Навчальний проект "Екологія і енергоспоживання"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Поливанюк сертификат 145.jpg

Автор проекту

Поливанюк Оксана Миколаївна

Назва проекту

Екологія і енергоспоживання

Основні питання проекту

Ключове питання

Як залишатись сучасним та екологічно спрямованим?

Тематичні питання

1.Як людство отримує електроенергію?
2.Яким чином отримання електроенергії негативно впливає на стан навколишнього середовища?
3.Чи можливе сьогодні життя без електроенергії?
4.Внесіть пропозиції щодо сучасного перебування в суспільстві та дбайливого ставлення до енергоспоживання.

Змістові питання

1.Які альтернативні джерела енергії сьогодні існують?
2.Які є сучасні енергозберігаючі технології?
3.Чи може пересічний громадянин вплинути на стан енергоресурсів?
4.Які джерела отримання електроенергії є в Запорізькому регіоні?

Стислий опис

В контексті уроку екології рідного краю за темою "Енергетичний комплекс вашого регіону та пов'язані з ним екологічні проблеми" учням було запропоновано запитання: "Що станеться, якщо вимкнути електроенергію?". Розпочалася дискусія. Одностайно довели, що сучасне буття без електроенергії неможливе. В ході уроку в учнів виникло багато питань, після чого їм було запропоновано розглянути всі хвилюючі запитання в рамках навчального проекту "Екологія і енергоспоживання". Визначити дії пересічного громадянина, щодо раціонального енергоспоживання. В ході роботи над проектом учні збирають теоретичні відомості про існуючі джерела енергії. Вивчають альтернативні джерела енргії. Розглядають сучасні енергозберігаючі технології. Передбачають можливі наслідки життя без електроенергії та вносять пропозиції щодо раціонального енергоспоживання.
Робота над проектом відбувалася в атмосфері екологічного мислення та направлена на екологізацію свідомості учнів.

Навчальні предмети

Екологія, географія, фізика

Класи

8-11класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма регіонального курсу за вибором «Екологія рідного краю»для 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Запоріжжя 2010 Погоджено науково-методичною радою Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 24 червня 2010 р.) Схвалено для використання в навчально-виховному процесі ( Протокол № 7'' засідання комісії з біології та екології Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.10.2010 року.)

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Робота над проектом є екологічно спрямованою та творчою. Сприяла:

- формуванню екологічної свідомості учнів;

- вивченню проблемної теми та розгляду основних понять в галузі енергетики;

- виробленню вмінь, щодо практичного втілення набутих знань;

- максимальній екологізації дій учнів стосовно раціонального енергоспоживання;

-розвитку загальних вмінь давати об'єктивну оцінку подіям в галузі сучасної енергетики;

- активізації пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ.
Створюючи презентації, публікації, веб-сайт учні:

- вчаться планувати свою роботу згідно поставленим задачам;

- працюючи з різними джерелами інформації учні вибирають головне, концентрують увагу на тематичних та змістових питаннях, роблять висновки;

- переглядаючи події щодо енергоспоживання протягом минулих років учні вчаться аналізувати, порівнювати, обирати оптимальні рішення щодо раціонального енергоспоживання;

- презентуючи свою роботу кожен учень вчиться аргументовано і переконливо відстоювати свою точку зору, набуває практичного досвіду щодо публічного виступу та розвиває вміння грамотно і доступно доносити інформацію до різновікової шкільної аудиторії.

Діяльність учнів

І.Ознайомчий етап

1.Учні знайомляться з темою навчального проекту, ключовим, тематичними та змістовими запитаннями.

2.Ознайомлення з критеріями оцінювання основних форм роботи.

3.Отримують завдання: 8-9 кл – учасники опитування (отримують запитання), 10 кл. – розглянути теоретичні та змістові запитання проекту; 11 кл. – зробити висновки щодо проведенного опитування, внести пропозиції стосовно раціонального енергоспоживання та екологічно спрямованих дій кожного громадянина.

ІІ.Теоретичний етап

1.Учні основної школи (8-9 кл) проводять опитування серед однокласників.

2.Учні старшої школи (10-11 кл) добирають необхідну інформацію, працюючи з літературою,мережею Інтернет та ін.джерелами.

ІІІ.Практичний етап

1.Результати роботи оформлюють у вигляді публікацій, презентацій та розміщують їх на власно створенному сайті.

2. Описують результати опитування.

3.Складають кросворди.

ІV.Оцінювання

1.Роботи учнів оцінюються згідно критеріїв розроблених вчителем.

V.Презентація проекту.

1.В контексті екологічного тижня (квітень 2014) навчальний проект «Екологія і енергоспоживання» буде презентовано на учнівській конференції.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць

Вхідні знання та навички

1.Володіння комп'ютерною грамотою (Microsoft Office: Power Point, Excel, Publisher).

2.Вміння самостійно процювати, вибирати головне з великого об'єму інформації, порівнювати, робити висновки.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Презентації

Публікації

Інші види робіт

Фотоальбом

Методичні матеріали

Методичний комплекс

План проекта

Дидактичні матеріали

Дидактичні матеріали
Допоміжні матеріали

Друковані матеріали

1.Екологія рідного краю – 10. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Мацюра О.В., Рильський О.Ф., Арабаджи О.С., Мягченко О.П., Остапенко А.М., Усова Т.М., Косі цина Т.П., Павленко Л.А.– Запоріжжя: Прем’єр, 2006.

2.Енциклопедії, газети, журнали.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

1."Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті" І.В.Ставицька - http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103

2. "Сутність проектної діяльності" Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. - http://library.if.ua/book/96/6586.html

3.«Анатомія»навчального проекту" Н.Упанова - http://osvita.ua/school/manage/teaching/32005/

4."Метод проектів – ефективна технологія навчання" Г. Ісаєва - http://osvita.ua/school/method/technol/1415/

інтернет-джерела

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оціновання учнівських робіт (презентацій, публікацій,створення сайту, інших творчих робіт) проводиться за критеріями розробленими вчителем.

Оцінювання учнів