Алгоритмічний підхід при вивченні математики(дидактичні материали)

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
Коверник.jpg

Алгоритмічний підхід при вивченні математики (дидактичні матеріали)

КОВЕРНИК ГАЛИНА ІВАНІВНА вчитель математики Запорізької гімназії №2 імені Лесі Українки

Пропоновані картки призначені для організації фронтальної (навчальні самостійні роботи), групової або індивідуальної роботи учнів на уроках математики або на додаткових заняттях з невстигаючими або слабо встигаючими учнями(картки корекції знань). Вони включають вправи візуального тренажу й первинного закріплення нових знань. Ці завдання можна використовувати під час актуалізації знань на уроках розв’язання вправ та в домашній роботі.

Зміст матеріалу для багатьох слабо встигаючих учнів є непосильним. Відсутність сформованих прийомів учбової діяльності, основних операцій мислення не дозволяє їм активно включатися в учбовий процес, а також формують негативне ставлення до навчання, тому так важливо проводити навчання на доступному рівні. Створення психологічного режиму на уроці, виявлення прогалин у знаннях учнів і допомога в їх ліквідації, включення учня в активну учбову діяльність – завдання, яке стоїть перед вчителем в роботі з такими учнями. Методи і форми роботи з такими учнями підбираю так, що вони орієнтуються на диференціацію навчання, посилення індивідуалізації, на формування і розвиток навиків самостійної учбової діяльності учнів, формування і розвиток навиків контролю і самоконтролю.

Для роботи використовую картки, на яких вказано або план роботи, або надано зразок розв’язання, інколи допоміжна картка містить розв’язання, але з деякими пропусками. Тип картки залежить від знань учня. Такі картки допомагають ліквідувати прогалини у знаннях учнів. Система питань, на які потрібно відповісти учні при виконанні завдання «підказує» алгоритм розв’язання задачі. Це дуже важливо для слабких учнів. Картки-завдання можна використовувати і для роботи вдома. Найбільший ефект дає їх використання відразу після вивчення нового матеріалу. Важливу роль такі картки відіграють при роботі зі слабкими учнями. При цьому питання,які включені в картку, складаються так,щоб з’ясувати прогалини в знаннях учнів. Використання карток-завдань при роботі з графіками або по геометрії не приносить очікуваних результатів, хоча у ряді випадків допомагає учням засвоїти алгоритм розв’язання типових задач.

Навчальні самостійні роботи складені із завдань репродуктивного характеру, учні виконують їх відразу після пояснення нового матеріалу і перевіряються відразу. Погані оцінки за ці роботи не ставлю. Тренувальні самостійні роботи дозволяють виробити основні вміння та навички, але при їх виконанні учні ще потребують допомоги, тому тут в пригоді вказівки і зразки, також алгоритми. Все це створює сприятливий клімат для слабких учнів, в таких умовах вони легко включаються в роботу і виконують її.

Картки корекції знань охоплюють ключові питання курсу 5-6 класів. Кожна присвячена одному питанню і складається із трьох частин: інструкції(формулювання правила), зразка виконання цієї інструкції та п’ятнадцяти завдань для учнів. Картки призначені для додаткових занять з відстаючими. Якщо учень на такому занятті правильно виконав перші п’ять завдань із п’ятнадцяти – цього достатньо. Якщо ж він не зміг цього зробити, то вчитель пояснює йому матеріал і дає наступні п’ять завдань. Якщо і ці завдання він не може виконати, пояснення продовжується і розв’язуються останні п’ять завдань.

Робота з опорними конспектами (ОК) дозволяє прискорити засвоєння теоретичного матеріалу, поглибити його. Вчить виділяти головне, звільняє час для розв’язання задач, полегшує повторення та контроль знань вчителем, а усна здача конспектів вчить дітей говорити.

ОК1.jpg ОК2.jpg ОК3.jpg ОК4.jpg ОК5.jpg ОК6.jpg ОК7.jpg ОК8.jpg