Конспект уроку математики у 6 класі з теми «Координатна площина»

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
План-конспект уроку з математики "Координатна площина" у 6 класі
Автор: Таран Ілона Анатоліївна, вчитель математики Запорізького Академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області.


Тема уроку: Координатна площина.
Мета уроку:
1) Навчальна
- сформувати поняття координатної площини, координат точки на площині, абциси та ординати точки;
- сформувати вміння виконувати вправи, які передбачають знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами;
2) Розвивальна
- розповісти про Р. Декарта, який увів поняття координатної площини;
- показати на прикладах використання поняття координатної площини в інших галузях;
- в ігровій формі закріпити принцип побудови точок на координатній площині.
3) Виховна
- виховувати інтерес до вивчення математики, позитивне ставлення до навчання

.

Завдання:
- навчальні:
1) ввести поняття координатної площині;
2) навчити учнів будувати точки на координатній площині;
3) навчити учнів визначати координати точок, побудованих на координатної площині.
- розвиваючі: розвивати логічне і математичне мислення, чіткість й охайність виконання роботи.
-- виховні:
-виховувати зацікавленість предметом математики.

.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: робочий зошит, лінійка, олівець, мультимедійний проектор, презентація до уроку, картки із завданням..
Хід уроку:
І.Організаційний момент.
1.Привітання
2.Перевірка наявності всіх потрібних інструментів і навчальних посібників для уроку
ІІ.Оголошення теми, мети і плану уроку.
- Після вступних слів учителя починається робота за слайдами підготовленої для цього уроку презентації.
- Учні записують в зошитах дату проведення уроку, вид роботи (класна робота), тему уроку: ( «Координатна площина»).
([Слайд № 1]
III.Виклад нового матеріалу
1.Розповідь вчителя про те, що з самого раннього дитинства їм доводилося зустрічатися з поняттям координатної площини в житті:
(Слайд № 2) під час гри в шахи
(Слайд № 2) дорослі ж використовують це поняття для визначення місця розташування об'єктів.
(Слайд № 3) під час улюбленої всіма гри «Морський бій»
(Слайд № 4) під час відвідування театру
(Слайд № 5-6). Розповідь про автора координатної площині Рене Декарта.
2 Спільна робота вчителя та учнів. Учитель промальовує кожне нове поняття за допомогою анімації на слайді, а учні роблять ту ж саму роботу в зошитах.

(Слайд №7- 8). Знайомство з прямокутною декартовою системою координат, введення горизонтальної координатної прямої (осі абсцис), вертикальної координатної прямої (осі ординат), позначення точки перетину осей початком координат. (Слайд № 8). Визначення координат точки, зазначеної на координатної площині і знайомство з назвами координат точки (абсцисою і ординатою). (Слайд №9). Учні самостійно в зошитах записують координати, зазначених на координатній площині точок . Потім проводиться перевірка самостійно виконаної роботи. (Слайд № 10.) Творча робота. Побудувати фігуру, послідовно з'єднуючи задані точки на координатній площині. На слайді записані координати точок, які треба послідовно відзначити на координатної площині. Учні в зошитах повинні накреслити координатну площину. Потім ми разом за допомогою анімації будуємо точки на площині і послідовно з'єднуємо їх відрізками. По завершенню цієї роботи учні визначають, який отримали малюнок.

ІV.Самостійна робота на закріплення вивченого на уроці.

(Слайд № 11). Учням пропонується самостійно за варіантами виконати подібну творчу роботу. Для того, щоб учні відпочили від роботи з проектором, їм роздають картки із завданням. (Слайд № 12) Перевірка завдання варіанту № 1. (Слайд № 13) Перевірка завдання варіанту № 2.

V.Підведення підсумків уроку.

^Сьогодні на уроці ми навчилися будувати точки на координатної площині. Познайомилися з назвою координатних осей, з назвою координат точки. Дізналися про застосування координатної площини в інших галузях і переконалися у важливості «відкриття» координатної площині великим французьким ученим Рене Декартом.

VI.Завдання додому.
1. Учням пропонується для виконання домашнього завдання 2 варіанти завдань:
2. виконати практичну роботу за запропонованою вчителем карткою (побудувати фігуру, послідовно з'єднуючи точки на координатної площині)
3.самому придумати творчу роботу за запропонованою схемою.
Вимоги до оформлення робіт: робота виконується на подвійному тетрадном листку в клітинку. На 1-й сторінці оформляється титульний лист. На 2- й сторінці записуються координати точок, які треба відзначити на координатної площині. На 3-й сторінці будується координатна площина і виконується малюнок.

1zzz.jpeg 2zz.jpeg 3zz.jpeg 4яя.jpeg 5zz.jpeg 7zz.jpeg 8zz.jpeg 9zz.jpeg 10zz.jpeg 12zz.jpeg 13zz.jpeg

Додатки:
Список використаних джерел:
  • Математика : Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н.А. Тарасенкова., І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, – Київ: Освіта-Е, 2014. – 262 с.:іл.
  • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (автори М.І.Бурда, Ю.І.Мальований, Є.П.Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С.Якір).

Перелік он-лайн сервісів, які використані на уроці: