Запровадження УДК в бібліотеках закладів освіти

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Досліджуємо стан впровадження УДК в бібліотеках

Підстава:

  • лист КЗ "ЗОІППО" ЗОР від _____ 2019 № ____ (ВО районів, міст, громад)
  • лист КЗ "ЗОІППО" ЗОР від _____ 2019 № ____ (ЗЗСО обл. підпорядкування)


Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : практ. посіб. / [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – 64 с. – (Шкільна бібліотека плюс ; № 1/2, січень) (Сер. “На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 6). – До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Uprovad_DSTU-7.1-2006.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Посібники

  • УДК в бібліотеках для дітей: вивчаємо та впроваджуємо : наук.-метод. посіб. / Мін-во культури та інформ. політики України, Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Й. Дзюба, С. В. Кисельова, В. М. Красножон, Н. В. Полуня ; ред. О. А. Кадькаленко. — Київ : Видавництво Ліра-К 2021. — 145 с.