Моделі бібліотек освітніх закладів

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Погляд на сучасну бібліотеку

Що таке сучасна бібліотека?

Сучасна бібліотека ДОНОІППО.png

Сучасна бібліотек@ закладу освіти – це не тільки зібрання книжкових колекцій, але й величезний світ соціальних комунікацій для користувачів, об`єднаних пошуком знань;

центр саморозвитку, де можна творити своє майбутнє;

простір для життя і нових можливостей;

місце, де народжуються ідеї та створюються інновації.

Сьогодні девіз нашої діяльності має бути: "Бібліотек@: час позитивних змін – час дій!"

А як вважаєте ви?

Орієнтири для майбутнього бібліотек

За матеріалами джерела: http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

Мета бібліотек: сприяння інформаційній, освітній та культурній діяльності, а також демократичній участі, поширення знань та культури в різних форматах, забезпечення доступу до фізичних та цифрових інформаційних ресурсів та технологій.

Бібліотека – це місце для навчання, що забезпечує вільний і рівний доступ до знань, інформації та культури на основі принципів якості, універсальності, своєчасності, незалежності.

Бібліотека є професійним суспільним координатором у розвитку літератури, мови і грамотності, що здійснює діяльність у співпраці зі школами, установами денного перебування та громадськими організаціями.

Бібліотека підтримує громадян у навчанні впродовж життя, самоосвіті, сприяє активізації суспільного життя, в тому числі, у цифровому світі.

Бібліотека - місце зустрічей, що об’єднує спільноту та розвиває партнерство. Бібліотека та її фізичний простір взаємодіють з рештою міського простору, місцевими громадами та окремими громадянами.

Бібліотека забезпечує міжгалузеву взаємодію, забезпечує доступ громадян до інформаційних ресурсів через національну фізичну і цифрову інфраструктуру.

Матеріали до моделювання бібліотек та їх діяльності

Нормативні документи

Міжнародні документи

 1. РУКОВОДСТВО ИФЛА/ЮНЕСКО ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Концепції

 1. КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ/ ДО 2015 ГОДА
 3. Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх закладів України
 4. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

Програми розвитку

 1. Caвельєва 3. І. ПPOГPAMA PO3BИTKY ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ / 3. І. Caвельєва // ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕКАР. – 2012. – № 7 (19). – С. 11-13. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://drive.google.com/file/d/1x6dEnJ05gIb3h2Z1fEE_wE4-A72GHvxn/view?usp=sharing, свободный. - Название с экрана.
 2. Программа развития библиотеки школы как информационно-библиотечного центра на 2017- 2022 гг. МБОУ «Сатинская средняя общеобразовательная школа»
 3. Программа развития библиотеки МБОУ «ЛИЦЕЙ» НА 2013 - 2016 гг. «Современный школьный информационно-библиотечный центр"

Положення про...

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 2. Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения (гимназии, лицея, школы с углубленным изучением предметов, сельской школы)
 3. Типове положення про медіатеку загальноосвітнього навчального закладу(Положення розроблено на базі Примірного положення про бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського)
 4. Примірне положення про бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу (ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського)
 5. ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Проект. Разработчик: ЗУЕВА Е.М.
 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКЕ Проект. Положение разработано Е.Н. Ястребцевой совместно с Н.М. Стадником, начальником отдела Главного управления образования Пермской области.
 7. Положение о медиатеке общеобразовательного учреждения школа № 430
 8. Положение о школьной библиотеке-медиатеке «Info.ru» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №109»
 9. ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ-МЕДИАТЕКЕ (МБОУ Гимназия)
 10. ПОЛОЖЕНИЕ о школьной медиатеке
 11. О создании медиатек на базе библиотек общеобразовательных учреждений (Беларусь)
 12. Положення про медіатеку районного (міського) методичного кабінету (центру)

Плани (перспективні, річні)

 1. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ-МЕДІАТЕКИ Школа №19 м. Харькова
 2. План роботи шкільної медіатеки КЗ «ХСШ № 16» на 2017/2018 навчальний рік

Правила користування новою бібліотекою

 1. ТИПОВІ ПРАВИЛА користування бібліотеками в Україні (зміни від 2017 року)
 2. ПРАВИЛА користування комп'ютерами в читальних залах
 3. Правила користування медіатекою
 4. Правила пользования библиотекой // Директор школы. - 2013. - № 10.

Посадові інструкції бібліотечних працівників

 1. ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БІБЛІОТЕКАРЯ-МЕДІАСПЕЦІАЛІСТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Різне

 1. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

Моделі бібліотек ОЗ

 1. Громова О. К. Типичные модели школьных библиотек / О. К. Громова. - М. : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Библиотечка «Первого сентября», серия «Библиотека в школе». Вып. 5(11)). - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://docs.google.com/document/d/1KCP3bVNQebZEGSjpu9aS7E_jwel2Wjb1vno4dQKlakA/edit
 2. Зуева Е. М. Научное моделирование школьных библиотек как важный этап формирования информационно-образовательного пространства
 3. Действующие модели информационно-библиотечного обеспечения общеобразовательных учреждений...
 4. МОДЕЛИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Проєкти

 1. Новій школі - нова бібліотека. Проєкт перетворення бібліотеки СЗОШ І-ІІІ ст. № 258 м. Києва. Автор Наталія Гаврильченко
 2. ЗБИРАЄМО БІБЛІОТЕКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Методичні рекомендації

 1. Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки : концептуально-методичні поради щодо утворення / Держ. б-ка України для юнацтва ; авт. Ю.А. Ворона.– К., 2006.– 25 с. - Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1XKzFaAU8zg9oe6YGoHsORm1r50p-RAZ8/view, вільний. - Назва з екрану. (або https://drive.google.com/file/d/19DT2B9B1cCL_bs97LaEbFKwRyrlBDcyN/view)
 2. Ястребцева Е. Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения : методические рекомендации для библиотекарей, учителей и администрации школ / Е. Н. Ястребцева. - М. : МО РФ, 2002. - 128 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://drive.google.com/file/d/17VKDJFHUBlmSfw2c2lM7v1KNCjOTLrUf/view?usp=sharing, свободный. - Название с экрана.
 3. Ястребцева Е. Как создать в школе медиатеку
 4. БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР – НОВА МОДЕЛЬ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАГАЛЬНОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Методичний збірник
 5. Збірка Медіатека, матеріали творчої групи ШБ м. Вінниці, 2013
 6. Методические рекомендации по составлению программы развития школьной библиотеки / М. Ю. Волобуева // ШБР. - 2010. - № 8.

Матеріали консультацій

 1. Створення та функціонування шкільної медіатеки. Матеріали методичної консультації
 2. Матеріали методичної консультації щодо створення та функціонування шкільної медіатеки
 3. Матеріали методичної консультації щодо створення та функціонування шкільної медіатеки

Семінари, дискусії, місячники

 1. Зміна ролі та пріоритетів діяльності шкільних бібліотек в умовах реформування освіти : панельна дискусія у дистанційному форматі в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, жовтень 2019 (блог "Шкільна бібліотека в меді@просторі")

Опитування

 1. Анкета для опитування директорів шкіл з проблем бібліотек ЗНЗ

Книги, статті

 1. Організація та науково-технічне забезпечення шкільних медіатек : курсова робота / Т. М. Безмін
 2. Матвійчук О.Є. ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ // Культура народов Причерноморья. - № 100, Т.2. - С 117-121. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6909/18-Matviychuk.pdf?sequence=1, вільний. - Назва з екрана.
 3. Медіатека – простір для навчання й обміну думками / ОКСАНА ЯНУШ.
 4. Модель бібліотеки НУШ: реалії функціонування, перспективи розвитку [Електронний ресурс] : до 2020/2021 навчального року / Валентина Фарващук ; Хмельницький ОІППО // Майбуття. – Серпень-вересень. – 2020. – № 15/18 (640/643). – С. 60-61. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://drive.google.com/file/d/1FpXDupwJPxGdWgMEo0-pC2eDKIVFGmMc/view?usp=sharing
 5. Бояринова О. Данська бібліотечна система як модель майбутнього [Електронний ресурс] : березень 2020 / Оксана Бояринова. – Електрон. дані. – [Київ], 2020. – 65 с.
 6. ЯЩУК І. П. ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА У СТРУКТУРІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. - C. 86-95.
 7. Досвід роботи медіатек за кордоном
 8. МЕДІАТЕКА У СВІТОВИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
 9. Перша львівська медіатека: за рамки традиційної книгозбірні
 10. Инновационная деятельность библиотек общеобразовательных учреждений в меняющейся информационной среде / Кармановская Л.П.

Різне

 1. Тимченко Г. Ф. МЕДІАТЕКА В ШКОЛІ : бібліотечний урок : для учнів 8-х класів // ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕКАР. – 2013. - № 10 (34). - С. 9-14. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kievskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_2_-_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf, вільний. - Назва з екрану.
 2. Перша Львівська Медіатека - відкриття
News-84533 bibl.gif

Моделі бібліотек очима колег

за підсумками Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2020" номінація "Модель бібліотеки НУШ"

Лідери Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2020"

Автори: Білоус Тетяна Дмитрівна, Ситник Валентина Тадеушівна, бібліотекарі Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Нетішинської міської ради Хмельницької області, переможці Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» в номінації «Модель бібліотеки НУШ»

Автор Король Анжела Володимирівна, завідувач бібліотеки Боярського академічного ліцею «Гармонія» Києво-Святошинської районної ради Київської області, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» в номінації «Модель бібліотеки НУШ»

Автор Лихожон Тетяна Володимирівна, завідувач бібліотеки Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» в номінації «Модель бібліотеки НУШ»

Автор Древелькова Валентина Володимирівна, завідувач бібліотеки Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Краматорської міської ради Донецької області, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» в номінації «Модель бібліотеки НУШ»

Автор Хромей Марина Федорівна, завідувач бібліотеки Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Жігмонда Перені Виноградівської районної ради Закарпатської області, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» в номінації «Модель бібліотеки НУШ»

І не тільки

Модель бібліотеки Добропільського НВК

Автор Ляшенко Лариса Петрівна, завідувачка бібліотеки Добропільського НВК «Гімназія-загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради Донецької області

Учасники Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека – 2017"

в номінації "Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу"

Автори: Ткачук Людмила Михайлівна, завідувач бібліотеки та Поврозник Розалія Амінівна, бібліотекар Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов