Авторське право на ЗапоВікі

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Адміністрація порталу просить всіх учасників дотримуватися Закону України "Про авторське право і суміжні права". Дані правила є обов'язкові для виконання. У разі порушення цих правил адміністрація сайту має право видалити інформацію без попереднього попередження.

Дотримання авторського права на ЗапоВікі

 • Ніхто з адміністраторів не несе відповідальність за появу неточної або помилкової інформації.
 Ми намагаємося відстежувати інформацію і робимо відповідні заходи, але ви повинні розуміти, що переглядати
 кожен день тисячі сторінок немає ні часу, ні можливості. 
 • Учасники ЗапоВікі несуть повну відповідальність за інформацію на своїх візитках, а також на сторінках авторами (або співавторами) яких вони є.
 • Забороняється створювати візитки для інших учасників.
 • Оформлення Вікі-статей:
 1. Вікі-стаття повинна містити структуру, бути відредагованою і відформатованої;
 2. Назва Вікі-статті повинно бути повним і унікальним (див. Правила написання назв статей на порталі ЗапоВікі);
 3. В кінці кожної Вікі-статті 'обов'язково' має зазначатися посилання на першоджерела (Посилання на джерела оформлюються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006)
Увага! Повне копіювання статті з іншого сайту (навіть із зазначенням першоджерела) буде вважатися порушенням авторського права.
 Нам не потрібен контент з інших сайтів, ми намагаємося створювати свій унікальний портал, на якому можна знайти якісну інформацію. 
 Пам'ятайте, що стаття - це аналіз декількох джерел, з додаванням думки автора, цитат і т.д.
 • Фотографія - теж є об'єктом авторського права, тому при вставці зображень на ЗапоВікі в розділі "Опис" має бути вказано:
 1. Автор зображення# Інтернет посилання (якщо зображення використано з Інтернету)# Назва веб-сайту
 2. Категорія зображення (див. Служебная:Categories)

Об'єкти авторського права

Відповідно Закону України "Про авторське право і суміжні права" об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • ...
 • Літературні письмові твори публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (Книги, брошури, статті тощо);
 • Музичні твори з текстом і без тексту;
 • Аудіовізуальні твори;
 • Фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • ...

Вільне використання твору із зазначенням імені автора

Без згоди автора (або іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

 • Використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлене критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених у фонограми (відеограми) або програми мовлення;
 • Використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;
 • Відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;
 • Відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

Вільне відтворення примірників твору для навчання

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право:

 • Відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;
 • Репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, що: обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

Порушення авторського права і суміжних прав

Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є:

 • ...
 • Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
 • Вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав;
 • ...

Ресурси Інтернету

Відеоролики