвилл Дж. История XX века: Люди -События- Факты. – Киев, 1999

• Черчилль У. Вторая мировая война. (В 3-х книгах). — М.: Воениздат, 1991

• Ястребицкая А.Л. 20. век : методологические проблемы исторического познания. – Москва, ИНИОН РАН, 2001

• Щупак И.Я. Всемирная история. Новейший период (1939-2011 гг.): учебник для 11 кл. общеобразовательных учебных заведений.- Запорожье: Премьер, 2011

• Человек и мир: учебник для 11 кл. общеобразовательных учебных заведений: (уровень стандарта, академический уровень, профильный уровень)/Т.В. Бакка, Л.В.Марголина, Т.В. Мелещенко.- К.: Видавничий дім "Освіта", 2012

Додаткове приладдя та витратні матеріали

папір, ручки, олівці, флеш-носій, мультимедійний проектор, екран, тонер для принтера

Ресурси Інтернету

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA Википедия

http://lib.rus.ec/b/211720/read 100 великих событий ХХ века

http://www.hrono.ru/1900.php Хронос. всемирная история в интернете

http://zagony.ru/2008/10/17/top_25_sobytijj_20_veka_po_versii_zhurnala_vanity_.html Топ 25 событий ХХ века по версии журнала …

http://www.youtube.com/watch?v=2BG5MVjb_-A главные события ХХ века

http://www.vivl.ru/ Всемирная история в лицах

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%ED%F3%F8_%CA%EE%F0%F7%E0%EA Януш Корчак википедия

http://www.mcnd.ru/?p=korchak Ссылки на его произведения, биография

http://www.koolinar.ru/blog/comments/4126 10 заповедей для родителей Януша Корчака

http://www.abc-people.com/data/korczak/index.htm 10 заповедей для родителей стихи о Корчаке

http://www.lomonosov.org/pedagogics/fourpedagogics10831690.html биография, высказывания Корчака

http://www.christian-culture.info/index.php?n=4&article=05

http://4flaga.ru/111-martin-ljuter-king.html

http://geniusrevive.com/geniuses-ru

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кинг,_Мартин_Лютер

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів Для проведення тестування використовувалися:

 • тестова оболонка MyTest,
 • виконання письмових тестів розроблених в Microsoft Office Word 2010.


Створені продукти оцінювалися за відповідно розробленими вимогами:

 • Оцінювання презентації: [1]
 • Оцінювання публікації: [2]
 • Оцінювання веб-сайту: [3]


Оцінюванню також підлягали:

 • робота в групі:[4]
 • публічний виступ: [5]


Оцінювання проекту (журнал): [6]