Конспект уроку з математики у 5 класі "Шкала. Координатний промінь"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Бондар 205.jpg


Автор розробки:

Бондар Юлія Вікторівна, вчитель математики

Навчальний заклад:

Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Вільнянської районної ради Запорізької області

Клас:

5

Назва навчальної програми

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р.

Тема уроку:

Шкали. Координатний промінь

Тип уроку

засвоєння нових знань

Мета уроку:

сформувати в учнів поняття про шкали і координатний промінь як окремий випадок нескінченної шкали; роз'яснити зміст і навчити знаходити ціну поділки шкали, для того, щоб знаходити число, що відповідає певній точці шкали

Обладнання:

різні вимірювальні прилади, що мають шкали (термометр, динамометр, вольтметр, годинник, ваги), паперові моделі шкал з різними показниками, презентація, мультимедійний проектор та дошка, комп’ютер.

Хід уроку

Перевірка домашнього завдання

Домашнє завдання ми перевіримо за допомогою самостійно роботи (слайд 3)

Актуалізація опорних знань, навичок і умінь.

Пригадаємо, що ми знаємо про координатний промінь:
1. Чи має координатний промінь початок? кінець?
2. Як називаються числа, що відповідають точкам координатного променя?
3. Відомо, що М(т) лежить праворуч від точки N(п), але ліворуч від точки K(k). Що можна сказати про числа m i n; m i k; n i k?

Закріплення знань учнів.

1. Робота зі шкалами
1) Знайдіть ціну поділки й число, яке зображує точка А на кожному із рисунків (рис. 15).

рис. 15

2)

Рисунок2 24.02.2015.jpg

3) Поняття про координатний промінь
Зараз ми проведемо практичну роботу.
1) Побудуйте промінь ОХ.
2) Позначте на ньому будь-яку точку Е.
3) Напишіть під точкою О число 0, а під точкою Е — число 1.
Ось ми побудували координатний промінь. Точку О називають початком відліку, їй відповідає число 0; відрізок ОЕ — одиничним відрізком, точці Е відповідає число 1.
Висновок. Координатний промінь — це промінь, на якому позначено початок відліку і одиничний відрізок. Зверніть увагу на те, що: - одиничний відрізок може мати будь-яку довжину; - промінь може бути розташованим як завгодно; найчастіше координатний промінь зображують горизонтально, зліва направо, але це не обов'язково.
4) Позначення точок на координатному промені.
1) Відкладіть праворуч від точки Е відрізок, що дорівнює ОЕ. Позначте його другий кінець точкою N.
Точці N відповідає число 2. Число 2 називають координатою точки N.
Говорять: точка N має координату 2. Записують: N(2).
2) Відкладіть від точки N ще один відрізок, що дорівнює ОЕ. Позначте його другий кінець точкою М.
Точці М відповідає число 3. Число 3 називають координатою точки М.
Говорять: точка М має координату 3. Записують: М(3).
Висновок. Відкладаючи на координатному промені крок за кроком відрізки, довжина яких дорівнює ОЕ, можна позначити будь-яке число, тобто побудувати точку з будь-якою координатою.
Зверніть увагу на те що: кожна точка на промені має тільки одну координату; можна побудувати тільки одну точку, яка має задану координату.

Формування вмінь.

1. Виконаня усних вправ
1) Прочитайте записи: М(9), Р(205), 0(37), 1,(890), ЛГ(ЮООО).
2) Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку координатного променя, щоб позначити на ньому число:
а) 13; б) 2785; в) 1 000 000?
3)На координатному промені, одиничний відрізок якого дорівнює 2 см, позначено точки А(7) і В(2і). На якій відстані від початку відліку знаходяться ці точки?
2. Виконання письмових вправ
Хочу нагадати вам, що всі рисунки потрібно виконувати олівцем під лінійку, а також що на координатному промені обов'язково потрібно позначати початок відліку та одиничний відрізок. У випадку, якщо одиничний відрізок не задано за умовою задачі, його потрібно вибрати самим.. Під час виконання запропонованих вправ запорукою успіху є акуратність. 1)Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см. Позначте на ньому точки, що відповідають числам: 2; 4; 6; 7; 8; 9. 2)Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам: 0; 1; 3; 5; 6. 3)Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки: К{2), Р(5), М(8).
4)Накресліть три координатні промені, одиничні відрізки яких відповідно дорівнюють 1 см, 2 см і 3 см. Позначте на кожному з них точки: А(і), В(2), С(4).
5) Накресліть координатний промінь з початком у точці О. За одиничний відрізок візьміть відрізок довжиною 1 см. Позначте на цьому промені точки А, В, С і В, якщо ОА = 2 см, ОВ = 3 см, ОС = 5 см, ВВ = 3 см. Яким числам відповідають точки А, Б, С і В?

Підсумок уроку.

Повторення вивченого матеріалу презентація слайди 12-16

Домашнє завдання.

п. 5, № 123 135; 137; 133.

Використана література

1. Підручник "Математика 5 клас", А.Г. Мрздяк, В.Б. Полонський, М.С. Якір
2. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р.

Методичні та дидактичні матеріали

Презентація "Шкали. Координатний промінь"