Навчальний проект "Зворотній бік прогресу"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Усанова Мачула сертифікат 168.jpg

Автор проекту

Назва проекту

"Зворотний бік прогресу"

Зворотний бік прогресу.jpg

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи може сучасна людина жити в гармонії з природою?

Тематичні питання

1. Чи завжди сміття небезпечне для людини і довкілля?

2.Чи можна перетворити відходи у доходи?

3. Як навчитися жити і не смітити?

Змістові питання

 1. Що таке сміття? Які існують види сміття?
 2. Який склад міських відходів? Який склад сміття у твоїй родині?
 3. Яке сміття і чим небезпечне? Чому не можна спалювати листя?
 4. Що таке процес розпаду? Як швидко розкладаються відходи?
 5. В чому небезпека батарейок? Як вирішити проблему?
 6. Чи завжди існувала проблема сміття?
 7. Як люди позбуваються сміття?
 8. Який твій спосіб поводження з відходами?
 9. Як правильно викидати сміття?
 10. Чи може сміття мати друге життя?
 11. Як зменшити кількість сміття?
 12. Як перетворити відходи у доходи?
 13. Як виховати потребу у чистоті?
 14. Який твій екологічний слід у природі?
 15. Чи може бути сміття джерелом творчості?
 16. Чи є сміття проблемою планетарного масштабу?
 17. Що таке «електронне сміття»?
 18. Який світовий досвід утилізації електронного сміття?
 19. Як позбавитися застарілого ПК та мобільного телефону?
 20. Які головні секрети життя в гармонії з природою?

Стислий опис

Цей проект розкриває зворотну непривабливу сторону прогресу – накопичення сміття та проблеми, пов’язані з цим. Учні намагаються знайти правила безпечного життя у високотехнологічному суспільстві. Для пошуку відповідей на проблемні питання проекту учні від 7 до 11 класу об’єднуються у групи: науковці, дослідники, практики, аналітики, історики, ІТ-спеціалісти. Учні середньої ланки шукають загально відомі факти про відходи, обговорюють різні типи побутового сміття, описують відомі способи вирішення проблеми накопичення сміття, його повторного використання. Учні старших класів аналізують, проводять дослідження та дебати з складних проблемних питань, щоб з'ясувати "за" і "проти" того чи іншого вибору та шукають компроміси, пов'язані з прийняттям рішень стосовно твердих відходів, узагальнюють досвід участі учнів нашої гімназії у екологічних заходах (захід «Жити в гармонії з природою»), організовують виставку поробок з екологічно чистих матеріалів, приймають участь у озелененні нашого міста, прибиранні територій, у акції зі збору батарейок, пропонують і проводять збір макулатури, для молодших школярів проводять рольову гру, ситуаційні завдання, вправи з перевтілення, складають творчі завдання, навіть пишуть вірші. Головне - пропонують свої шляхи гармонійної взаємодії людини та природи. Екологічні питання проекту розглядаються під різними кутами, тому присутня інтеграція з історією - щоб дізнатися про те, як люди поводилися зі сміттям у різні історичні періоди та світовий досвід утилізації сміття; з інформатикою - щоб дізнатися, що таке електронне сміття та яка специфіка утилізації комп’ютерів та мобільних телефонів; з трудовим навчанням - щоб навчитися шити екосумки. Для набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності учні проводять дослідження про склад сміття у власних родинах; про швидкість розкладу відходів під впливом різних факторів щоб зробити висновки щодо сміття, яке опиняється на звалищах; пропонують власне вирішення проблеми надмірної кількості сміття та розроблюють практичні поради щодо зменшення кількості сміття. Кожне проблемне питання розглядається на різних рівнях бачення: від планетарного масштабу до власної родини.

Навчальні предмети

екологія, біологія, історія, трудове навчання, інформатика

Класи

7-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Природознавство"

Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи. Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв'язок між ними. Природні та штучні системи. Уміння спостерігати та описувати природні явища, пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення. Уміння застосовувати основні природничо-наукові знання для пояснення явищ природи, розпізнавати об'єкти природи та штучні системи; використовувати методи дослідження природи Уміння проводити біологічні спостереження і прості експерименти, оформляти дослідження, аналізувати отримані дані, висловлювати припущення, робити висновки про ступінь їх відповідності результатам дослідження.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Основною метою є

 • розвиток учнів за допомогою засобів навчальних предметів, що складають природознавство як наукову галузь,
 • формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання,
 • вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні.

Відповідно до цієї мети

 • в учнів формується система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу,
 • вони опановують науковий стиль мислення,
 • усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

Для учнів Основної школи

 • набуття учнями досвіду практичної та експериментальної діяльності, застосування знань у пізнанні світу;
 • формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.

Для учнів Старшої школи

 • формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному розвитку.

Діяльність учнів

Чітка схема всього навчального циклу

І етап – Учні ознайомлюються з вступною презентацією вчителя, обговорюють запропоноване ключове та тематичні питання, обирають тему учнівського проекту та власний напрямок для дослідження.

ІІ етап - Об’єднуються за бажанням, або обирають самостійну роботу та планують роботу над дослідженнями:

1 напрямок: група Історики:

Учні шукають інформацію в Інтернеті та з власного досвіду з’ясовують: Чи завджи існувала проблема сміття? Як люди позбуваються сміття? Опрацьовують знайдену інфоромацію. Планують та розробляють сценарій власних мультимедійних презентацій.

2 напрямок: група Науковці

Учні шукають інформацію в Інтернеті про те, що таке сміття вгазалі, які бувають види сміття, у чому небезпека від спалювання листя та викидання батарейок, як правильно сортувати сміття.Результати представляють на слайдах презентацій.

3 напрямок: група Дослідники

Учні 8 класу обирають питання для дослідження про кількість та склад сміття у власних родинах, порівнюють результати з статистичними данними по нашій країні. Дівчата 9-х класів досліджують процес розпаду сміття.На протязі 4 тижднів спостерігають, аналізують, роблять висновки, щодо впливу різних факторів на процес розпаду та висловлюють свої поради щодо зменьшення кількості сміття. Звіт про результати дослідження оформлюють на слайдах презентації.

4 напрямок: група Практиків

Ознайомлюються з світовими методами вирішення проблеми накопичення сміття. Знаходять в Інтернеті різні методи. Визначають преваги та недоліки кожного. Аналізують та систематизують матеріал. Доводять актуальність обраної теми для нашого міста та району. Пропонують власне бачення виховання портеби у чистоті. Результати оформлюють в вигляді презентацій та на сторінках публікацій.

5 напрямок: група IT-спеціалістів

Учні 11 класів стурбовано шукають методи утилізації електронного сміття. Вивчають світовий досвід, особливо як вирішується ця проблема у Німетчині, бо поглибленно вивчають мову цієї країни і відвідували її по програмі обміну. Пропонують свої шляхи щодо того як позбутися старого комп'ютера та мобільного телефону. Результати оформлюють в вигляді презентацій та на сторінках публікацій.

6 напрямок: група Аналітики

На початку проекту учні розробляють питання для анкети, щоб з’ясувати як поводяться учні нашої гімназіїї з відходами Проводять анкетування серед 5-11 класі. Підраховують результати, роблять аналіз проведеного опитування та приходять до висновку що існує проблема неосвідчего поводження з сміттям. Результати аналізу оформлюють у вигляді таблиць та діаграм. Для учнів 11-х класів проводять дискусійну гру "ЗА" чи "ПРОТИ", присвячену пошуку методів зменшення кількості сміття. Після дискусії керівники команд узагальнюють результати та оформлюють підсумки на слайдах презентації. Інша пара дівчат узагальнюють екологічний досвід учнів нашої гімназії та пропонують свої шляхи гармонійної взаємодії людини та природи. Результати оформлюють в вигляді презентацій

