Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек "Шкільна бібліотека і екологічна просвіта"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
ВМШБ ЕКО 2020.jpg

Вступ

Глобальна екологічна криза, в умовах якої ми живемо, є наслідком впливу багатьох чинників і насамперед споживацького підходу до природи. Але є ще одна, чи не найсуттєвіша причина екологічної кризи, – це глибоке падіння духовності та моралі, низький рівень екологічної освіти і виховання, загалом екологічної культури переважної більшості мешканців планети. Зважаючи на це, підготовка громадян із високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості та культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи має стати одним з найпотужніших важелів у розв’язанні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.

Здійснення заходів із розв’язання такої важливої й складної державної проблеми ґрунтується на Концепція екологічної освіти в Україні (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України № 13/6-19 від 20.12.2001), яка передбачає чітку структуру формування екологічної освіти, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. У ній виокремлено два основних напрями освіти – формальний і неформальний. Перший напрям – формальна освіта – охоплює всі ланки загальної системи освіти, які існують в Україні: дошкільна, шкільна, позашкільна, професійно-технічна, вища та післядипломна. Другий напрям – неформальна освіта – має просвітницький характер і передбачає формування екологічної культури через засоби масової інформації, громадські екологічні об’єднання, бібліотеки тощо. З огляду на це екологічна освіта і виховання дітей та учнівської молоді є одним із найважливіших завдань шкільної бібліотеки. Формування в учнів глибоких переконань у необхідності природоохоронної діяльності зумовлено нагальною потребою української держави в екологічно грамотних громадянах із високим рівнем екологічної культури. Екологічна культура учнів визначається відповідальним ставленням до природи і передбачає наявність глибоких знань про навколишнє середовище та засоби його захисту, екологічний стиль мислення, уміння й досвід розв’язання екологічних проблем, безпосередню участь у природоохоронній діяльності.

Шкільна бібліотека як структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти і важливий складник його освітнього простору посідає важливе місце у системі екологічного виховання учнів. Головними пріоритетами її діяльності є виховання екологічної свідомості, екологічної культури молодих громадян України. Серед різноманітних форм роботи шкільної бібліотеки з формування екологічної культури дітей та учнівської молоді важливе місце займають комплексні заходи з популяризації екологічних знань. В організації масових заходів використовують мультимедійні технології, супроводжують виступи демонстрацією слайдів і відеофільмів, що дає можливість молоді краще засвоювати інформацію.

Шкільні бібліотеки постійно шукають нові форми роботи, які допомагають вихованню творчих особистостей, розвитку екологічної культури сучасних учнів. Для того, щоб організувати цю роботу ефективно, бібліотека повинна постійно вивчати інформаційні потреби користувачів у екологічній тематиці, формувати інформаційні ресурси з екології та суміжних наук, організовувати обслуговування запитів користувачів на основі сучасних інформаційних технологій. Не менш важливою є екологічна освіта бібліотекарів, їх професійна підготовка до розв’язання зазначених вище завдань. Адже це дасть можливість бібліотекарям здійснювати роботу з екологічної просвіти в бібліотеці з усвідомленням основних проблем науки, з використанням знань джерел інформації та вміння формувати інформаційні потреби читачів у тісному контакті з учасниками освітнього процесу.

Термін

1 - 31 жовтня 2020 року в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек проходитиме Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

Підстава

Корисні поралиШБ.jpg
  • Форма звіту про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у підпорядкованих освітніх закладах

Гасло місячника

Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів

Мета місячника

Привернення уваги до екологічних проблем і активізація роботи бібліотеки з екологічної просвіти підростаючого покоління спільно з учасниками освітнього процесу.

Учасники місячника

 • шкільні бібліотекарі,
 • представники обласної державної адміністрації, органів управління освітою,
 • директори закладів загальної середньої освіти,
 • методисти, що опікуються бібліотеками,
 • громадські організації.

До проведення масових заходів доцільно залучати:

 • працівників районної інспекції державної екології та природних ресурсів,
 • керівників підприємств,
 • фахівців-екологів,
 • санітарних лікарів,
 • викладачів закладів освіти,
 • журналістів ЗМІ,
 • громадських діячів.

