Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек "Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів" (жовтень 2016)

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
ВМШБ 2016.jpg

Література є свідомість народу, квітіння і плід його духовного життя. (В. Г. Белінський)

Книга - це духовний заповіт одного покоління іншому, порада вмираючого старця юнакові, який починає жити, наказ, який передається вартовим, що вирушає на відпочинок, вартовому, який заступає його місце. Все життя людства осідає в книзі: племена, люди, держави зникали, а книги залишалися. (О. Герцен)

Книги просвітлюють душу, піднімають і зміцнюють людину, пробуджують у неї кращі прагнення, відточують її розум і пом'якшують серце. (Вільям Теккерей)

Вступ

Читання пронизує усі сфери життєдіяльності людини та є основою освітньої, пізнавальної, інформаційної, професійної сфери її діяльності. Стрімке зростання обсягів інформації, котру необхідно засвоїти, потребує збільшення темпу читання, якості та швидкості розуміння прочитаного і прийняття рішення. З огляду на зазначене, читання стає основою освіти і провідною навичкою самоосвіти людини впродовж життя. На сьогодні громадськість дійшла висновку, що підростаюче покоління майже повністю втратило інтерес до читання. У різних країнах світу існують свої підходи до вирішення цієї проблеми, але всі вони переслідують одну мету – зробити читання привабливим для сучасної людини, показати його важливість для розвитку як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Україна, декларуючи європейські стандарти та цінності в своїх прагненнях культурної та освітньої інтеграції в Європу, має докласти багато зусиль, щоб повернути дітей до книги, сформувати інтерес до читання. Фундаментом для розвитку національної політики з підтримки читання є бібліотеки, зокрема шкільні. Пріоритетами в роботі шкільної бібліотеки є розвиток особистості, здатної самостійно і вільно мислити й діяти в умовах інформаційного суспільства; формування сучасного світогляду дітей; розвиток навичок самостійного пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; виховання покоління, здатного ефективно працювати й навчатись протягом життя. Шкільна бібліотека є консолідуючим центром навчального закладу, навколо якого об'єднуються діти, вчителі й батьки, зацікавлені в активізації дитячого читання й поліпшення його якості. Забезпечуючи вільний доступ до інформаційних і культурних джерел, шкільні бібліотекарі допомагають гуманізації суспільства та збільшують можливості самореалізації особистості. Вони переконані, що інвестиції, вкладені в дитинство, обов'язково повернуться суспільству сторицею.

Мета цьогорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Сприяти:

  • зростанню престижності читання як культурної цінності,
  • використанню потужного виховного потенціалу української літератури,
  • застосуванню сучасних підходів щодо прищеплення навичок читання,
  • обміну досвідом між бібліотекарями щодо його популяризації,
  • залученню нових користувачів до бібліотек.

Зверніть увагу!

НА:

Слід зазирнути у матеріали

Обласний проект "Книжкові скарби"

Мета: створення електронної хрестоматії творів українських письменників.

Кращі буктрейлери на книги-ювіляри 2016 року українських письменників

(презентація буктрейлерів за підсумками обласного фестивалю "Книжковий калейдоскоп ненудної класики")

Електронний часопис "Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів"

Всеукраїнський вебінар "Роль шкільної бібліотеки у залученні дітей до читання" (листопад 2016)

АКТИВНОЇ ТА ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ! ВСІМ УСПІХІВ!