Екологопросвітницька діяльність бібліотеки

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
ЕКО емблема.png

Вступ

Гасло Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 2020 року - "Шкільна бібліотека і екологічна просвіта".

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.
Евгений Евтушенко

Основні напрямки роботи бібліотек в системі екологічної просвіти:

 • робота за цільовими проєктами, комплексними програмами;
 • розвиток партнерських відносин з організаціями, зацікавленими в розвитку екологічної просвіти, які вважають цей напрям престижним для формування іміджу компанії;
 • безперервна екологічна просвіта та формування громадянської позиції користвачів при використанні масових та індивідуальних форм роботи;
 • науково-методична діяльність для вивчення потреб корстувачів в інформації.

Для більш ефективної та якісної роботи бібліотекам необхідно активізувати свою діяльність в області масового поширення екологічних знань:

 • розкрити цікавіше і яскравіше свої фонди;
 • постійно вивчати інформаційні потреби користувачів з проблем екології;
 • забезпечити доступ користувачів до достовірної інформації щодо гострих екологічних проблем сучасності та обміні досвідом практичної природоохоронної діяльності незалежно від місця проживання;
 • вивчати екологічні проблеми свого району, міста;
 • розширити творчі зв'язки з фахівцями державних природоохоронних та екологічних установ;
 • розвивати співробітництво з організаціями, людьми, зацікавленими в поліпшенні екологічної ситуації, із залученням добровольців з числа учнівської молоді, працювати з місцевою владою і громадськістю.

Джерела інформації

Література

Бібліотека екологічних знань

Представлено посібники, видані в рамках проекту "Бібліотека екологічних знань". Проект впроваджено Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління за участю Інституту екологічного управління та збалансованого природокористування.

Є можливість безкоштовно завантажити їх в форматі PDF.

Право власності на видання належить Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління. Тиражувати і розповсюджувати видання повністю чи частково на будь-яких носіях без офіційного дозволу з боку установи заборонено.

Стосовно права власності та отримання друкованих видань звертайтеся до Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

 • Громадський екологічний контроль : посібник для громадських інспекторів з охорони довкілля / С. В. Берзіна, В. Є. Борейко, Г. С. Бузан
 • Екологічні основи управління водними ресурсами : навчальний посібник / А. І. Томільцева, А .В. Яцик, В. Б. Мокін [та ін.]
 • Екологія землекористування : навчальний посібник / А. М. Третяк [та ін.]
 • На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва : довідник у запитаннях та відповідях / С. В. Берзіна [та ін.]
 • Основи біобезпеки (екологічний складник) : навчальний посібник / Л. П. Новосельська [та ін.]
 • Основні засади впровадження моделі "зеленої" економіки в Україні : навчальний посібник / Т. П. Галушкіна [та ін.]
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти : посібник / С. В. Берзіна, І. І. Яреськовська [та ін.]

Бібліотека ВЕЛ (Всеукраїнська екологічна ліга)

Видання "Бібліотеки ВЕЛ" за серіями:

 • "Екологічна освіта виховання"
 • "Природоохоронні акції"
 • "Охорона навколишнього середовища"

Книги

 • Екологічне виховання [Електронний ресурс] // Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів освіти. – Київ, 2002. – Режим доступу: https://cutt.ly/Myv9Ojv, вільний. – Назва з екрана.
 • Екологія рідного краю [Електронний ресурс]: підручник // ЗОШ № 2 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м. Бердянська 6 сайт. - Режим доступу: https://school-2.com/theory/ecology.php, вільний. - Назва з екрана.
 • Ибрагимова К. К. Словарь-справочник терминов по экологии и охране природы : учебное пособие / Ибрагимова К. К., Рахимов И. И., Зиятдинова А. И. – Казань : Отечество, 2012. – 148 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/74_126_A5-000349.pdf, свободный. - Заголовок с экрана.
 • Лук’янова Л. Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін : навч.-метод. посіб. для виклад. / Лук’янова Лариса Борисівна. – Вид. 2-ге змін. і допов. – Київ : ДСК – Центр, 2016. – 210 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/Xyv9jAb, вільний. – Назва з екрана.
 • Малимон С. С. Основи екології : навч. посіб. / С. С. Малимон. – [Б. м.] : Нова Книга, [б. р.]. – 239 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/pyv9kDD, вільний. – Назва з екрана.
 • Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [уклад. : Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.]. – Київ : Наук. світ, 2010. – 67 с. - Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/2369/1/Slovnyk_ecologichnyj.pdf, вільний. - Назва з екрана.

Онлайн-словники

Журнали

 • GreenWord (рос.) : інтернет-журнал

Інтернет-журнал про природу і людину. Представлено хроніки Миру на прикладах подорожей і талановитих проявів творчості різних авторів. Фотографії та відео природи різних місць планети, портрети тварин, віртуальні прогулянки парками.

З позитивним інтересом про екологічні товари, послуги, події та ідеї.

Офіційний сайт науково-популярного і освітнього журналу представляє екологічні новини, ековідеоролікі, статті, огляди, есе з проблем екології, інформацію про останні розробки в сфері ресурсозбереження, енергоефективності та забезпечення екологічної безпеки. Значне місце приділяється в журналі питань екологічної освіти та розвитку світогляду. Основне місце сайту займає електронний архів журналу «Екологія і життя» починаючи з першого року випуску.

Статті

 • Грінь С. О. Екологічне виховання дітей як внесок у майбутнє планети / Грінь С. О., Довбишова Н. О., Мананкова В. Л. // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39), грудень. – С. 412-416. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/100.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Панасюк Т. Г. Роль бібліотеки у вихованні екологічної свідомості та культури студентської молоді [Електронний ресурс] / Т. Г. Панасюк, Л. І. Салюк http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2018/111-pages-172-178.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Сидоренко Т. Культурно-просвітницька діяльність публічних бібліотек півдня України: екологічний формат / Сидоренко Тетяна // Бібліотечно-інформаційні системи та комунікації. – 2018. – С. 65-73. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obraz.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/8_SydorenkoTat.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Шумілова А. В. Формування екологічної свідомості школярів еколого-освітніми заходами НПП «Слобожанський» / А. В. Шумілова // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія "Екологія". – 2015. – Вип. 13. – С. 104-111. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/viewFile/58410/54308, вільний. – Назва з екрана.
 • Гаврилюк Л. І. Допоможемо пізнати світ. Діяльність бібліотеки з формування екологічної культури читачів-дітей [Електронний ресурс / Л. І. Гаврилюк // Хмельницька обл.. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка : сайт. – Режим доступу: https://odb.km.ua/index.php?dep=1&dep_up=563&dep_cur=1345#gsc.tab=0, вільний. – Назва з екрана.
 • Лібіга Л. Еколого-методичний центр у дитячій бібліотеці [Електронний ресурс] / Лариса Лібіга ; Херсонської ЦБС // Національна б-ка України для дітей : сайт. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3716, вільний. – Назва з екрана.
 • Лісова Л. М. Душею прихилімось до природи [Електронний ресурс] / Л. М. Лісова // Хмельницька обл.. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка : сайт. – Режим доступу: https://odb.km.ua/?dep=1&dep_up=1331&dep_cur=1346#gsc.tab=0, вільний. – Назва з екрана.
 • Просвітницька місія бібліотеки як фактор розвитку екологічної культури [Електронний ресурс] // Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих : сайт. – Режим доступу: http://cbsbook.com.ua/gromada/35-prosvtnicka-msya-bbloteki-yak-faktor-rozvitku-ekologchnoyi-kulturi.html, вільний. – Назва з екрана.
 • Формування екологічного світогляду читачів [Електронний ресурс] // Знам’янська міська центральна бібліотека : сайт. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/znamcbs/Home/budni-cbs/z-dosvidu-roboti/formuvanna-ekologicnogo-svitogladu-citaciv, вільний. – Назва з екрана.
 • Чіка В. Д. Бібліотека для дітей як осередок екологічного виховання підростаючого покоління [Електронний ресурс] / В. Д. Чіка // Хмельницька обл.. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка : сайт. – Режим доступу: https://odb.km.ua/?dep=1&dep_up=1331&dep_cur=1339#gsc.tab=0, вільний. – Назва з екрана.

Досвід роботи

 • Бібліотека як центр інформації з питань навколишнього середовища та формування екологічної культури населення [Електронний ресурс] : досвід роботи бібліотек Курганської області з екологічноїпросвіти в 2016 р. / Курган. обл. універс. наук. б-ка ім. О. К. Югова ; уклад. С. М. Пяткова. – Курган, 2017. – 13 с. – Режим доступу: http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Bibl_kak_centr_eco.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Описується досвід роботи бібліотек Курганської області з екологічної просвіти: діяльність в межах проектів; організація, проведення обласних і районних конкурсів; природоохоронні заходи; виставкова робота і т.п.

 • Еколого-патріотична діяльність муніципальних бібліотек Бєлгородської області. Експерименти. Новації. Досягнення [Електронний ресурс] / Білгород. держ. універс. наук. б-ка, відділ виробництв. літ. ; уклад. Г. А. Корепанова, А. Б. Ісаєва. – Білгород, 2012. – 146 с. – Режим доступу: http://www.bgunb.ru/bgunb/biblonline/resource/virtual_metodist/metod_izd/ekolog.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

До збірки включено матеріали про роботу бібліотек Бєлгородської області з екологічної просвіти населення. Серед матеріалів – проєкт «Екологія очима молоді», цільова програма «Збережемо природу для нащадків», сценарій екологічної ярмарки творчих ідей бібліотечних працівників «В ладах з природою, в світі з людьми» та ін.

Проєкти

Проєкти Львівської обласної бібліотеки для дітей:

- "Екобібліотека", в межах якого бібліотекарі вчать своїх користувачів екограмотності: як правильно сортувати сміття, 
якими бувають процеси його переробки, які негативні наслідки стають результатом безвідповідального ставлення до відходів.
Проєкт спрямований на дітей віком від чотирьох до п’ятнадцяти років, їхніх батьків та вчителів. 
- Навчальний проєкт "Герой сміття": проведено 150+ заходів "Герой сміття". Понад 3000 людей взяли участь у презентаціях, 
демонстраціях, екранізаціях та багатьох інших заходах.

Розробки, сценарії

 • 100 сценаріїв з екології [Електронний ресурс] : [добірка інтернет-сценаріїв з екології] // Віртуальний щоденник методиста Наталії Василівни Іванової / б-ка ім. М. О. Ульянова МБМУК «Централізована бібліотечна система» Муромцевського р-ну Омської області : блог. – Режим доступу: http://ulyanovbib.blogspot.com/2015/05/100.html, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Добірка посилань на сценарні розробки з екології: свято «День води», вечір для старшокласників «Кинь природі рятувальний круг», подорож «Будинок під дахом блакитний» та ін.

 • 100 сценаріїв з екології [Електронний ресурс] : [добірка інтернет-сценаріїв з екології] / МБУК «Централізована бібліотечна система Стерлитамакського району» Республіки Башкортостан. – Режим доступу: http://str-cbs.ru/?page_id=2710, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Розділ сайту ЦБС Стерлитамакського р-ну Республіки Башкортостан містить посилання на сценарні розробки екологічної тематики.

 • Екологія в сценаріях та іграх [Електронний ресурс] // Екологічний вісник Міжпоселенчеської центральної бібліотеки Канівського району Краснодарського краю. – Режим доступу: https://ekovestnik.wordpress.com/экология-в-сценариях-и-играх/, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

На сторінці Екологічного вісника Міжпоселенчеської центральної бібліотеки Канівського р-ну (Краснодарський край) можна знайти посилання на інтернет-ресурси, а також сценарії ігрових програм і вікторин з періодичних видань у форматі PDF, завантажені в сховище «Хмара Mail.ru». Скарбничка сценаріїв регулярно поповнюється новими розробками з журналів, які виписуються бібліотекою. Матеріали згруповані в два великі розділи: «Природа - мати всього живого» (про красу природи і всіх її мешканців) та «З турботою про природу» (про захист навколишнього світу).

 • Екологія. Діти. Книга : збірка кращих проектів. Вип. 1 / Полтавська обл. б-ка для дітей ім. Панаса Мирного, метод. відділ ; уклад. О. М. Тарасенко. – Полтава, ПОБД ім. П. Мирного, 2012. – 101 с. : іл. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/0yv9hi4 (дата звернення: 05.03.2020). – Назва з екрана.
 • Екорозробки [Електронний ресурс] // Міжпоселенчеська центральна бібліотека Красносулінського р-ну : сайт. – Режим доступу: https://www.sulinlib.ru/eko-razrabotki, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

В екологічному розділі сайту Міжпоселенчеської центральної бібліотеки Красносулінського р-ну (Ростовська обл.) розміщена добірка електронних вікторин, буклетів, презентацій, сценаріїв екологічної тематики, розроблених бібліотекою.

 • Заповітна стежка [Електронний ресурс] : [екологічний годинник з елементами театралізації]: з досвіду роботи / Вологодська ОДБ ; [упоряд. С. Н. Чернишова]. – Вологда, 2017. – 16 с. – Режим доступу: http://www.vodb.ru/include/fckeditor/data/users/admin/File/3kv2017/zavetnaya.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Зібрано сценарії заходів екологічної тематики, на яких діти дошкільного і молодшого шкільного віку знайомляться з життям лісу та його мешканців в різні пори року.

Вебресурси

 • Бачити, чути, відчувати природу. Екологічний вісник Міжпоселенчеської центральної бібліотеки Канівського району Краснодарського краю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ekovestnik.wordpress.com/о-сайте/, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.
 • Всеукраїнська екологічна ліга [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/golovna, вільний. – Назва з екрана.
 • Екологічне асорті. ЕкоДень у бібліотеці [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/docume-/perdmova, вільний. – Назва з екрана.

Колективний сайт містить заходи з екологічного виховання дітей і молоді, розроблені командами – учасниками інтернет-семінару "Роль бібліотеки ЗЗСО в організації екологічного виховання здобувачів освіти" (06 - 26 квітня 2020 року).

Онлайн-курси для учнів

 • Екоакадемія — безкоштовний онлайн-курс для підлітків про екологію

Екоакадемія пропонує поради з сортування, компостування, поводження з пластиком, мінімізації відходів. Курс допоможе підліткам запустити позитивні зміни у своїх домівках, серед друзів та у спільнотах.

Бібліографічна продукція

Методико-бібліографічні матеріали

 • 2017 рік – Рік Екології [Електронний ресурс] : метод.-бібліогр. матеріали на допомогу бібліотекам з екологічного виховання дітей / Краснояр. краєв. дет. б-ка, відділ метод. забезпечення та інновац. д-ті б-к. – Красноярськ, 2016. – 48 с. – Режим доступу: http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2016_metod/2017-god-ekologii.pdf (дата звернення: 02.03.2020). – Назва з екрана. – Мова рос.

Представлено сценарії заходів для дітей та підлітків екологічної та природознавчої спрямованості, які публікувалися у виданнях Красноярської крайової дитячої бібліотеки за минулі роки, але не втратили своєї актуальності.

 • Екологічна освіта – основа третього тисячоліття [Електронний ресурс] : методико-бібліографічні матеріали // WEB-проєкт Харків. обл. універс. наук. б-ки REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA. ¬ Режим доступу: https://cutt.ly/dyv9atA (дата звернення: 05.03.2020). – Назва з екрана.
 • Екологія і сучасність : методико-бібліографічні матеріали / Управління культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-уклад. Г. В. Бакаєва. – Харків : ХОУНБ, 2020. – 24 с.

Видання містить рекомендації щодо організації роботи з екологічної культури населення. Для бібліотечних фахівців.

 • Заповідні куточки Росії [Електронний ресурс] : методико-бібліографічні матеріали / ГБУК «Псковська обл. універс. наук. б-ка», ОСП «Псковська обл. б-ка для дітей та юнацтва ім. В. О. Каверіна» ; [упоряд. Т. В. Пашкевич]. – Псков, 2016. – 36 с. (Еко – я! Еко – ми! Еко – світ! Вип. 3). – Режим доступу: https://ru.calameo.com/read/003830936a68dc512dae6, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Методико-бібліографічні матеріали стануть у пригоді бібліотекарям при підготовці заходів щодо формування екологічних знань, а також педагогам при проведенні уроків з вивчення навколишнього світу, класних годин з охорони природи.

 • Земля – територія життя [Електронний ресурс] : методико-бібліографічний посібник / МКУК «ЦМБ ім. В. І. Леніна». – Н.-Новгород, 2016. – 19 с. – Режим доступу: http://crdb-nn.ru/God_ekologii/ehkologija_2017_rekomendacii_cgb.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Посібник адресовано фахівцям загальнодоступних бібліотек на допомогу організації екологічної освіти населення. Матеріал складено на основі досвіду роботи бібліотек, в тому числі, м. Нижнього Новгорода.

 • Людина. Екологія. Здоров’я: погляд у майбутнє [Електронний ресурс] : методично-бібліографічні поради / уклад. В. Радовська, відповід. за вип. О. В. Бойко ; Збаразька ЦБС, Методично-бібліографічний відділ. – Вип. 1. – Збараж, 2013. – 27 с. – (Серія «Бібліотекарю на замітку»). – Режим доступу: http://www.zbarazh-library.com.ua/writen/expert/People.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Методичні поради адресовані бібліотекарям публічних та шкільних бібліотек, клубним працівникам, вчителям.

На сторінці сайту представлено перелік понад 60 різних джерел інформації з екологічної просвіти бібліотек.

 • ПРИРОДА І ЛЮДИНА [Електронний ресурс] : рекомендаційний покажчик літератури для дітей / Нац. б-ка України для дітей, Міжнар. фонд "ВІДРОДЖЕННЯ" (Фонд Джорджа Сороса). – Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=82, вільний. – Назва екрана.

Списки, дайджести, огляди

 • Банк екологічних ідей для бібліотекаря [Електронний ресурс] : список літератури / Ярославська обл. універс. науч. б-ка ім. М. О. Некрасова, Наук.-метод. від. ; [упоряд. В. В. Хапеева]. – Ярославль : [б. в.], 2017. – 22 с. – Режим доступу: https://cutt.ly/Syv2BD3 (дата звернення: 02.03.2020). – Назва з екрана. – Мова рос.
 • Еколого-просвітницька діяльність бібліотек Кіровоградщини : бібліографічний покажчик / Обл. універ. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського ; уклад. Наталія Івахнюк, ред. Валентина Козлова, відп. за вип. Олена Гаращенко. – 2017. – 16 с. – Електронна версія. – Режим доступу: http://library.kr.ua/bibliograph/ekolohpokazhchyk.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Еколого-просвітницька діяльність бібліотек Кіровоградщини : бібліографічний покажчик / Обл. універ. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського ; уклад. Наталія Івахнюк, ред. Валентина Козлова, відп. за вип. Олена Гаращенко. – 2017. – 16 с. – Електронна версія. – Режим доступу: http://library.kr.ua/bibliograph/ekolohpokazhchyk.pdf, вільний. - Назва з екрана.
 • Екологопросвітницька діяльність бібліотеки : огляд періодичних видань // Херсонська обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара : сайт. – Режим доступу: https://lib.kherson.ua/kalejd9-5.htm, вільний. – Назва з екрана.
 • Екологопросвітницька діяльність бібліотеки : огляд періодичних видань // Херсонська обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара : сайт. – Режим доступу: https://lib.kherson.ua/kalejd9-5.htm, вільний. – Назва з екрана.
 • Екологія в електронному форматі [Електронний ресурс] : інтернет-ресурси природоохоронних установ, організацій, бібліотек / ГКУК «Ленінград. обл. універс. наук. б-ка» ; уклад. Е. К. Смирнова ; під ред. Т. М. Бєлової, відп. за вип. Н. С. Кустова. – СПб., 2016. – 27 с. – Режим доступу: http://www.reglib.ru/pravovoy-veb-navigator/ekologiya-onlayn/Экология%20в%20электронном%20формате.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

У виданні представлено посилання на інформаційні ресурси мережі Інтернет, які розкривають проблеми стану навколишнього середовища та її охорони.

 • З досвіду роботи бібліотек Республіки Комі з екологічної просвіти населення [Електронний ресурс] : дайджест / ГБУ РК «Національна бібліотека Республіки Комі», від. пат.-техн. і економ. лит., інформ.-ресурс. центр з еколог. Освіти ; сост. Л. А. Южакова. – Сиктивкар, 2017. – Вип. 9. – 28 с. – Режим доступу: http://docplayer.ru/26723763-Iz-opyta-raboty-bibliotek-respubliki-komi-po-ekologicheskomu-prosveshcheniyu-naseleniya.html, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

У дайджест включено фрагменти звітів централізованих бібліотечних систем Республіки Комі за 2016 рік, проаналізовано і описано досвід проведення різних масових заходів.

 • Майбутнє в наших руках [Електронний ресурс] : рекомендаційний список літератури / МКУ ЦБ Варгашінського р-ну, інформаційно-бібліографічний відділ ; уклад. О. Н. Сергєєва. – Варгаші, 2017. – 6 с. – Режим доступу: http://varlib45.ru/informacionnye-resursy/izdanija-biblioteki/515-buduschee-v-nashih-orukah.html, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Рекомендаційний список літератури з проблем екології та охорони навколишнього середовища.

 • Проблеми екології і роль бібліотек в екологічному вихованні населення : огляд / ЖОУНБ ім. О. Ольжича, Наук.-метод.відділ ; [уклад. О. В. Костюченко] ; ред. вип. Г. Й. Врублевська. – Ч. 2. - Житомир, 2016. – 29 с. – Електронна версія. – Режим доступу: http://www.lib.zt.ua/sites/default/files/publication/Проблеми%20екології%2C%20вип.2_0.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Видання, що продовжується та буде складатися з 3-х частин, підготовлене на основі матеріалів з питань еколого-просвітницької діяльності бібліотек Житомирщини. У першій частині видання вміщені публікації, які розкривають нові можливості діяльності бібліотечних закладів Житомирщини у цьому напрямку; адресоване спеціалістам бібліотечної справи та усім, хто працює у напрямі екологічного виховання та освіти.

 • Проблеми екології і роль бібліотек в екологічному вихованні населення : огляд / ЖОУНБ ім. О. Ольжича, Наук.-метод.відділ ; [уклад. О. В. Костюченко] ; ред. вип. Г. Й. Врублевська. – Ч. 2. – Житомир, 2016. – 29 с. – Електронна версія. – Режим доступу: http://www.lib.zt.ua/sites/default/files/publication/Проблеми%20екології%2C%20вип.2_0.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Видання, що продовжується та буде складатися з 3-х частин, підготовлене на основі матеріалів з питань екологопросвітницької діяльності бібліотек Житомирщини. У першій частині видання вміщені публікації, які розкривають нові можливості діяльності бібліотечних закладів Житомирщини у цьому напрямку; адресоване спеціалістам бібліотечної справи та усім, хто працює у напрямі екологічного виховання та освіти.

 • Проблеми екології і роль бібліотек в екологічному вихованні населення [Електронний ресурс] : огляд / ЖОУНБ ім. О. Ольжича, Наук.-метод. відділ ; уклад. О. В. Костюченко ; ред. вип. Г. Й. Врублевська. – Ч. 1. – Житомир, 2016. – 32 с. – Режим доступу: https://cutt.ly/ayv9UNq, вільний. – Назва з екрана.
 • Рік екології в бібліотеці [Електронний ресурс] : дайджест / БУК «Обл. б-ка для дітей та юнацтва», організаційно-методичний відділ ; уклад. З. П. Гурьян. – Омськ, 2017. – 17 с. – Режим доступу: http://oubomsk.ru/Posobiya/god_eko.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Дайджест, присвячений Року екології, адресований бібліотечним фахівцям і містить інформацію про інтернет-публікації та публікації з фахових періодичних видань з теми.

 • Формування екологічного світогляду молоді [Електронний ресурс] : рекомендаційний бібліографічний покажчик / уклад. І. О. Міщенко. – Запоріжжя : НБ ЗНТУ, 2015. – 19 с. – Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/bibliograf_pokaz/formuvannya_ecologichnogo_svitoglyadu.pdf, вільний. - Назва з екрана. Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та російською мовами за 1991-2015 роки (139 назв).
 • Шкільна бібліотека і екологічна просвіта [Електронний ресурс] : рекомендаційний список літератури / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1AksEKcRidZA9h1mse603JJE6cJotu3UwLLPJOyouQz0/edit?usp=sharing, вільний. - Назва з екрана.

Віртуальні виставки

Важливість вивчення екологічних проблем і природоохоронної діяльності в сучасному світі постійно наростає. Провідні природничо-наукові дослідники цілком справедливо підкреслюють, що ліквідація глобальної екологічної кризи є найважливішим завданням сучасної цивілізації. На рубежі століть відбулися значні зміни в суспільній свідомості. Ці зміни стосуються поглядів на майбутнє людства у зв'язку з погіршенням глобальних екологічних умов, низкою негативних подій і їх тяжкими наслідками для навколишнього середовища і населення…

Розділи:

 1. Попереду має бути покоління
 2. З Жовтих Вод нехай почнеться відродження чистого довкілля
 3. Духовна сила народу – у збереженій природі
 4. Стан довкілля – це й стан здоров’я

Методичні рекомендації, консультації

 • Бібліотека і екологічні виклики суспільства [Електронний ресурс] : рекомендації на допомогу плануванню роботи бібліотек в Рік екології / Челяб. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. відділ ; уклад. Л. Н. Аверіна. – Челябінськ, 2016. . – Режим доступу: http://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/god_ekologii2.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Методичний посібник містить федеральне і регіональне законодавство про охорону природи. Перераховано основні теми, названо екологічні проблеми регіону. Фахівці бібліотек можуть використовувати рекомендовані форми роботи. У посібнику вказано знаменні дати, що стосуються екології Челябінської області, теми презентацій, вікторин, списки літератури та цікаві факти з життя світу природи.

 • Бібліотеки та екологічна просвіта населення [Електронний ресурс] : метод. реком. / уклад.: М. В. Луньова, Л. Л. Леонова ; ГУК «ТОУНБ», Сектор науково-метод. роботи. – Тула, 2013. – 21 с. – Режим доступу: https://cutt.ly/myv9uQi (дата звернення: 02.03.2020). – Назва з екрана. – Мова рос.
 • Бібліотеки та екологічна просвіта населення [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / ГУК «ТОУНБ» ; уклад.: М. В. Луньова, Л. Л. Леонова. – Тула, 2013. – 21 с. – Режим доступу: http://www.tounb.ru/library/Upload/Images/NMO/Пособие охорона навколишнього среди.doc, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Розглянуто форми та методи роботи бібліотек в системі екологічної освіти. Як приклад, наводиться проект тематичної програми «Екологія і бібліотека», яку можна доповнити і розвинути з урахуванням особливостей конкретної бібліотеки.

 • Бюро лісових знахідок [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з проведення програм Літніх читань / Дит. б-ка Республіки Карелія ім. В. Ф. Морозова ; [авт.-упоряд. Н. Е. Гарбар та ін.]. – Петрозаводськ, 2017. – 14 с. – Режим доступу: http://dubrk.karelia.ru/files/444.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

У Дитячій бібліотеці Республіки Карелія ім. В. Ф. Морозова в межах заходів, присвячених Року екології, розроблена програму Літніх читань 2017 року «Бюро лісових знахідок». Мета і завдання програми – знайомство дітей з творчістю письменників-натуралістів Ігоря Акимушкина, Віталія Біанкі, Миколи Сладкова; виховання у підростаючого покоління дбайливого ставлення до природи, рідного краю; організація дозвілля дітей в період літніх канікул.

 • Все задумано мудро в природі : методичні рекомендації бібліотечним фахівцям з екологічного виховання користувачівдітей в рамках десятиліття відновлення екосистеми / КЗ СОР "Сумська обласна бібліотека для дітей" ; укладач Л. Б. Драніченко, О. В. Ругаль. – Суми, 2021. – 32 с.

Методичні рекомендації стануть у нагоді бібліотечним працівникам та організаторам дитячого читання при проведенні заходів з екологічного виховання дітей, формування у них екологічної поведінки, бережливого та дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

 • Екологічні етюди [Електронний ресурс] : практичний посібник з популяризації екологічних знань серед молоді / КГБУК «Красноярськ. країв. молод. б-ка» ; упоряд.: Т. А. Єрмошина, Е. А. Дьякова. – Красноярськ, 2017. – 24 с. – Режим доступу: http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/ecological%20etudes.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Посібник містить опис нових інтерактивних форм бібліотечної роботи серед молодих читачів з пропаганди екологічних знань, список рекомендованих сайтів, де відображено досвід бібліотек з даного напряму; списки художньої і галузевої літератури, кінодокументів з проблем екології; практичні матеріали, розроблені співробітниками Красноярської крайової молодіжної бібліотеки в межах Року екології.

 • Рік екології в бібліотеці [Електронний ресурс] : консультація / БУК «Омська обл. б-ка для дітей та юнацтва» ; уклад. З. П. Гурьян. – Омськ, 2013. – 18 с. – Режим доступу: http://oubomsk.ru/Posobiya/god_ehkologii_v_biblioteke.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Консультація щодо застосування нових форм і методів роботи бібліотек в області поширення екологічно значимої інформації. Наведено приклади виставок, список сценаріїв екологічної тематики.

 • Рік під знаком екології: бібліотеки і екологічна просвіта населення Тамбовської області [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Упр. культури і арх. справи Тамб. обл., Тамб. обл. універс. наук. б-ка ім. А. С. Пушкіна, наук.-метод. відділ ; уклад. І. С. Тявкіна. – Тамбов, 2016. – 24 с. – Режим доступу: https://unatlib.ru/images/centers/eko/v_pomosh_bibliotekam/God_pod_znakom_ecologii.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

Посібник містить методичні рекомендації на допомогу роботі загальнодоступних (публічних) бібліотек з популяризації екологічної освіти. Приурочений до проведення Року екології та Року природних територій, які особливо охороняються.

Форми підвищення кваліфікації

 • Бібліотека - центр екологічної культури та інформації [Електронний ресурс] : матеріали круглого столу (15 травня 2017 р.) / ГБУК «Смоленська обл. універс. науко. б-ка ім. А. Т. Твардовського» ; уклад. Т. А. Кучумова. – Смоленськ, 2017. – 54 с. – Режим доступу: https://ru.calameo.com/read/00095404134f565522adf, вільний. – Назва з екрана. – Мова рос.

У збірнику представлено матеріали про роботу муніципальних та обласних бібліотек Смоленської області з екологічній просвіти, виховання екологічної культури та відповідальності у населення. Розглядаються питання екологічної освіти у віртуальному просторі бібліотек.

