КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 15.08-26.08.2016

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

СПИСОК СЛУХАЧІВ:

1. Болотцева І.В. Організація самостійної роботи дітей на заняттях гуртка «Бісеринка»

2. Вербицька О.І. Виховання гуртківців на народних мистецьких традиціях

3. Голубєва Г.Л. Опис досвіду у техніці витинанки за мотивами українських рушників

4. Гонтар Г.В. Формування творчої особистості вихованців в позашкільних закладах освіти через впровадження інноваційних форм організації занять з художньо-естетичного та технічного напрямків

5. Бороденко Г.П. Соціалізація особистості як соціопедагогічний процес

6. Гулак В. Формування мотивації навчання в умовах позашкільного заходу

7. Ігнатова О.М. Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях гуртка «Чарівний клаптик»

8. Казаченко Ю.Н. Виховання творчої особистості як пріоритет позашкільної освіти

9. Кара Н.В. Методика розвитку творчого мислення засобами гурткової роботи

10. Лопанова О.В. Роль керівника гуртка в координації вихованого впливу на вихованців в умовах позашкільного закладу

11. Мироненко О.Г. Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах позашкільного навчального закладу

12. Мінченко Г.К. Використання інноваційних технологій у виховній діяльності в гуртку ПНЗ на основі культурної спадщини українського народу

13. Московка М.Г. Відродження народних звичаїв, обрядів, традицій засобами народної творчості

14. Мудрик Н.А. Народні традиції та звичаї як одна з форм реалізації національного виховання в позашкіллі

15. Орлова О.Г. Дієва система «створення ситуації успіху» на мотиваційному етапі заняття в гуртках декоративно-ужиткового напряму ПНЗ

16. Перев язко О.Ю. | Ідеї гуманізації навчальної та вихованої роботи у позашкільних закладах

17. Приходько В.І. Народне мистецтво та можливості його розвитку в умовах гуртка декоративно-ужиткового напрямку

18. Рогова І.Б. | Виховання творчої особистості – пріоритет позашкільної освіти

19. Свисенко О.В. Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрям позашкільної педагогіки

20. Сорокіна С.О. Національне виховання учнів на народних традиціях та звичаях

21. Тарлинська С.С. Авторський проект «Програма спецкурсу «Мистецтво стилю і краси»»

22. Ташевська О.В. Національне виховання учнів на народних традиціях та звичках

23. Фоменко З.І. Виховання творчої особистості – пріоритет позашкільної освіти

24. Шерстюк М.Л. Форми нестандартних занять в практиці роботи гуртків декоративно-ужиткового мистецтва

25. Шугай А.М. Використання прийому театралізації на заняттях гуртка декоративно-ужиткового мистецтва