Науково-методичний супровід місячника

 • ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України,
 • ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України,
 • КЗ "ЗОІППО" ЗОР (на рівні області).

Організація проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Рекомендуємо методистам, бібліотекарям закладів загальної середньої освіти спільно з педагогічними колективами, батьками та іншими громадськими організаціями провести змістовну роботу щодо організації в рамках Всеукраїнського місячника заходів, які сприятимуть створенню комплексної системи екологічної просвіти, формуванню екологічної культури дітей та учнівської молоді.

Вибір оптимальних і ефективних форм, методів екологічної роботи в бібліотеках закладів загальної середньої освіти має здійснюватися з урахуванням вікових, індивідуально-психологічних особливостей юних користувачів.

Активна участь бібліотекарів закладів освіти у Всеукраїнському місячнику «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів» сприятиме консолідації зусиль шкільних бібліотек в актуалізації таких питань:

 • виховання у юних читачів відповідальності за стан навколишнього середовища;
 • виховання в школярів розуміння сучасних проблем навколишнього середовища й усвідомлення їх актуальності для всього людства, своєї країни і рідного краю, особисто для себе;
 • формування у дітей потреби в спілкуванні з природою, засвоєння норм відповідальної поведінки щодо її збереження;
 • засвоєння дітьми та підлітками народних традицій у взаємовідносинах людини з природою;
 • залучення учнівської молоді до природоохоронної діяльності.

Орієнтовні заходи для бібліотек закладів загальної середньої освіти

 • бесіди: «Милосердя до природи і людини», «За сторінками Червоної книги», «Природа вчить та виховує», «Попіл Чорнобиля в наших серцях», «Тривоги рідного краю», «Правила поведінки на природі»;
 • відкритий марафон: «Мій голос на захист планети Земля»;
 • День бібліотворчості:
  • робота екомайстерні – «Екологічний дизайн» (створення власними руками фігурок птахів, тварин, квітів з пластиліну, тканини, солоного тіста, бісеру, глини, дерева та інших природних матеріалів, саморобок з паперу (витинанка, декупаж, аплікація, оригамі, колаж, квілінг, пап’є-маше);
  • майстер-класи: «Пластикові пляшки: матеріал для творчості», «Веселі ідеї», «Природа над усе», «Декор з дисків», «Дитячі екосправи»;
 • День екологічної культури: «Екологія і закон», «Екологія душі», «Людина і природа: правила гри», «Віконце в екосвіт»;
 • День краєзнавства: «Шумлять дерева мого краю»;
 • дитячі ранки: «Я буду природі другом», «Любити природу – означає любити свою Батьківщину», «Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду», «Заглянь у природу»;
 • екологічне свято: «Земля – наш спільний дім, «За нас ніхто планету не врятує», «Природи світ, як музика – чарівний», «Краса землі моєї України»;
 • екологічний брейн-ринг: «Подорож в країну Флорію», «Екологія і здоров'я», «Знай, люби, бережи», «У природи жива душа»;
 • екологічні акції: «Повернемо Землі всі веселкові кольори», «Одна пальчикова батарейка забруднює природу на півстоліття», «Друге життя непотрібних речей», «Рятуймо землю!»;
 • екологічні вікторини: «Про гриби нічого не знаєш, що ж у лісі ти шукаєш», «Чи знаєте ви екологічні прикмети?»;
 • екологічні години: «Ми – друзі природи», «Чиста водиця – світу цариця», «Ліси – легені планети», «Екологія. Природа. Я»;
 • екологічні ігри-подорожі: «Цікаве у звичайному», «Подорожуємо тваринним світом», «Вони живуть, ростуть поруч з нами», «Подорож до зеленої аптеки», «Казка вчить, як з природою дружить»;
 • екологічні подорожі (екскурсія в природничі музеї, подорожі на природу, відвідування парків): «Барви осені», «Казковий світ природи», «Земля – наш дім», «За здоров'ям – до матінки-природи», «Пригоди в зеленому царстві»;
 • інтерактивний кардмейкінг: виготовлення листівок, присвячених Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек;
 • конкурс віршів: «Про природу тихим словом», «Природа у поезії»;
 • конкурс ерудитів: «Цілющі скарби матінки-Землі»;
 • конкурс малюнків: «Планета в руках у дітей», «Земля радіє від краси», «Природа очима дітей», «У долі природи – наша доля»;
 • конкурс творів з екологічної тематики: «Що таке екологічна катастрофа?», «В долі природи – наша доля», «Екологічний портрет рідного краю», «Серце землі у наших долонях», «Екологічною стежкою рідним краєм»;
 • конференції: «Природа – колиска людства, її дім і світ», «Екологічна освіта – основа третього тисячоліття», «Екологія та загальнолюдські цінності», «Екологія – глобальна проблема сучасності»;
 • круглі столи: «Екологія: тривоги та надії», «Що робити кожному для порятунку Землі», «Екологія краю: на перехресті доріг», «Що ми залишимо нащадкам», «Нас зібрала одна турбота», «Шлях до збереження біосфери та здоров’я людей»;
 • літературні вечори (з використанням художніх творів письменників, які пишуть про природу, наприклад, твори В. Сухомлинського, Л. Українки, Т. Шевченка, М. Рильського, Л. Костенко, Б. Олійника, І. Драча, Ю. Мушкетика та ін.): «Природа – муза видатних людей», «Торкнись краси природи серцем», «Я бережу твою природу, бо в мене, земле, ти одна», «Рідного краю запахи й звуки в серці лишають щастя сліди»;
 • Нон-стоп: (non-stop – у перекладі з англійської означає той, що іде без зупинки) цикл заходів заявленої тематики протягом дня на перервах між уроками:
  • буккросинг з літератури екологічної тематики: «Передай книжку другу», «Вільна книжка – у вільне читання»;
  • смайл-опитування: «Що таке екологічна культура», «Які екологічні проблеми України ви знаєте?», «Що робити кожному для порятунку Землі»;
  • флешмоби (відеофлешмоби): «Екологія. Книга. Бібліотека», «Бібліотеки – за чисті землю, повітря і воду, за чисту душу і розум народу»;
  • екологічний паркан: протягом дня в бібліотеці на імпровізованому паркані учні і вчителі розміщують короткі інформаційні повідомлення, вислови, малюнки, фотографії, які відповідають тематиці Всеукраїнського місячника);
  • інноваційна виставка-контраст «Світ очима еколога»;
  • демонстрація екологічних відеороликів;
  • опитування або анкетування користувачів: анкета – «Довкілля і я» (приклади питань для анкети: Що ти зробив і що міг зробити корисного для захисту природи? Який свій вчинок ти вважаєш найгіршим у ставленні до природи? Що, на твою думку, люди могли б зробити корисного для охорони навколишнього середовища?);
  • підготовку й розповсюдження тематичних рекомендаційних списків (у вигляді буклетів, закладок), що інформуватимуть про літературу з екологічної тематики;
  • організація тематичних виставок:
   • для учнів молодших класів: виставка-подорож «Блакитні очі Батьківщини»; виставка-колаж «Планета Земля очима дітей», виставка-панорама «Віконце в природу», виставка цікавих фактів про птахів «Свій край – кожній пташині рай»;
   • для учнів старших класів: виставка-застереження «Живої природи душа промовляє», виставка-нагадування «Полинове причастя України», виставка-заклик «Землянам – чисту планету», виставку-експозицію «Природа очима художника» (демонстрація репродукцій картин видатних художників);
  • формування тематичних папок з екологічної тематики: «Екологічний портрет рідного краю», «Жити в гармонії з природою», «Це цікаво знати», «Екологія і людина»;
  • зустрічі з цікавими особистостями, що сприяють розширенню екологічного світогляду читачів, співпрацюють з осередками Всеукраїнської екологічної Ліги, Партією зелених, різними екологічними рухами, еколого-натуралістичними центрами та об'єднаннями;
 • панельні дискусії: «Що ми залишимо нащадкам», «Забруднення довкілля і здоров'я людини»;
 • підготовка відеороликів і презентацій: «Рідне місто (село, район) – через призму екології», «Збережімо нашу планету зеленою і квітучою»;
 • підготовка рекламно-іміджевої продукції екологічного змісту: плакатів, листівок;
 • тренінги: «Екологія і ми»;
 • флешмоби (відеофлешмоби): «За чисте довкілля», «Земля у нас одна», «Діти. Екологія. Майбутнє», «Екологія. Книга. Бібліотека», «Бібліотеки – за чисті землю, повітря і воду, за чисту душу і розум народу»;
 • фотовернісаж: «Бринить природи мова кольорова»;
 • фотоконкурс (створення віртуальної фотогалереї читачів): «Квіти навколо нас», «Лісова казка», «Природа та фантазія», «У світі дивовижної природи», «Шедеври вечірнього сонця»;
 • читацький марафон: «Екологія в художній літературі», «Про природу думи вічні», «Природа – це книга, яку треба читати серцем»;
 • яблунева вікторина (конкурс знавців яблучних фразеологізмів, легенд та міфів з тематики до Дня яблука, що відзначається 21 жовтня): «Я люблю яблуко!»;
 • ярмарок солідарності: продаж саморобок читачів, придбання літератури (екологічної тематики) на зароблені кошти, виставка нової літератури;
 • висвітлення в ЗМІ ходу Місячника, розміщення матеріалів з теми Всеукраїнського місячника на інформаційному стенді закладу освіти, вебресурсі бібліотеки;
 • відзначення кращих читачів бібліотеки, які долучилися до організації та проведення місячника;
 • організація роботи екологічного клубу «Джерело», «Зелена варта», «Клуб екоагентів»;
 • створення нової моделі бібліотечного простору, сконструйованого за законами екодизайну;
 • поповнення фонду шкільної бібліотеки актуальною літературою екологічної тематики, зокрема енциклопедичними та довідковими виданнями, навчальними посібниками (наприклад, «Екологічна енциклопедія» у 3 т., «Екологія», «Екологія довкілля», «Екологічне право України», «Основи екології», «Природа рідного краю», «Червона книга України»), науково-пізнавальною та художньою літературою, а також періодичними виданнями «Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги», «Довкілля та здоров'я», «Екологічна газета», «Екологічний вісник», «Екосфера», «Колосок», «Паросток», «Яблунька», «Юний натураліст» тощо.

