Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

відділи

Методичний відділ

Співробітники відділу:
Тонне Олена Олександрівна – завідувач методичного відділу, кандидат педагогічних наук, магістр з державного управління, магістр педагогіки вищої школи, спеціаліст вищої категорії;
Гусєва Наталя  Михайлівна – методист, вчитель-методист,  спеціаліст вищої категорії;
Крижко Людмила Володимирівна – методист, спеціаліст вищої категорії;
Чорна Віра Миколаївна – методист, вчитель-методист,  спеціаліст вищої категорії, магістр з педагогіки вищої школи;
Сіра Людмила Яківна – методист, спеціаліст вищої категорії;
Попкова Елла Іванівна – методист,магістр з управління навчальними закладами та його підрозділами, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; 
Вєрозубова Таїсія Григорівна – методист, спеціаліст вищої категорії;
Дехтяренко Світлана Григорівна – методист, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, магістр з педагогіки вищої школи.

За сучасних умов реформування освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, ділової допомоги педагогічним працівникам у розвитку їхньої майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.

Успішне виконання завдань розвитку освіти в області залежить від наполегливої праці організаторів методичної роботи: методистів, вчителів, керівників РМК (ММК), керівників освітніх закладів, методичного активу.

Для підвищення ефективності функціонування системи методичної роботи з педкадрами методисти відділу керуються вимогами: практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оперативністю, оптимальним поєднанням різних форм і методів роботи.

Пріоритетні напрями роботи:Відділ здійснює науково-методичну діяльність за такими основними напрямками:

 • науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації працівників освіти області;
 • науково-методичний супровід професійного та особистісного розвитку педагогічних кадрів у міжкурсовий період;
 • науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • координація діяльності РМК (ММК), центрів області.

 

Список публікацій співробітників за 2020 рік

Сайт відділу

Науковий відділ

Співробітники відділу:
Лісіцин Віталій Вікторович – завідувач відділу;
Онопко Оксана Олександрівна – провідний спеціаліст.

Сучасне формування наукового простору в Україні та світі задає швидкий темп розвитку системи наукової роботи педагогічної освіти, метою якої є не лише реалізація державної політики у галузі освіти та міжнародній діяльності, а насамперед: організація, координація та підтримка науково – дослідної роботи Інституту; удосконалення наукової діяльності структурних підрозділів; координація і оптимізація наукової співпраці співробітників інституту між собою та з представниками інших наукових закладів, та пропаганди досягнень наукової діяльності співробітників Інституту та сприяння практичній реалізації її розвитку.

Основними завданнями наукового відділу є:

 • планування наукової, інноваційної та міжнародної діяльності в Інституті;
 • організація і координація проведення пошукових та прикладних досліджень відповідно до затвердженого тематичного плану;
 • пропаганда досягнень науковців Інституту, організація впровадження результатів їх досліджень і розробок в освітній процес;
 • організація роботи ради молодих вчених та наукового товариства студентів та аспірантів;
 • планування і координація діяльності науково-дослідних лабораторій, експериментів регіонального рівня, постійнодіючого науково-методичного (методологічного) семінару, міжкафедральних наукових семінарів,
 • укладання договорів про наукове співробітництво з провідними навчальними, науково-дослідними установами, науково-виробничими об’єднаннями й іншими установами та підприємствами України і зарубіжжя;
 • вивчення й узагальнення передового досвіду проведення науково-дослідної діяльності в навчальних закладах і наукових установах України та зарубіжжя з впровадженням в Інституті;
 • моніторинг впровадження у навчальний процес результатів науково-дослідної діяльності підрозділів Інституту;
 • залучення структурних підрозділів Інституту до пошуку і залучення інвестицій, грантових пропозицій тощо для проведення наукових досліджень та проектів;
 • організація, координація та проведення на базі Інституту наукових семінарів, конференцій, тощо;
 • організація і контроль видання в Інституті наукових журналів, матеріалів конференцій тощо;
 • організація і контроль ведення обліку з питань науково-дослідної роботи підрозділів Інституту;
 • підготовка звітності про наукову, інноваційну і міжнародну діяльність Інституту.

Our Visitor

006035
Users Today : 22
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 217
Users Last 30 days : 770
Total Users : 6035
Views Today : 38
Views Last 30 days : 1569
Total views : 12170
Перейти до вмісту