Конспект уроку математики 1 клас "Число і цифра 8."

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Тема. Число і цифра 8.

Автор: Сівак Людмила Вікторівна
вчитель початкових класів Костянтинівської СРШ І-ІІІ ступенів "ПРОМЕТЕЙ" з поглибленим вивченням предметів Мелітопольського р-ну Запорізької обл.


Триєдина мета уроку (ТМУ):

 • формувати в учнів поняття числа, як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.;

Пізнавальний аспект ТМУ:

 • формувати поняття про число 8, учити писати цифру 8, співвідносити число предметів і цифру;
 • ознайомити зі способом утворення числа 8, порядком чисел при лічбі від 1 до 8;
 • формувати уявлення про сутність додавання та віднімання на числовому промені, додавання та віднімання числа 1;

Розвивальний аспект ТМУ:

 • розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування;
 • вміння висловлювати судження, доводити твердження, обґрунтовувати, працювати в парі та самостійно.

Виховний аспект ТМУ:

 • виховувати зацікавлення до предмета;
 • потребу точно висловлювати свої думки;


Тип уроку: відкриття нового знання

Обладнання: проектор та екран, ПК, наочність, математика 1 клас. Навчальний зошит: У 3ч./С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко. Ч. 1-2-ге вид., Х.:Видавництво "Ранок",2013.-96с., презентація до уроку, презентація з фізкультхвилинкою.

І Самовизначення до діяльності..

1.Організація класу до уроку.

Дзвіко пролунав дзвінок,

Всіх покликав на урок.

Тож сідайте всі в рядок

Починається урок.

Діти як ви вважаєте, що потрібно для успішного навчання? (уважність, допитливість, старанність, спостережливість, наполегливість.)

2.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів .

-Сьогодні ми вивчатимемо число, яке позначають цифрою, що складається з двох "петельок". Ця цифра нагадує пісочний годинник, а якщо її розташувати горизонтально, означає нескінченність, ("Два кільця без початку і кінця!") Це число вісім, яке позначається цифрою 8. Давньогрецький філософ і математик Піфагор вважав 8 символом гармонії

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Геометрична хвилинка.

Відкрийте зошити на сторінці 55, розгляньте геметричні фігури.

Якого кольору прямі, що перетинаються?

Якого кольору точка, в якій перетинаються ці прямі?

Якого кольору прямі, що не перетинаються?

Якого кольору промінь? Чим відрізняється промінь від прямої? Якого кольору відрізки?

Чим відрізняється відрізок від прямої? Від променя? Що спільного має відрізок і промінь?

2.Усна лічба.

Завдання 1 у зошиті.

3.Актуалізація вмінь порівнювати числа.

Завдання 2 у зошиті. Колективна робота.

(Числа, які менші ніж 7, розташовуються ліворуч від числа 7. Проте хлопчик підкреслив і число 7, а 7 не менш ніж 7. Саме в цьому помилка.)

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

1.Формування поняття про число 8. Позначення числа 8 цифрою. Завдання 4 у зошиті. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку? Прикрийте пальцем трикутник справа. Скільки на малюнку залишилось трикутників (7). Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників, стільки ж, скільки кругів? (Додати ще один трикутник). Число яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, чотирикутників і кругів - це число 8. Число 8 на письмі позначають цифрою 8. Уважно розгляньте друковану і рукописну цифру 8 (Ілюстрація на дошці)

Фізкультхвилинка.

2. Визначення місця числа 8 у натуральному ряді. Способи одержання числа 8. Назвіть числа 1-8 у прямому та зворотньому порядках. Визначте місце числа 8 на числовому промені. Число 8 безпосередньо йде за числом 7 і стоїть перед числом 9. Як одержати число 8 із попереднього до нього числа? До попереднього числа 7 додати 1. Отже 8 - це 7і1, тобто 8=7+1. Назвіть наступне число до числа 8. Як одержати 8 із наступного до нього числа? Від наступного числа 9 відняти 1. Отже, 8 це 9 без 1, тобто 8=9-1.

3.Навчання написання цифри 8.

Завдання 5,6 у зошиті.

ІV.Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

1.Завдання 7 у зошиті . На дереві було 8 яблук. 3 яблука впало. Замкненою кривою обведені яблука, що залишилися. Щоб показати, скільки яблук залишилося, треба з усіх яблук вилучити ті, що впали. Отже нам потрібна схема де вилучають.

2.Завдання 8 (самостійно.).


V.Рефлексія діяльності.

- Про що дізналися на уроці? (Відповіді дітей).

- Що навчилися робити?.

- Що сподобалось на уроці найбільше?.

-Як одержати число 8 із попереднього до нього числа?, із наступного?

- На що схожа цифра 8?

Дякую за урок! Молодці!

VІІІ.Список використаної літератури.

 • С.О.Скворцова, В.О.Онопрієнко Математика.1 клас.Розробки уроків.-Х.:Видавництво "Ранок",2013.-432с.
 • Анісімова Г.О. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації (навчально-методичний посібник).- Тернопіль:Мандрівець, 2013.- 104.
 • Математика 1 клас. Навчальний зошит: У 3ч./С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко. Ч. 1-2-ге вид., Х.:Видавництво "Ранок",2013.-96с.
 • С.О.Скворцова. Методика навчання математики у 1 класі: методичний посібник.-Одеса:"Фенікс",2011-240с.