ІІІ етап - Для узагальнення та здійснення просвітницької діяльності серед однокласників більш досвідчена учениця створює веб-сайт "Життя без сміття". Проводиться спеціальний урочистий захід для демонстрації та захисту закінчених учнівських робіт.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

три місяці

Вхідні знання та навички

 • вміння застосувати тематичний матеріал в практичній діяльності;
 • володіння інформаційними технологіями;
 • вміння самостійно добирати матеріали.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Презентації

група Історики

 • Історія сміття
 • Як люди позбуваються сміття

група Науковці

 • Види сміття
 • Обережно-сміття!
 • Як правильно викидати сміття?
 • “Батарейки – здавайтесь!”
 • Спалене листя – шкода чи чисте подвір‘я?

група Дослідники

 • Презентація-звіт про дослідження кількості та складу сміття у родинах
 • Презентація-звіт "На вiдкритому звалищi"

група Практики

 • Презентація-вернісаж “Шедеври людської фантазії”
 • Ключі до чистого життя

група IT-спеціалісти

 • Електронне сміття
 • Утилізація електронного сміття

група Аналітики

 • Дискусійна гра “ЗА чи ПРОТИ”
 • Твій екологічний слід у природі

Публікації

Веб-сайт За життя без сміття

Інше Вірші

Фотоальбом

Фотоколаж участників екопроекту

Фотоальбом учасників проекту

Методичні матеріали

Презентації

Вступна презентація проекту

Презентація до екологічного заходу

Вступна презентація до анкетування

Підсумкова презентація проекту

Презентації-поради щодо роботи у

 • Power Point,
 • Exсel,
 • Word

Публікації

 • об'ява про захист проекту
 • подяка за участь у проекті

Дозвіл на метеріали

Плани проекту

Матеріали Word

 • Список сайтів про авторське право
 • Список ресурсів, необхідних для проекту
 • Реєстраційний список учасників навчального проекту «Зворотний бік прогресу»
 • Напрямки дослідження
 • Список учасників навчального проекту«Зворотний бік прогресу» за напрямками діяльності
 • Сценарій екологічного свята
 • Відповіді до тестування «Що ми знаємо про сміття»
 • Відповіді до завдання "З’єднай частини щоб завершити фразу"
 • Аналіз ситуаційних завдань
 • Аналіз рольової гри
 • Подяка за участь у проекті
 • Бланк контролю

Матеріали Excel

 • Відповіді до кросворду
 • Анкета-рефлексія
 • Підсумкове оцінювання проекту

Дидактичні матеріали

Матеріали Word

Рольова гра “Пікнік” та ситуаційні завдання

Вправа “ПЕРЕВТІЛЕННЯ”

Завдання ”Заверши фразу”

Завдання про спостереження за сміттям

Рекомендації щодо дискусійної гри

Поради щодо створення мультимедійної презентації

Завдання з історії

Завдання "Вислови великих людей про природу"

Анкетування

Вступний аудіт «Твій спосіб поводження з відходами»

Анкета-рефлексія

Матеріали Excel

Аналіз інтернет-аудиту

Тестові завдання “Що ми знаємо про сміття”

Кросворд “Переробка сміття”

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

1. Книга для чтения по истории Средних веков. Ч. 2./ Под ред. С.Д. Сказкина. – М., 1951.

2. А.Л. Ястребицкая. Западная Европа XI – XIII веков. – М., 1978. – с. 52.

3. Кирилл Новиков. Князи грязи. Журнал «Деньги» №15(571), 2006

4. Собрание Эрхарда. «Sammlung Erhard», UBA, 2004 5. Г. В. Стадницький, А. И. Родіонов «Екологія»

6. Е. Піанка «Еволюціонна екологія»

7. Н. С. Бабаєв, В. Ф. Демін «Людина та навколишнє середовище»

Додаткове приладдя та витратні матеріали

невеликі пластикові посудини з кришками, лопатка або ложка, грунт, газета, матеріали з сміття , вода

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання створених робіт проводиться за формами, розробленими вчителем та обговореними на загальних зборах під час вступної презентації.

Засоби оцінювання