Тезаурус

Анонс (фр. Annonce - публічне сповіщення) – попереднє оповіщення про будь-яку подію (концерт, виставу, показ фільму, випуск книги). Біосферний заповідник – природна територія, яка знаходиться під особливою охороною, що створювана з метою збереження природних екосистем і генофонду даного регіону, вивчення і моніторингу природного середовища в ньому і на прилеглих до нього територіях. Біосферні заповідники створюються на підставі міжнародних та національних програм під егідою ЮНЕСКО.

Віртуальна виставка – публічна демонстрація в мережі Інтернет за допомогою засобів вебтехнологій віртуальних образів спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, рекомендованих віддаленим користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення та використання.

Віртуальна екскурсія – це 3-х мірна сцена, розміщена в мережі Інтернет, яка дозволяє потенційному користувачеві отримати уявлення про будь-який реальний об'єкт.

Віртуальна екскурсія – це організаційна форма навчання, що відрізняється від реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об'єктів з метою створення умов для самостійного спостереження, збору необхідних фактів тощо.

Віртуальні виставки – новий інформаційний продукт бібліотеки, що представляється як сукупність традиційного книжкового і новітнього електронного способів презентації інформації.

Екологічна культура – частина загальнолюдської культури, система соціальних відносин, громадських та індивідуальних морально-етичних норм, поглядів, установок і цінностей, що стосуються взаємини людини і природи; гармонійність співіснування людського суспільства і навколишнього природного середовища; цілісний коадаптівний механізм людини і природи, що реалізується через відношення людського суспільства до навколишньому природному середовищу і до екологічних проблем в цілому. З точки зору науково-навчального процесу екологічна культура розглядається як окрема дисципліна в рамках культурології.

Екологічна освіта – організовані зусилля для вивчення особливостей функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини керувати поведінкою й екосистемами для сталого розвитку і життя. Екологічна освіта орієнтується на критичне мислення, розв'язання задач та навички ефективного прийняття рішень.

Екологічна проблема – це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.

Екологічна просвіта – це поширення екологічних знань і освіти.

Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Завдання екологічного виховання полягає у формуванні екологічних знань, вихованні любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, формуванні вміння і навичок діяльності в природі.

Екологія (від грец. Ойкос – житло, будинок, майно і логос – поняття, вчення, наука) – наука про взаємодії живих організмів та їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.

Забруднення навколишнього середовища — внесення, викидання в водойми, на поля, в повітря різних отруйних, токсичних речовин, шкідливих газів, побутового сміття, нафтопродуктів, відходів промислового та сільськогосподарського виробництва, радіоактивних речовин, внаслідок чого гинуть рослини і тварини, хворіють і передчасно старіють люди.

Заказник – природна територія під охороною. на якій може перебувати як весь природний комплекс (комплексний заказник), так і деякі його частини: тільки рослини, тільки тварини (окремі види), або окремі історико-меморіальні або геологічні об'єкти.

Заповідник – 1) ділянка території (акваторії), на якій зберігається в природному стані весь його природний комплекс. Як правило, заповідник (на відміну від заказника) закритий для відвідування туристами, але в деяких з них все ж діє пропускний режим;

2) природоохоронна територія, в якій зберігається природа в первісному, недоторканому вигляді і заборонена будь яка господарська діяльність та втручання в перебіг природних процесів.

Національний парк – природоохоронна територія, однією з цілей створення якого є відпочинок, тому тут дозволено відвідування туристів та перебування на своїй території за певними умовами.

Національний природний парк – одна з найвищих категорій природоохоронних територій. Це територія, що знаходиться у державній власності та на якій обмежена господарська діяльність задля збереження природного середовища.

Пам'ятки природи (тип природних територій, які знаходяться під особливою охороною) - природні комплекси, а також об'єкти природного і штучного походження, що є унікальними і, цінними, які неможливо надолужити, в екологічному, науковому, культурному та естетичному відношеннях.

Рефлексія (від Reflexio - "звернення назад") - принцип людського мислення, спрямований на аналіз, критику, усвідомлення власних передумов, думок на основі знань і життєвого досвіду.

Червона книга – великий, товстий том, до якого внесено назви різних видів рослин і тварин, які внаслідок діяльності людини (або з інших причин) зникають чи знаходяться під загрозою загибелі. Такі види рослин і тварин потрібно особливо ретельно берегти і сприяти їх розмноженню. Існує міжнародна Червона книга, а також Червона книга окремих країн та регіонів.