А також слід зазирнути у матеріали

Орієнтовні заходи на рівні району (міста, громади)

 • конференції: «Природа – колиска людства, її дім і світ», «Екологічна освіта – основа третього тисячоліття», «Екологія та загальнолюдські цінності», «Екологія – глобальна проблема сучасності»;
 • семінари: «Екологія рідного краю: на перехресті думок», «Що таке екологічна культура», «SOS, SOS, SOS! Планета Земля в небезпеці»;
 • панельні дискусії: «Що ми залишимо нащадкам», «Забруднення довкілля і здоров'я людини»;
 • круглі столи: «Екологія: тривоги та надії», «Що робити кожному для порятунку Землі», «Екологія краю: на перехресті доріг»;
 • тренінги: «Екологія і ми»;
 • відкритий марафон: «Мій голос на захист планети Земля»;
 • огляд-конкурс роботи шкільних бібліотек з екологічного виховання: «Формування екологічного світогляду читачів»;
 • конкурси творів з екологічної тематики: «Що таке екологічна катастрофа?», «В долі природи – наша доля», «Екологічний портрет рідного краю», «Серце землі у наших долонях», «Екологічною стежкою по рідному краю»;
 • флешмоби (відеофлешмоби): «За чисте довкілля», «Земля у нас одна», «Діти. Екологія. Майбутнє»;
 • екологічні акції: «Рятуймо землю!», «Земля на долонях турботи», «Допоможи місту стати чистим», «Природа просить порятунку» (десант з прибирання навколишнього середовища від сміття).

Обласні заходи Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Всеукраїнський вебінар за результатами Місячника шкільних бібліотек

Month of school libraries 2020-300x251.jpg

АКТИВНОЇ ТА ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ! ВСІМ УСПІХІВ!