Впровадження УДК в практику роботи бібліотек (02-04.04.2019)

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Термін навчання

02-04.04.2019

Місце проведення

КЗ "Запорізька обласна бібліотека для юнацтва" ЗОР

Учасники тренінгу

Бібліотекарі закладів освіти усіх типів

Волокітіна Ірина Миколаївнасертифікат

Воробей - Ткаченко Ольга Вiкторiвнасертифікат

Гончарук Ольга Валентинівнасертифікат

Демкович Олена Володимирівнасертифікат

Денисенко Олена Іванівнасертифікат

Єнєва Світлана Володимирівнасертифікат

Закорецька Ірина Миколаївнасертифікат

Касмінова Світлана Віталіївнасертифікат

Коваленко Іріна Валентинівнасертифікат

Комбарова Наталія Вікторівнасертифікат

Кузьменко Валерія Валеріївнасертифікат

Малявіна Інна Володимирівнасертифікат

Приходченко Катерина Леонідівнасертифікат

Прохорова Світлана Павлівнасертифікат

Солодовник Галина Олексіївнасертифікат

Чуча Олег Юрійовичсертифікат

Шмиголь Оксана Федорівнасертифікат

Реєстрація учасників

Реєстраційна анкета слухача тренінгу

Реєстраційна анкета слухача тренінгу (Відповіді)

Очікували та прибуло на тренінг

Регіон Очікували Прибуло Регіон Очікували Прибуло
Вільнянський 1 1 Дніпровський 2 2
Гуляйпільський 1 Хортицький 1 1
Енергодар 2 1 Шевченківський 1
Запорізький 1 1 Комиш-Зорянської СР 1 1
Мелітополь 1 ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» 1
Новомиколаївський 1 1 ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту» 1
Оріхівський 2 2 ДНЗ `Запорізьке вище професійне училище` 1
Токмак 1 1 Запорізька ЗСШІ № 7 І-ІІ ст. 1 1
Токмацький 1 КЗ "Запорізька СЗШІ "Джерело" ЗОР 1 1
Чернігівський 2 1 КЗ "Токмацька СЗОШІ" ЗОР 1
Приморський 1 1 КЗ «Запорізька СШІ ІІ-ІІІ ст. «Січовий колегіум» 1
Разом 22 19
UDK, 04.2019.jpg

Мета тренінгу

підвищення рівня фахової компетентності бібліотечних працівників закладів освіти усіх типів шляхом поглиблення їх базових теоретичних знань та практичних навичок щодо запровадження УДК в бібліотеках.

Основні завдання тренінгу:

 • ознайомити учасників з базовими теоретичними знаннями щодо Універсальної десяткової класифікації;
 • створити умови для відпрацювання бібліотекарями практичних навичок щодо запровадження УДК в бібліотеках закладів освіти;
 • формувати в учасників практичні навички з індексування та переіндексування документів, організації систематичного каталогу та оформлення бібліографічних карток, переведення основного бібліотечного фонду та розстановка його за УДК.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі

Слухачі будуть знати:

 • поняття УДК;
 • структури і принципів побудови УДК;
 • 10 класів Основної таблиці УДК;
 • визначників загальних і спеціальних;
 • знаків УДК;
 • призначення, функцій алфавітно-предметного покажчика;
 • 8 правил індексування, алгоритму практичного індексування за УДК;
 • основних вимог до розстановки фонду бібліотеки за УДК;
 • організаційно-методичних документів з переходу бібліотек ЗЗСО на УДК.

Слухачі будуть вміти:

 • дотримуватись національного стандарту ДСТУ 6096:2009 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування";
 • зазначати та правильно записувати загальні та спеціальні визначники;
 • аналізувати та використовувати скорочені таблиці УДК;
 • користуватись алфавітно-предметним покажчиком;
 • здійснювати індексування та переіндексування документів за УДК;
 • визначати та оформляти індекси документів: повні, каталожні, поличні;
 • здійснювати розстановку або переведення фонду бібліотеки за УДК;
 • визначати спосіб переведення фонду бібліотеки ЗЗСО на УДК;
 • здійснювати переведення систематичного каталогу за УДК;
 • оформлювати бібліографічні картки на документи;
 • визначати організаційні заходи з переходу бібліотеки на УДК;
 • розробляти організаційно-методичні документи з переходу бібліотеки на УДК.

Фотоальбом

Тренер

Крижко Людмила Володимирівна

Засоби зв'язку з тренером:

 • E-mail: bibl.zoippo@gmail.com
 • Skype: krizshko.l
 • Телефон робочий: 061 222 25 85
 • Телефон мобільний: 097 403 73 52; 099 319 77 71

Практична робота на тренінгу "Впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек"

День перший

Загальні відомості про УДК. 2

Побудова та властивості УДК 4

Алфавітно-предметний покажчик (АПП) — невід’ємна складова системи УДК. 2

Тема 1. Загальні відомості про УДК. УДК: основні поняття. Власник УДК (міжнародна некомерційна організація "Консорціум УДК") і ліцензіати. Історія УДК. Сучасний стан УДК в Україні. Національний стандарт ДСТУ 6096:2009 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування" (наказ Держспоживстандарту України від 16 лютого 2009 року).

Тема 2. Побудова та властивості УДК. Структура УДК: багатоаспектність, ієрархічність, метод фасетного аналізу. Принцип побудови УДК – принцип десяткових дробів. Основна таблиця: 10 класів (розділів) за поняттями з галузей знань. Допоміжні таблиці. Визначники загальні: загальні визначники мови; загальні визначники форми документів; загальні визначники місця; загальні визначники рас, етнічних груп та народів; загальні визначники часу; запозичені нотації; загальні визначники основних характеристик. Визначники спеціальні (аналітичні): -1/-9 — визначники з дефісом (крім -0 — Загальні визначники з дефісом); .01/.09 — визначники з крапкою нуль; ’1/’9 — визначники з апострофом. Знаки УДК, їх призначення. Знак приєднання + (плюс). Знак поширення / (навскісна риска). Знак відношення : (двокрапка). Знак подвійного відношення :: (подвійна двокрапка). Апостроф ’ Паралельне підрозділяння — підрозділяння за аналогією як засіб деталізації. Методичні вказівки. Скорочені таблиці УДК он-лайн.

Тема 3. Алфавітно-предметний покажчик (АПП) — невід’ємна складова системи УДК. АПП: призначення, функції (предметно-комплексоутворювальна, предметно-адресна і предметно-контрольна); поділ на предметні рубрики (прості, складні та гніздові); підрубрики (галузеві, тематичні та формальні).


Завдання 1

Ознайомитися із

Питання та завдання для самоконтролю:

День другий

Методика індексування за УДК. 6

Організація роботи з фондами і каталогами в бібліотеках закладів освіти. 4

Тема 4. Методика індексування документів за УДК. Заходи і правила побудови індексів УДК. Завдання методики індексування. 8 правила індексування. Алгоритм практичного індексування за УДК. Індексування та переіндексування документів за УДК. Складні випадки індексування документів за УДК.

Тема 5. Організація роботи з фондами і каталогами в бібліотеках закладів освіти. Основні вимоги до розстановки основного фонду бібліотеки за УДК. Робоча схема переведення основного бібліотечного фонду на УДК. Основні способи переведення фонду на УДК. Організація систематичного каталогу за УДК. Оформлення бібліографічних карток. Класифікаційний індекс: поняття, види (повний, каталожний, поличковий).

Питання та завдання для самоконтролю:

Домашнє завдання

День третій

Організація роботи з фондами і каталогами в бібліотеках закладів освіти. 4

Організація роботи бібліотеки закладу освіти з переходу на Універсальну десяткову класифікацію. 4

Упорядкування результатів практичної роботи із запровадження УДК в бібліотеку ЗЗСО. Тестування. 2

Тема 5. Організація роботи з фондами і каталогами в бібліотеках закладів освіти. Основні вимоги до розстановки основного фонду бібліотеки за УДК. Робоча схема переведення основного бібліотечного фонду на УДК. Основні способи переведення фонду на УДК. Організація систематичного каталогу за УДК. Оформлення бібліографічних карток. Класифікаційний індекс: поняття, види (повний, каталожний, поличковий).

Тема 6. Організація роботи бібліотеки закладу освіти з переходу на Універсальну десяткову класифікацію. Підготовка та проведення роботи з переходу на УДК в бібліотеках закладів освіти: організаційні заходи та організаційно-методичні документи. Впровадження Універсальної десяткової класифікації у роботу шкільної бібліотеки: майстер-клас.

Тема 7. Упорядкування результатів практичної роботи із запровадження УДК в бібліотеку ЗЗСО. Тестування. Підготовка та впорядкування пакету документів щодо запровадження УДК в бібліотеках закладів освіти. Вихідне онлайн-тестування.


Підготовка бібліотек закладів освіти до переходу на УДК

Провести рефлексію

Питання та завдання для самоконтролю:

Додатковий матеріал до тренінгу

Таблиці з УДК

 1. Таблиці зіставлення ББК з УДК для шкільних бібліотек (розробники: Павлова Т.П., керівник МО РМЦ Дніпровського ТВО, Шаповалова Н.М., бібліотекар ЗСШ І-ІІІ ступенів №100)
 2. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Орієнтовна робоча схема УДК з урахуванням вікових особливостей користувачів-дітей (розробник: Центральна міська бібліотека для дітей ім. О.С.Пушкіна м. Краматорська
 3. Універсальна десяткова класифікація (розробник: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
 4. Індекси до 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

Методичні рекомендації

Презентації

Список рекомендованих джерел

Основні джерела:

 1. Короткий тлумачний словник термінів з УДК / [уклад.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — К. : Кн. палата України, 2011. — 36 с.
 2. Кушнаренко H. М. Наукова обробка документів : підручник / H. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 334 с. — Те саме [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok.pdf, вільний. — Назва з екрана.
 3. Лобановська І. Г. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад.: І. Г. Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серпень).
 4. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Що робити з… Відповіді на запитання [Електронний ресурс] : методичні поради / Луганська ОУНБ ім. М. Горького. – Старобільськ, 2017. – Режим доступу: http://library.lg.ua/upload/files/УДК_методичні_рекомендації.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 5. Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі : організація, ведення й редагування : метод. рек. / [уклад.: Лобановська І. Г., Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Дубова Л. Г., Іванова Н. С., Гузняєва І. А., Коваленко С. Г. ; за заг. ред. Лобановської І. Г.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2006. – 166 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Katalogy_2006.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Додаткові джерела:

 1. ДСТУ 6096:2009 Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90–2007, MOD). – Уведено вперше ; чинний від 2009-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – [28] с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
 2. Систематизація документів : презентація / І. Г. Лобановська ; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Systematization_of_documents_2017.pdf (дата звернення: 03.10.2018). – Назва з екрана.
 3. Таблиця зіставлення ББК-УДК [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tismenitsa.if.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%91%D0%91%D0%9A-%D0%A3%D0%94%D0%9A.pdf, вільний. — Назва з екрана.
 4. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : методичні рішення для понять з відсутніми прямими індексами / [уклад.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". —К. : Кн. палата України, 2012. —20 с. — Те саме [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://app.box.com/s/vn3re47mvabsqe3aikutgdd86fqz08tj, вільний. — Назва з екрана.

Інтернет-ресурси:

 1. Офіційні матеріали
  1. Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 // Правительственный портал : единый веб-портал органов исполнительной власти Украины. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249842722, вільний. – Назва з екрана.
  2. Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 26.06.2017 № 929. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-03/7694/nmo-929.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 2. Стандарти
  1. ДСТУ 6096:2009 (ГОСТ 7.90-2007, MOD). Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування. – Чинний з 2009.07.01. – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт, 2009. – ІІІ, ІІІ, 22 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69767, вільний. – Назва з екрана.
  2. ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985). Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 2001. – 8 с. – (Інформація та документація) (Державний стандарт України). ). – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metrology.com.ua/images/ntd/dstu_2395_2000.zip
  3. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації. – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 6 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
 3. Класифікаційні таблиці
  1. Universal Decimal Classification [Електронний ресурс] : [національний еталон УДК українською мовою] // Universal Decimal Classification : [веб-сайт Консорціуму УДК]. — Режим доступу: http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=0&lang=uk# (або)
  2. Універсальна десяткова класифікація онлайн українською мовою на сайті Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди): http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y
 4. Спільнота Facebook «Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні» : https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/
 5. Методичні матеріали
  1. Лобановська І. Г. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад.: І. Г. Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серпень). ISBN 978-617-7536-03-0
  2. Універсальна десяткова класифікація [Електронний ресурс] // Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_1.html, вільний. — Назва з екрана.
  3. Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Електронний ресурс] / О. М. Збанацька // Українська бібліотечна енциклопедія : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Універсальна десяткова класифікація (УДК), вільний. — Назва з екрана.
  4. Систематизація документів : презентація / І. Г. Лобановська ; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/systematization_of_documents-1_2017.ppsx
  5. Універсальна десяткова класифікація: методика індексування : презентація / Сумська ОУНБ.
  6. Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: організація, ведення й редагування : метод. рек. / Лобановська І. Г., Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Дубова Л. Г., Іванова Н. С., Гузняєва І. А., Коваленко С. Г. ; за заг. ред. Лобановської І. Г. ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2006. – 166 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Katalogy_2006.pdf, вільний.
  7. Універсальна десяткова класифікація [Електронний ресурс] / Вікіпедія — вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Універсальна_десяткова_класифікація, вільний. — Назва з екрана.

Тезаурус тренінгу з УДК