Навчальний проект "Ми в Інтернеті - 5 років! (до 30-річчя інформатики)"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск


Автор проекту

Кобзарєва Тетяна Едуардівна,Запорізька загальноосвітня школа № 1, учитель інформатики та учні 11а класу

Назва проекту

Ми в Інтернеті - 5 років! (до 30-річчя інформатики)

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи може звичайний учень стати співавтором створення ресурсів Інтернету

Тематичні питання

Хто створює ресурси Інтернету?

Чи можна стати письменником в Інтернеті?

Медіаресурси: що це, хто створює, як цьому навчитися?

Які вимоги до авторів ресурсів Інтернету?

Змістові питання

Як ми використали гипертекст?

Для чого ми використали сайти, блоги?

Як опублікувати свій медіапродукт?

Як висловити свою думку в Інтернеті?

Які ми можемо створювати медіапродукти?

Стислий опис

Учні 11а класу вже п'ять років вчаться за допомогою Інтернету. П'ять років назад вони почали вивчати францюзьку мову за допомогою комп'ютерного класу та співпрацювали у створені виставки літератури до 25-річчя інформатики "Як змінилися підручники та програми до предмету інформатики" з класним керівником Швецовою В.С.

За ці роки учні вивчили багато комп'ютерних програм для створення різноманітних медіапродуктів, з якими приймали участь в конкурсах. Три роки бачили, як створюють медіапродукти старшокласники на сторінках Щоденника.ua.

Учні мали досвід публікації в Щоденнике.ua та шкільному сайті своїх медіапроектів. Тому при вивченні теми Інтернет у 11-му класі,я запропонувала їм створити спільні групи у Щоденнике.ua, Google-групі та спільні блоги/сайти, де можна узагальнити свій досвід та опублікувати для всіх свої роботи.

Навчальні предмети

Інформатика, інформаційні технології, предмет за вибором

Класи

9-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 1. Державний освітній стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь "Технологія" // Інформатика, 2004. - № 1.
 2. Постанова КабМіну України від 23 листопада 2011 р. № 1392 Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 3. Програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (11-річна школа). Автори: Завадський І.О., Дорошенко Ю.О. та Потапова Ж.В. Програма надрукована у збірнику «Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класів» Київ, 2010 Наказ МОН від 28.10.2010 №1021. Лист МОН від 21.08.2010 N 1/9-580 Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 навчальному році"
 4. Програма курсу за вибором «Інформаційний працівник» (авт. В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак), збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009, Лист МОН від 21.08.2010 N 1/9-580 Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 навчальному році

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі:

 • формування важливої складової інформатичної компетентності учнів – ключових компетенцій, необхідних для впевненого та ефективного використання інформаційних технологій для розв’язання реальних життєвих задач; розвиток логічного мислення, вміння розв’язувати практичні задачі різних рівнів складності, вміння планувати свою діяльність, вміння успішно взаємодіяти та творчо працювати у складі групи;
 • формування основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей;
 • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів та повсякденному житті;
 • розвиток в учнів уміння самостійно цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості та інформаційні дані, використовувати електронні засоби обміну даними;
 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформації даних і відомостей, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства, використовуючи інформаційні технології у комплексі;
 • планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;
 • розвиток в учнів системного мислення;
 • інтеграція знань з кількох дисциплін, що вивчаються у школі;
 • практичне оволодіння учнями навичками роботи з різноплановими задачами, виконання завдань, що потребують комплексного та інтегрованого підходу, із застосуванням кількох інформаційних технологій.

Отримають знання:

 • призначення та особливості функціонування веб-спільнот;
 • поняття та особливості блогів та сайтів різних типів;
 • правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами;
 • види та способи публікації медіапродуктів.

Вміння, що матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту:

 • засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту, блогу, групи соціальної мережі й оновлювати їх;
 • створювати й адмініструвати сайти, блогі, групи соціальної мережі;
 • готувати до публікації текстові документи та презентації як веб-сторінки;
 • публікуватати свої медіапродукти на сайті, блозі, веб-спільнотах та сховищах;
 • розміщувати на веб-сторінках, блогах зображення й текст, настроювати параметри їхнього розташування, відображення та відтворення;
 • створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень;
 • публікувати документ у середовищі для спільної роботи з документами, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;
 • працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язуванням спільної задачі з опрацювання даних;
 • використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи.

