Блог в діяльності вчителя початкових класів

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Блог в діяльності вчителя початкових класів


Бура Оксана Борисівна,вчитель початкових класів Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52


Вступ

Швидкий розвиток інформаційної, соціальної, наукової сфер життя суспільства потребує змін у навчально-виховному процесі, оновлення його змісту, форм і методів, вимагає широкого впровадження в шкільний педагогічний процес інформаційних технологій, які виступають своєрідними акумуляторами й водночас трансляторами динамічно розвивального потоку новітніх знань.

Головним завданням навчання стає не передача учневі певної суми знань, а формування умінь здобувати і опрацьовувати нові дані, формування навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у традиційній початковій освіті надає можливості вчителю застосовувати більш творчі підходи до навчання, дозволяє здійснювати гнучке керування навчальним процесом, активізувати групову діяльність молодших учнів, організувати таку взаємодію учнів, яка мотивує та стимулює їх на творчу, експериментальну діяльність.

Особистий професійний блог - принципово новий інструмент організації навчання зі значно більшими перевагами.

Принципи та особливості блогу.

Найдоступнішою і найпоширенішою інтерактивною технологією є мережеві щоденники (блоги) – невеликі веб-сайти, автори яких (блоггери) можуть керувати доступом до інформації, розміщеної у блозі: робити їх доступними або для всіх користувачів, або тільки для певного кола читачів. «Блог» – від англійського bloging (блогінг) – вхід у «світове павутиння», в якому людина веде свою колекцію записів. [6; 25 ]

До переваг даної технології відносяться:

 відкритість інформаційного наповнення для всіх учасників,

 оперативність розміщення інформації і доступу до неї,

 незалежність від індивідуального графіку відвідування учасниками блогу,

 інтерактивність – учасники мережного співтовариства (учні, вчителі, колективи навчальних закладів, міські керівники тощо) можуть залишати у щоденнику власні записи, читати повідомлення та публікації своїх колег, коментувати повідомлення і відповідати на коментарі, пов’язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань. [5; 148].

Зазначені принципи та особливості дають можливість використовувати безкоштовне мережне програмне забезпечення для організації взаємодії вчителів школи або міста між собою та з батьками і учнями: позакласних виховних заходів, інтелектуальних конкурсів, дозвілля, клубів (гуртків) за інтересами тощо.

Блог може бути використаний в педагогічній практиці в такий спосіб:

 Майданчик для педагогічних дискусій.

 Можливість для консультацій і отримання додаткових знань.

 Майданчик для організації дистанційного навчального курсу.

 Робочі і не дуже робочі записки директорів і вчителів.

 Шкільні щоденники XXI століття.

 Середовище для організації мережевої дослідницької діяльності учнів.

Вважається, що великий комунікаційний потенціал і можливості, надані блог-технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких питань організації дистанційного навчання, як:

 • організація особистого інформаційного простору вчителя і учнів, в якому підсумовуються всі документи та повідомлення, які зберігаються в одному місці, що дозволяє не тільки здійснювати публікацію повідомлення більш ніж в одну спільноту, але й полегшує роботу з накопиченими даними;
 • організація відкритих тем для колективного обговорення різних питань і здійснення спільної роботи під наглядом модератора (вчителя), що істотно розширює ефективність групової навчальної діяльності;
 • створення електронних медіабібліотек, до складу яких будуть включені каталогізованих тематичні бази навчальних, довідкових, ілюстративних та інших документів і даних для забезпечення адресного пошуку та вільного мережевого доступу;
 • забезпечення оперативного та надійного зв'язку між учнем і вчителем для вирішення питань, отримання відповідей, обговорення поточних проблем і організаційних моментів;
 • зручність додавання, читання та пошуку потрібних повідомлень дає можливість для розгортання конструктивних дискусій, які є невід'ємною частиною педагогічного процесу;
 • надання учням можливостей для обміну інформацією один з одним для самостійної роботи та взаємонавчання;
 • використання електронних конспектів під час навчання, рекомендованої літератури, тощо, які можуть пересилатись в електронному вигляді з подальшим утворенням групових консультацій з різних питань;
 • застосування в навчальному процесі тестів та опитувань, що дозволяють виявити проміжний рівень знань або визначити ставлення учнів до якої-небудь проблеми і т.д.

Підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в інтернет-середовищі, різноманіття принципових особливостей і різних можливостей блог-технологій, а також відносна дешевизна використання подібного сервісу як вчителями, так і учнями, обумовлює серйозні перспективи для застосування подібних комунікаційних технологій і необхідність їх глибокого вивчення і експериментальних досліджень на практиці. Можна допустити, що при виборі правильної стратегії організації і управління віртуальним співтовариством у процесі дистанційного навчання, в результаті спільної діяльності вчителів та учнів, будуть вирішені основні педагогічні завдання, а також особистісний ріст учнів, що виражається в появі нових навичок і вмінь, необхідних для самонавчання і саморозвитку.

Блог може виконувати роль вашої особистої професійної бібліотеки: на ньому можна зберігати посилання та цікаві електронні матеріали та освітні ресурси, упорядковуючи їх за темами (можна створити бібліотеку цікавих сайтів). Таким чином ви завжди матимете доступ до корисної інформації і зможете постійно підвищувати свою фахову майстерність. До того ж, на блозі можна розміщувати й власні педагогічні здбутки: презентації досвіду роботи, дидактичні посібники, фото- і відео матеріали занять методичних об’єднань. Так ви не лише збережете всі свої надбання, а й представите їх колегам, дізнаєтесь про їх враження, отримаєте цінні поради.


Особистий професійний блог як інструмент організації навчання

Широке впровадження в освітній процес інформаційних технологій спонукав до створення у вересні 2013 року авторського блогу вчителя початкових класів «Непоседы» http://oksana-moy-klas.blogspot.com/

Провідною педагогічною ідеєю його використання було:

 вдосконалення навчально-виховного процесу;

 розробка та впровадження в практичну діяльність інноваційно-виховних технології для забезпечення доступності та ефективності інформації про навчально-виховну роботу; пошук і втілення в життя нестандартних форм і методів роботи з дітьми;

 вироблення у підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для практичного використання в сучасному інформаційному середовищі. (підготовки молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві);

 створення інструменту публічного інтерактивного обговорення шкільних запитань і проблем, підвищення якості освіти за рахунок впровадження навчання з використанням дистанційних освітніх технологій,організація співпраці батьків, класного керівника і школи в навчально-виховному процесі на основі єдиної педагогічної позиції;

 інформаційне забезпечення батьків, учнів та вчителів

 презентація і популяризація шкільного життя та шкільних досягнень

 ( демонстрація творчих робіт учнів і вчителя);

 стимулювання творчої активності учнів;

 залучення до спілкування вчителів, що використовують в своїй педагогічній діяльності сучасні інформаційні технології;

 здійснення обміну педагогічним досвідом.


Інформація на блозі структурована за допомогою сторінок:

 • Главная
 • Портфолио
 • КЛАССная компания
 • Визитка класса
 • Методическая копилка
 • Родителям на заметку
 • Интересные задания
 • Творим вместе
 • Полезные ссылки
 • Обмен баннерами.

Кожна сторінка несе своє функціональне навантаження.

На «Главной» розміщуються оголошення, що стосуються важливих подій нашого класу і школи, висвітлюються новини, повідомлення, привітання, загальні положення та підсумки конкурсних робіт та олімпіад.

Сторінка «Портфолио» містить стислу інформацію про діяльність вчителя.

«КЛАССная компания» є своєрідним фотозвітом про шкільне життя. Фотографії дітей на уроках, класних годинах, екскурсіях, загальношкільних заходах, опубліковані в блозі, є дуже цінними для батьків.

Сторінка «Визитка класса» інформує про досягнення класного колективу та окремих учнів в житті класу та позакласній роботі. На сторінках «Методической копилки» розміщені презентації до уроків,сценарії, дидактичні матеріали для інформаційного забезпечення батьків, учнів та вчителів, що використовують в своїй педагогічній діяльності сучасні інформаційні технології.

Сторінка «Родителям на заметку» містить добірку порад для батьків (вправи на розвиток уваги, особливості виховання гіперактивних дітей, підготовка дітей до школи), пам’яток для учнів, розклад уроків, дзвінків , рекомендації по вивченню тих чи інших навчальних тем, списки творів для читання (наприклад, літнього)., плани на канікули, рекомендації МОЗ України, електронні підручники.

«Интересные задания» втілюють в собі різноманітні інтерактивні вправи, тести, матеріали для повторення, завдання для обдарованих дітей. Вони спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, мислення та всебічного розвитку дітей, допомагають в ігровій формі закріпити чи перевірити раніше отримані знання.

Сторінка «Творим вместе» допомагає організувати групову та колективну роботу за допомогою мережі інтернет. Діти вчаться використовувати веб – інструменти, удосконалюють власні ІКТ навички, створюючи колективні презентації, навчальні проекти. Крім того, на цій сторінці розміщені авторські творчі роботи дітей.

Сторінка «Полезные ссылки» дає змогу всім учасникам навчального процесу за гіперпосиланнями знайти цікаві та корисні матеріали. Для зручності всі посилання розподілено на групи: батькам, вчителям, дітям.

«Обмен баннерами» дає можливість поширити інформацію про блог серед інших сайтів.

В блозі є гаджети: «Календар подій», «Фраза дня», «Друзі блогу», «Годинник», «Сам собі репетитор», «Домашні завдання». Гаджет «Електронний журнал + щоденник» дає можливість батькам відслідковувати успішність дітей у навчанні. В багатьох школах вже введено використання електронних журналів та щоденників. Адже основними плюсами електронних щоденників є зручніість, доступність і збереженість інформаціїї.

Практичні поради

Навчальний блог за своєю суттю (а значить – і структурою) значно відрізняється від традиційного щоденника. Наприклад, автор такого блога повинен постійно стежити за організацією навчальних матеріалів, створюючи зручну просту навігацію по архівах. Крім того, цінність такого блога прямо пропорційна кількості та якості матеріалів, викладених у ньому.

Тому не слід забувати про такі поради:

• Пам‘ятайте про важливість контенту. Контент повинен бути цікавим та корисним, а інакше у блога немає практично жодних шансів зажити власним життям.

• Налагодьте ефективну комунікацію.

• Чергуйте між собою статті-теорію та статті з конкретними прикладами з покроковими інструкціями

• Використовуйте ілюстрації, зображення та діаграми

• Навчіться писати «для Інтернету». Спершу вам потрібно зрозуміти, яким чином люди сприймають інформацію в Інтернеті, а потім – максимально пристосуватися і постійно використовувати такий формат. Ваш стиль повинен бути чітким, сфокусованим і простим для сканування.

• Ніколи не шкодуйте посилань на споріднене джерело. Адже посилання – це не лише додаткова користь для ваших читачів, але й один із найкращих способів бути поміченим іншими блогерами на перших етапах існування вашого навчального проекту.

Результативність використання блогу

Використання блогу дозволило вдосконалити навчально-виховний процес, налагодити більш тісний контакт з батьками та учнями класу, сприяло більш активному залученню їх до участі в житті школи. Цікаві завдання, нестандартні форми роботи значно підвищили пізнавальну активність дітей, залучили учнів до проектної та дослідницької діяльності. Я маю змогу обмінюватись досвідом з іншими вчителями, підтримувати зворотній зв’язок з усіма учасниками освітнього процесу.

Висновки

Таким чином, особистий професійний блог - принципово новий інструмент організації навчання.

Його використання в початковій школі має свої переваги:

 доступність інформації про життя класу для всіх бажаючих;

 підвищення активності та ініціативності батьків та учнів;

 набуття комп'ютерної грамотності;

 розробка сучасних дидактичних матеріалів та їх ефективне використання;

 організація проектної діяльності учнів;

 розвиток пізнавального інтересу школярів.

За допомогою освітнього блогу школярі здобувають не лише предметні знання, але й розвивають вміння працювати з сучасними технічними засобами. Блог допомагає індивідуалізувати процес навчання, сприяє здійсненню творчого підходу учнів до виконання завдань, формуванню соціальних і комунікативних компетенцій. Педагогічний потенціал блогу полягає в тому, що учні в процесі отримання, трансформації знань і подальшому публікуванні своїх робіт вчаться конструювати знання, засновані на відносинах і спілкуванні – взаємодії.

Опубліковані праці учнів – це можливість зробити висновки про те, як діти трансформують і засвоюють смисли і стратегії, отримані в рамках соціального досвіду. Для учнів подібна публікація – це матеріал для подальшої рефлексії й аналізу, який дозволяє їм ще раз звернутися до своїх робіт і переосмислити їх, збагатити таким чином свій власний досвід.

Наявна у блозі можливість розміщення гіперпосилань на інші ресурси, допомагає розвивати інтерес учнів до пошукової та проектної діяльності із застосуванням інформаційних технологій.

Отже. використання інформаційно-комунікаційних технологій у традиційній початковій освіті відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для формування ключових компетентностей молодших школярів (інформаційної, комунікативної, саморозвивальної, здоров’язберігаючої, соціальної), надає можливості вчителю застосовувати більш творчі підходи до навчання, дозволяє здійснювати гнучке керування навчальним процесом, активізувати групову діяльність молодших учнів, організувати таку взаємодію учнів, яка мотивує та стимулює їх на творчу, експериментальну діяльність.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Алексеев М.Н., Григорьев С.Г. Принципы построения ученого веб-сайта // "Информационные технологии в образовании ИТО-2001”. Сборник трудов конференции. М.: МИФИ, 2001.

2. Даниленко О. В. Повышение эффективности процесса усвоения учебного материала младшими школьниками в условиях компьютеризации обучения. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01/ Моск. открыт. пед. ун-т. – М., 2000. - 17 с.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкове навчання та виховання. - 2006. - №4. - С. 2-27.

4. Лабудько С.П. Використання технологій Web 2.0в управлінні навчальним закладом / С.П. Лабудько // Процес управління суспільним розвитком: виклики, реформи, досягнення. Зб. мат. ІІ Міжнародної науково- практичної конференції 28-30 травня 2009 р. м. Суми. – Сумський ОІППО, 2009. – С. 50-52. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. –389 с.

5. Осадчий В.В. Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів / В.В. Осадчий // Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. за ред. Сиротенко А.Й. – Хмельницький: ХГПА, 2009. – Вип.6. – С. 146-151.

6. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е. Д. Патаракин – 2-е изд., испр. – М: Интуит.ру, 2007. – 64 с. : ил. - (Учебно-методическое пособие)

7. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: Дидактические проблемы; перспективы использования. –М.: Школа-Пресс, 1994. –205 с.

8. Фрадков А.И., Исайкин О.А. Строим информационное пространство школы: трудности и достижения // Вопросы Интернет-образования», №6, 2002.