Конспект уроку з математики в 10 класі з теми "Властивості і графіки основних видів функцій"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Степаненкова сертифікат 180.jpg

Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі з теми «Властивості і графіки основних видів функцій»
вчителя математики загальноосвітнього навчальновиховного комплексу №108 м. Запоріжжя Степаненкової О.М. Тема уроку «Властивості і графіки основних видів функцій.»

Мета уроку:

  • узагальнення знань про основні види вивчених функцій та їхні графіки.
  • розвиток навичок розпізнавати та будувати графіки функцій
  • розвиток просторової уяви
  • сприяння підвищенню інтересу до вивчення предмету
  • розвиток комунікативних здібностей учнів

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань учнів.

Форми роботи:

  • Індивідуальна
  • Групова

Обладнання уроку:комп’ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку,дидактичний роздатковий матеріал, підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень):«Алгебра і початки аналізу»(автори:А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський)

Хід уроку

Організаційний етап.

  • привітання учнів
  • активізація уваги

"Немає жодної галузі людського знання, куди не входили б поняття про функції та їх графічне зображення "К. Ф. Лебединцев

слайд2

Перевірка домашнього завдання.

Учні самостійно перевіряють правильність виконання домашнього завдання за підготовленими заздалегідь записами на дошці.

Повторення і систематизація знань учнів.

1)План повторення.

1.Означення числової функції.(слайд3-7)
2. Що називають областю визначення і областю значень функції.
3. Які способи задання функції вам відомі.
4. Що називається графіком функції.(слайд8)
5. Яка функція називається зростаючою (спадною) на даному проміжку.
6. Що таке нулі функції.
7. Що таке проміжки знакосталості функції.
8. Алгоритм дослідження функції на парність.

В процесі відповідей учнів демонструються слайди з історії розвитку понять функція, графік, способи задання функції з презентації підготовленої групою учнів.


2)Самостійна робота.
Властивості і графіки основний видів рис7.JPG.
Відповіді(на слайді №9)

Удосконалення вмінь і навичок учнів.

Групова робота.
Фізкульт-хвилинка;
Учні виконують руками фігури , що відповідають графікам в таблицях, запропонованих для роботи в групі

Завдання для першої групи.

1.Визначте, які з ліній, зображених в таблиці 1.1 не є графіками функцій.
Таблиця 1.1

Консп ур Властивості графіки функцій 1.jpg


2.Встановіть відповідність між графіками функцій зображених в таблиці 2.1і формулами , записаними на картках:
а) y=-4х/3+4;
б) y=-2/x  ;
в) y=-x3  ;
г) y=x2+2x-3;
д) y=|x|;<br / 3.Запишіть властивості функції г)(табл.2.1)
4.Вкажіть функцію у якої область визначення збігається з областю значень. (табл2.1)
5.Знайдіть проміжок, що є перерізом областей значень функцій 1і5(табл2.1)
6.Накресліть ескіз графіка функції у якої D(f)=[-5;4], E(f)=(-∞;1)
7.Відшукайте в таблицях графік або його частину, що на вашу думку, ілюструє прислів'я "Чим далі в ліс, тим більше дров"
Таблиця 2.1

Консп ур Властивості графіки функцій 3.jpg
Консп ур Властивості графіки функцій 3прод.jpg


Завдання для другої групи.

1.Визначте, які з ліній, зображених в таблиці 1.2 не є графіками функцій.
Таблиця1.2

Консп ур Властивості графіки функцій 4.jpg

2. Встановіть відповідність між графіками функцій зображених в таблиці 2.2і формулами , записаними на картках:
а) y=x2+4x;
б)y=-√x;
в) y=6/x;
г)y=1х/3+1;
д)y=3;
3. Запишіть властивості функції а)(табл.2.2)
4.Вкажіть функцію у якої область визначення збігається з областю значень. (табл2.2)
5.Знайдіть проміжок, який перерізом області значень функцій 4і5(табл2.2)
6.Накресліть ескіз графіка функції у якої D(f)=[-1;9], E(f)=(-4;5)
Таблиця2.2

Консп ур Властивості графіки функцій 5.jpg
Консп ур Властивості графіки функцій 5прод.jpg


7.Відшукайте в таблицях графік або його частину, що на вашу думку, ілюструє прислів'я "Довго думав та нічого не придумав"

Відповіді і розв’язки завдань 1,6 учні записують в зошитах, а завдань 2-5 в таблицю 2.1, 2.2
Після чого представник кожної групи по черзі виходить до дошкидля захисту і аналізу робіт груп і виставляє оцінку групи.

Підсумки уроку.

Вчитель підводить підсумки уроку івиставляє середню оцінку за всі етапи уроку в таблицю

Призвіще, ім'я Самостійна робота Робота в групі Оцінка за урок

Вчитель:В процесі навчання в 10 та 11 класах ми будете вивчати тригонометричні,логарифмічну,показникову функцію.Також розширете поняття степеневої функції, коли показник степеня- раціональне число. Учні 11 класу підготували для вас газету "Танок функцій". з якої видно як багато і наполегливо Вам прийдеться працювати.Демонструється газета

Властивості і графіки рис9.jpg

Домашнє завдання.№83(2); 85(2); 109(2,3); 141(3); №133

Література.

1. Мерзляк А.Г. Алгебра і початки аналізу.Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень)/ Харків: "Гімназія", 2010. – 416 с.
2. Гальперіна А.Р. Алгебра і початки аналізу. Збірникзавдань для контролю знань. // Видавництво "Ранок". 2010. – 176 с.
3. КорнієнкоТ.Л.,ФіготінаВ.І.Алгебра і початки аналізу.10 клас.Методичні та дидактичніматеріали// Видавництво "Ранок". 2011. – 496 с.
4.Гурский И.П. Функции и построение графиков. Пособие для учителей// Москва: «Просвещение».1968.¬¬¬-215c.
Глейзер Г.І. Історія математики школі: 7-8 клас - М.: Просвітництво. - 1982. Глейзер Г.І. Історія математики школі: 9-10 клас - М.: Просвітництво. - 1983.