Діяльність учнів

Схема всього навчального циклу

 1. Вибір соціальної мережі для розробки спільного проекту.
 2. Вибір назви групи та розробка її вигляду.
 3. Вибір своїх медіаматеріалів та компоновка їх в групах.
 4. Публікація медіапродуктів та вставлення гіперпосилань у групу.
 5. Обговорення та перегляд виконаних робіт у групі.
 6. Створення на вибір сайту або блогу, як звіту своєї участі у спільному проекті.
 7. Створення сайту або блогу, як спільного звіту класу у спільному проекті.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

до одного місяця

Вхідні знання та навички

Знання, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту:

 • відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкою розділу веб-сайту;
 • поняття блогу;
 • дизайн та правила оформлення веб-сторінок;
 • поняття хостингу;
 • призначення та типи сервісів Веб 2.0, веб-спільнот;
 • відмінність між вставленням об’єкта в документ, вставленням посилання на об’єкт та зв’язуванням документа і об’єкта;
 • стратегію організації колективної роботи над завданням з опрацювання даних.

Навички роботи за алгоритмами (необхідні для виконання навчальних завдань проекту):

 • створення веб-сайтів, блогу й публікації повідомлень;
 • розміщування різних форматів зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;
 • вбудовування та зв’язування документів;
 • зберігання електронних документів в різних форматах;
 • здійснювати обмін фрагментами документів і цілими документами між текстовим процесором, табличним процесором та програмою створення комп’ютерних презентацій.

Матеріали та ресурси

Redaktor Kobzareva Tanya 7october2015.png

Комп'ютер, проектор, принтер, фотоапарат, засоби для зв'язку з інтернетом.

Матеріали бібліотечного уроку «Що таке ІКО (інформаційна культура особистості)» або інфоподорож за сторінками улюблених книг

Редактори оформлення публікацій в соцмережах

Учнівські роботи

Grupa Kobzareva Tanya 3october2015.jpg
 • Веб-сайт (всьго 21, це приклади, що визнані учнями кращими та працюють ще)
 • Блогі (всьго 19, це приклади, що визнані учнями кращими та працюють ще)
  LogoGrup Kobzareva Tanya 3october2015.png
 • Інше
 • Групи соціальної мережі(всьго 8, це визнані учнями кращі):
Grupa1 Kobzareva Tanya 3october2015.png

ФК Металург(Запоріжжя)

Наші видавничі роботи

Наші відеороботи

Інтерактивні книжки нашого виробництва

Мій сайт та блог

Grupa2 Kobzareva Tanya 3october2015.png

А ці матеріали з аннотаціями та відгуками на сторінках відповідних соціальних груп Електроні книги (всього 15, це приклади, що визнані учнями кращими) Наш вернісаж 2014:

Grupa3 Kobzareva Tanya 3october2015.png

Відеороботи (всьго 8, це приклади, що визнані учнями кращими) Новий погляд на знайоме:

Інтерактивні книжки (всьго 6, але опубліковані 2)

Фотоальбом

Методичні матеріали

Матеріали бібліотечного уроку «Що таке ІКО (інформаційна культура особистості)» або інфоподорож за сторінками улюблених книг

Інструкція до роботи "Чи безпечний в тебе Інтернет?"

Правила належної поведінки учнів при спільній роботі

Дидактичні матеріали

Таблиця З-Х-Д

Нагадування_підказки

Друковані матеріали

Підручники

 1. Ривкін Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Информатика 11 клас. Підручник для ЗНЗ: рівень стандарту. /За заг. ред. ак. НАНУ М.З. Згуровського. – К.:, "Генеза", 2010
 2. Костюков В.М., Мотурнак Е.В. "Інформаційний працівник", Видавнича група BHV, 2011

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Сканер, ксерокс

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Для роботи з матеріалами та оцінювання спільної роботи є Критерії оцінювання роботи груп у проекті

Для рефлексії в роботі розроблено шаблон, що дозволяє учню зробити самооцінювання Підсумкове оцінювання

Під час обговорення робіт учні обирають кращі роботи шляхом обговорення у коментарях кожної сторінки групи соціальної мережі Щоденник.ua