«Організація навчальної роботи на контурних картах як важливий засіб здобуття картографічної компетенції»

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Сертификат Гера211.jpg
ТВО Ленінський район Запорізький колегіум « Елінт» вчитель географії вищої категорії Гера О. М.

Е-mail: ongera@mail.ru

Телефон: (099)95-01 -736

Стаття на тему: «Організація навчальної роботи на контурних картах як важливий засіб здобуття картографічної компетенції»

Сьогодні, коли велика увага приділяється державній підсумковій атестації з географії в 9 – х класах та зовнішньому незалежному оцінюванні для випускників 11 – х класах, на мою думку, більше уваги потрібно виділяти на уроках роботі з картами атласу. Поскільки перевірка знань та вмінь учнів сьогодні проводиться без використання географічних атласів то все більшої популярності на уроках географії повинні вчителі приділяти уваги роботі на контурних картах.

У роботі з контурними картами можна виділити такі напрямки:

• робота з контурними картами в ході вивчення матеріалу;

• робота з контурними картами як засіб перевірки знань.

Форми проведення практичних робіт на контурних картах можуть бути різними й багато в чому залежать від індивідуальних особливостей викладача, а також оснащення школи посібниками.

Робота на готовій контурній основі, тобто на контурній карті, супроводжує всі етапи вивчення географії із 6 класу до 10 класу. При цьому потрібно враховувати навантаження учнів, їхні вікові особливості, ступінь складності матеріалу й, відповідно, вміло дозувати застосування контурних карт.

Виконання практичних робіт на контурних картах – це важливий засіб вивчення й закріплення знань, розвиток дуже необхідних у повсякденному житті географічних і просторових уявлень. Цей вид діяльності розвиває мислення учнів, їхнє вміння порівнювати, зіставляти, робити відповідні висновки. Важливим є те, що виконання завдань на контурних картах сприяє розвитку географічної підготовки учнів. Такі роботи завжди відображають індивідуальні особливості кожного учня – його організованість, рівень географічних знань, графічну грамотність. Карти дають можливість проявити здібності людини від природи – любознательность й віру в свої пізнавальні сили. На цьому вибудовуються формування таких якостей учня як бажання знайти вихід зі складних ситуацій та вміння знайти правильний вихід зі складного завдання. Потрібно не тільки спиратись на інтуїцію учня, але слід активізувати його візуальне мислення, щоб досягти бажаного результату (2).

Щоб досягнути бажаного результату при роботі з контурною картою вчитель повинен працювати, по – перше, регулярно, та по – друге – розподілити роботу в три етапи:

1. Навчити учнів, починаючи з 6 класу, розуміти карту. Тобто ознайомити детально з умовними знаками географічних атласів;

2. Навчити учнів читати карту – розкрити алгоритм характеристики географічної карти;

3. Навчити поєднувати знання географічної карти з вмінням їх переносити на контурну карту.

Під час роботи з контурними картами слід враховувати такі важливі моменти:

1. Різноманітність робіт за формою та змістом на різних етапах уроку,

2. Поступове ускладнення завдань з уроку в урок,

3. Систематичну перевірку учнівських робіт на контурних картах,

4. Обізнаність учнів з вимогами до роботи і критерії її оцінювання.

Робота на контурній карті дає можливість учневі:

- Працювати самостійно;

- Навчитись теоретичні знання застосовувати на практиці;

- Грамотно працювати з інформацією;

- Набувати знання системного характеру;

- Під час виконання завдань учні напружують і тренують зорову пам’ять.

- Пошукова робота сприяє логічному запам’ятовуванню, що набагато ефективніше механічного.

- Тренується та розвивається моторно-сенсорна пам'ять, коли учні зафарбовують об’єкт та підписують його назву.

- Набувають картографічні навички виконання робіт, які є важливою передумовою всебічного розвитку людини і багатьом слугуватимуть базою для їх професійного становлення.

- Виконання картографічних робіт виховує дисциплінованість (виконання певних завдань за певними правилами), уважність (що саме виконати і як), точність , акуратність.

- Робота на контурній карті розвиває естетичний смак (1).

Деякі загальні правила роботи з контурною картою (4):

1. Прочитайте завдання, зверніть увагу, що на ваших контурних картах можуть бути наведені зразки виконання деяких завдань та допоміжні позначки.

2. Визначить географічне положення об’єкту на відповідній карті атласу.

3. Визначить, між якими широтами та довготами знаходиться об’єкт, як він розташований відносно кордонів держав чи областей, річкової сітки та берегової лінії.

4. Розташування гір річок та інших об’єктів визначається за допомогою картографічної сітки.

