Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Доступ до публічної інформації

     Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу невідомо);
– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Запит на інформацію може бути поданий:

– телефаксом (061) 222-25-84;
– на поштову адресу: 69035, м.Запоріжжя, вул. Незалежної України 57-А(на конверті вказувати “Інформаційний запит”);
– на електронну адресу: osvita@zoippo.net.ua
– особисто за адресою: м.Запоріжжя, вул Незалежної України,57-А

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Форми запиту на інформацію

Доступ до документів КЗ "ЗОІППО"ЗОР

Запобігання корупції

Закон України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції»
Закон України від 14.10.2014 №1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»
Закон України від 14.10.2014 №1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»
Закон України від 13.05.2014 №1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-III
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X
Указ Президента України від 21.10.2011 №1001/2011 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»
Методичні рекомендації Міністерства юстиції України від 16.10.2013 «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»
Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 “Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”
Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю

Наказ №312 від 06.11.2017 р. Про створення робочої групи для розробки Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Наказ №356 від 26.12.2017 Про затвердження Положеннь про академічну доброчесність
Положення про академічну доброчесність
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності
Наказ №083 від 28.03.2018 р. Про затвердження Антикорупційної програми
Антикорупційна програма на 2018-2020 р.р.
Наказ №097 від 10.04.2018 р. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції КЗ «ЗОІППО» ЗОР на 2018-2020 роки
План заходів щодо запобігання та протидії корупції
Наказ №122 від 10.05.2018 р. Про створення комісії з оцінки Корупційних ризиків КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків
Наказ №155 від 02.09.2019 р. Про здійснення оцінки антикорупційних ризиків у КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 2018
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 2019

Our Visitor

005060
Users Today : 2
Users Yesterday : 27
Users Last 7 days : 186
Users Last 30 days : 1002
Total Users : 5060
Views Today : 4
Views Last 30 days : 1849
Total views : 10264
Перейти до вмісту