5. Всі підписи виконуйте чітко, акуратно, друкованими літерами.

6. Спочатку це можна зробити олівцем, потім, як переконаєтесь у правильності, — ручкою темного кольору. Намагайтесь використовувати шрифт карти.

7. Фонове пофарбування нанесіть кольоровими олівцями. Намагайтеся робити кольори не дуже яскравими.

8. Якщо назва географічного об’єкта не вміщається на контурній карті, то в цьому місці напишіть цифру, а в легенді карті поясніть, який географічний об’єкт позначено цією цифрою.

9. Написи не повинні перекривати контури та інші позначення, їх потрібно розташовувати в більш вільних місцях карти;

10. Не перевантажувати карту інформацією;

11. Об’єкти, що мають велику площу (низовини, височини, океани) — надписують всередині зображення території, яку займає об’єкт, бажано за лініями паралелей.

12. Позначення деяких об’єктів:

а) моря, затоки, острови, канали підписуйте вздовж паралелей або посередині даних територій;

б) протоки, підводні хребти і підняття, глибоководні жолоби підписуйте вздовж розташування даних територій;

в) океанічні течії позначайте червоними (теплі течії) і синіми (холодні течії) стрілочками за напрямком течії та підписуйте їх назви відповідними кольорами (використайте фізичну карту світу);

г) основні форми рельєфу, райони з певної кількістю опадів, розташування природних зон тощо — за допомогою фонового пофарбування;

д) розташування корисних копалин — за допомогою прийнятих умовних позначень (залізна руда — ▲, кам’не вугілля — ■, ...);

е) показники середніх температур — за допомогою ізотерм січня (темного кольору) та липня (червоного кольору) — +20°;

є) найбільша висота, максимальна чи мінімальна температури — за допомогою позначок цих висот ( · 2061м) чи температур (- 42°с);

Розподіл практичних робіт на контурних картах в 6 – 10 класах середньої школи (1).

Клас Всього практичних робіт за рік К-ть практичних робіт на контурній карті Теми практичних робіт
6 8 3 № 3 Позначення і підписування на к/к гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів.

№ 6 . Позначення на к\ к гідрологічних об’єктів.

№ 8. Позначення на к/ к кордонів найбільших держав та їх столиць.

7 12 2

№3, 5, 7,8, 9,10, 12. Позначення на к/ к географічних об'єктів материка( під час вивчення всіх материків)||

8 7 3 №1. Нанесення на к/ к крайніх точок,географічного центру України та кордонів країн. Визначення положення України в годинних поясах.

№ 4. Позначення на к/ к річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами.

№ 5. Наліз закономірностей поширення ґрунтів на території України.

№ 6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України.

№ 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на к/ к основних природо охоронних об’єктів України.

9 10 6 №1. Визначення позитивних та негативних рис ЕГП та геополітичного положення України…

№2 Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України.

№6 Позначення на к , к основних районів вугле-, газо- і нафто добутку, нафто- і газопроводів.

№8. Нанесення на к/ к сировинної бази, основних районів та підприємств металургії.

№ 9. Нанесення на к/ к розміщення посівів сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва с/г продукції.

№ 10. Нанесення на к/ к області господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області

10 4 3 № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії

№4 Порівняльна характеристика господарства економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу

Наприклад, вимоги до оформлення контурної карти при виконанні практичної роботи №5 «Нанесення на контурну карту географічної номенклатури світового океану» у 7 класі (5):

1. Всі підписи виконуйте чітко, друкованими літерами;

2. Моря, затоки, канали підписуйте вздовж паралелей або посередині даних територій;

3. Протоки, підводні хребти і підняття, глибоководні жолоби підписуйте вздовж розташування даних територій;

4. Океанічні течії позначайте червоним (теплі течії) і синім (холодні течії) стрілочками та підписуйте їх назви відповідними кольорами (використайте фізичну карту світу для прикладу);

5. Якщо назва географічного об’єкта не вміщується на контурній карті, то в цьому місці напишіть цифру, а в легенді карти поясніть, який географічний об’єкт позначено цією цифрою.

наприклад практична робота № 3 Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів, суходолу та серединно-океанічних хребтів" у 6 класі в першому семестрі. завдання №2 детально описує вимоги до оформлення та підписання географічних обєктів на контурній карті: - напрямок гірських хребтів наноситься коричневим кольором лінією; - над лінією друкованими літерами підпішіть назву гірської системи; - позначте найвищу вершину за допомогою умовного позначення; - якщо назва не поміщається, використайте цифру, а в умовних позначеннях підпишіть повну назву...

Успіхів Вам!!!

Використані джерела інформації: