Співробітники кафедри

Співробітники кафедри

Швець Юлій Олександрович

Посада — завідуючий кафедрою, доцент.
Звання/категорія — кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 
Телефон (моб): 067-284-14-76

2021

 • Нова українська школа: перехід на наступний рівень
 • Вебінар «Сучасні засоби формування й розвитку технологічних компетентностей здобувачів освіти»
 • Вебінар «Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти»
 • Вебінар «Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій»
 • Вебінар «Візуалізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти»
 • Форум «Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області»

2020

 • Тренінг «Ключові компетентності 21 ст.»
 • Вебфорум «Досвід впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес»
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-методичні засади створення інноваційої моделі STEM-освіти в Україні»

2019

 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Стажування у КПУ

Методичні рекомендації

 1. Швець Ю.О., Северина Л.М., Давидовський М.В. Рекомендації щодо запровадження навчальних цифрових лабораторій в освітній процес // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.165-168
 2. Швець Ю.О. Використання Інтернет-ресурсів та онлайн сервісів в організації та підтримки освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.169-170.
 3. Швець Ю.О., Северина Л.М., Давидовський М.В. Використання цифрових лабораторій в освітньому процесі // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.141-148

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Швець Ю.О. Підтримка стандартів освіти засобами системи управління навчанням Moodle. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу.
 2. Швець Ю.О. Використання модуля діяльності «Форум» для забезпечення зворотного зв’язку процесу дистанційного навчання [Електронний ресурс]: матер.  Восьмої міжнародної науково-практичної конференції MoodleMootUkraine 2020 — Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle (Київ, 22 травня 2020 р) — Режим доступу
 3. Іванов С.А., Швець Ю.О. Програмно-технічне забезпечення STEM-навчання в ЗОІППО. — Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». – (04-05.11.20). – Дніпро, ЛІРА, 2020.– С.67-71.
 4. Швець Ю.О. Дистанційна підготовка розробників електронних курсів платформи Moodle [Електронний ресурс] : матер. VII міжнар.наук.-практ.конф. [«Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»], (Київ, 24.05.2019). – Режим доступу
 5. Швець Ю.О. Підтримка КПК працівників освіти засобами LMS Moodle: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу
 6. Швець Ю.О. Підтримка курсів підвищення кваліфікації працівників освіти засобами LMS Moodle. MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, КНУБА, 25 травня 2018 р.):. – К.: КНУБА, 2018. – 16 с.
 7. Швець Ю.О. Підтримка курсів підвищення кваліфікації працівників освіти засобами LMS Moodle. MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (м.Київ, КНУБА, 25.05.2018 р.):. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 8. Швець Ю.О. Оглядові тури сторінок Moodle [Електронний ресурс] / Ю.О.Швець // П’ята міжнародна науково – практична конференція «MoodleMootUkraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 26.05.2017) — Режим доступу

 

Швець Юлій Олександрович

Посада — завідуючий кафедрою, доцент.
Звання/категорія — кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Телефон (моб): 067-284-14-76

2021

 • Нова українська школа: перехід на наступний рівень
 • Вебінар «Сучасні засоби формування й розвитку технологічних компетентностей здобувачів освіти»
 • Вебінар «Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти»
 • Вебінар «Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій»
 • Вебінар «Візуалізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти»
 • Форум «Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області»

2020

 • Тренінг «Ключові компетентності 21 ст.»
 • Вебфорум «Досвід впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес»
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-методичні засади створення інноваційої моделі STEM-освіти в Україні»

2019

 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Стажування у КПУ

Методичні рекомендації

  1. Швець Ю.О., Северина Л.М., Давидовський М.В. Рекомендації щодо запровадження навчальних цифрових лабораторій в освітній процес // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.165-168
  2. Швець Ю.О. Використання Інтернет-ресурсів та онлайн сервісів в організації та підтримки освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.169-170.
  3. Швець Ю.О., Северина Л.М., Давидовський М.В. Використання цифрових лабораторій в освітньому процесі // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.141-148

  Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

  1. Швець Ю.О. Підтримка стандартів освіти засобами системи управління навчанням Moodle. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу.
  2. Швець Ю.О. Використання модуля діяльності «Форум» для забезпечення зворотного зв’язку процесу дистанційного навчання [Електронний ресурс]: матер.  Восьмої міжнародної науково-практичної конференції MoodleMootUkraine 2020 — Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle (Київ, 22 травня 2020 р) — Режим доступу
  3. Іванов С.А., Швець Ю.О. Програмно-технічне забезпечення STEM-навчання в ЗОІППО. — Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». – (04-05.11.20). – Дніпро, ЛІРА, 2020.– С.67-71.
  4. Швець Ю.О. Дистанційна підготовка розробників електронних курсів платформи Moodle [Електронний ресурс] : матер. VII міжнар.наук.-практ.конф. [«Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»], (Київ, 24.05.2019). – Режим доступу
  5. Швець Ю.О. Підтримка КПК працівників освіти засобами LMS Moodle: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу
  6. Швець Ю.О. Підтримка курсів підвищення кваліфікації працівників освіти засобами LMS Moodle. MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, КНУБА, 25 травня 2018 р.):. – К.: КНУБА, 2018. – 16 с.
  7. Швець Ю.О. Підтримка курсів підвищення кваліфікації працівників освіти засобами LMS Moodle. MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (м.Київ, КНУБА, 25.05.2018 р.):. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
  8. Швець Ю.О. Оглядові тури сторінок Moodle [Електронний ресурс] / Ю.О.Швець // П’ята міжнародна науково – практична конференція «MoodleMootUkraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 26.05.2017) — Режим доступу

   

Чернікова Людмила Антонівна

Посада — проректор з навчально-методичної роботи, доцент 
Звання/категорія — кандидат педагогічних наук, доцент, магістр педагогіки вищої школи, учитель-методист вищої категорії, Заслужений працівник освіти.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-735-65-75

2021

 • Осіння школа творців сучасних освітніх матеріалів для нової української школи
 • Підготовка супервізорів початкової школи. Курс ІІ
 • Нова українська школа: перехід на наступний рівень (регіональний координатор)
 • Нова українська школа: перехід на наступний рівень (регіональний тренер)
 • 3Д принтер: досвід, нові ідеї використання в закладах освіти
 • Підготовка регіональних координаторів НУШ базова школа
 • Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області
 • Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи
 • Дистанційне та змішане навчання як засіб  реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога
 • Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії розвитку закладу освіти
 • Підвищення кваліфікації педагогів в умовах «нової нормальності»: виклики, ідеї, рішення
 • Сучасний урок інформатики: як він має виглядати?
 • Центри професійного розвитку педагогічних працівників: виклики, освітні стратегії, партнерська взаємодія
 • Створення анкет та обробка результатів анкетування засобами форм та таблиць Google
 • Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в он-лайн форматі

2020

 • Тренінг «Ключові компетентності 21 ст.»
 • Тренінг «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти»
 • КПК «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»
 • Тренінг «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»
 • Круглий стіл: «Використання можливостей Інтернет-простору в процесі професійного вдосконалення педагогів»
 • Вебінар: «Цифрове громадянство»
 • Вебфорум «Досвід впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес»
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
 • І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Шляхи вдосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» за напрямком «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта»
 • Вебінар «Про викладання інформатики у 7 класі у 2020/2021 навчальному році»
 • І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Шляхи вдосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» за напрямком «Підготовка вчителів у системі неперервної освіти»
 • Вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІППО
 • Тренінг «Морський WORKSHOP професійного зростання»
 • Вебінар «Цифрові компетентності, які знадобляться дітям у майбутньому»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників в системі неперервної освіти»
 • Тренінг «Супровід діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників» у межах програми підготовки тренерів для тренерів
 • Он-лайн семінар «Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін засобами цифрових сервісів»
 • Тренінг «Стратегія розвитку ОІППО: клієнтоорієтованість та внутрішня система забезпечення якості» в межах програми навчання та розбудови потенціалу ОІППО фінського проєкту «Навчаємось разом»

2019

 • Програма професійного розвитку спеціальний міні-EdCamp Global Teacher Prize
 • Програма курсу для тренерів «Додатки Google в освітній діяльності»
 • Програма підвищення кваліфікації на очно- дистанційному тренінгу регіональних тренерів для впровадження концепції «НУШ» в початковій ланці
 • Програма тренінгів із розбудови потенціалу ІППО фінського проекту «Навчаємось разом»
 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Атестація щодо вільного володіння державною мовою
 • Програма тренінгів із розбудови потенціалу ІППО фінського проекту «Навчаємось разом»
 • Тренінг «Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів закладів освіти»
 • Навчальний візит «Система педагогічної освіти Фінляндії»
 • Стажування у КПУ

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Чернікова Л.А., Шумада Р.Я. Моніторингове дослідження якості  психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогів Запорізької області в умовах дистанційної освіти (з досвіду роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР) / Л. А. Чернікова, Р. Я. Шумада //  Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти : колективна монографія / Т. Є. Гура, Т.О. Афанасьєва, Є. О. Гревцева та ін. ; за наук. ред. Т. Є. Гури. — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — 232 с. С. 191-226. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 2. Чернікова Л.А., Гура Т.Є. Особливості професійної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інклюзивного навчання // Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області: науково-методичний аспект : монографія / упор.: Т.Є. Гура ; ред.. Т. Я. Озерова. – Запоріжжя: СТАТУС, 2018. – С. 108-121.

Посібники  та підручники

 1. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 8-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 256 с. : іл. (Наказ МОНУ від 22.02.2021 № 243)
 2. Чернікова Л.А. Інформатика. Навчальний посібник для 5 класу / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2021.
 3. Чернікова Л.А. Інформатика : робочий зошит : 8-й кл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2021. — 144 с. : іл. (Лист ІМЗО № 22.1-12/Г-238 від 08.07.2021)
 4. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 9-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 275 с. : іл.
 5. Чернікова Л.А. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для 10-11 класу / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 182 с. : іл.
 6. Чернікова Л.А., Андрощук І. М., та інш. Супровід діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників: керівництво для тренерів: навч.-метод. посібник. Київ. 2021. 132 c.
 7. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інорматика : робочий зошит : 7-й кл. / — Київ : Генеза, 2020. — 112 с. : іл.
 8. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020. — 176 с. : іл. (Наказ МОН від 25.03.2020 № 449)
 9. Чернікова Л.А. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10‑го (11‑го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 144 с. : іл. (Наказ МОНУ від 31.05.2018 № 551)
 10. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 128 с. : іл. (Наказ МОН від 12.04.2019 № 472)
 11. Чернікова Л.А. Інформатика : робочий зошит : 6-й кл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2019. — 112 с. : іл. (Лист ІМЗО від 15.08.2019 № 12-Г-553)
 12. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 5-го кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 208 с. : іл. (Наказ МОН від 11.10.2018 № 1085)
 13. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – Київ : Генеза, 2018. — 208с. : іл. Наказ МОН від 11.10.2018 № 1085
 14. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти. – Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл. Наказ МОНУ від 31.05.2018 № 551
 15. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : робочий зошит : 5-й кл.. – Київ : Генеза, 2018. — 112 с. : іл. Лист ІМЗО від 03.10.16 № 2.1/12-Г-739
 16. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : 8-й кл. : робочий зошит. – Київ. : Генеза, 2018. – 144 с. : іл. Лист ІМЗО від 01.12.2017 № 21.1/12-Г-802
 17. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : 9-й кл. : робочий зошит. – Київ. : Генеза, 2018. – 160 с. : іл. Лист ІМЗО від 01.12.2017 № 21.1/12-Г-803

Статті

 1. Gura Jr. O., Gura O., Gura T., Chernikova L. ONBOARDING IN MODERN IT PROJECTS: RESEARCH OF SUCCESS FACTORS (подано до друку)
 2. Oleksandr Gura, Tetiana Gura, Oleksandr Gura Jr., Ludmila Chernikova Research on metacognitive skills of software testers: a problem statement. Scopus. — Режим доступу
 3. N.Morze, O.Bazeliuk, L.Chernikova та інші Опис цифрової компетентності педагогічних працівників // ел.фахове видання «Відкрите освітнє середовище сучасного університету». – Київ, 27-28.09.2019. – Режим доступу
 4. Чернікова Л.А. Збірник навчальних програм тренінгів з підготовки педагогів Запорізької області до впровадження концепції «Нова українська школа» / [упор. Л. А. Чернікова]. -– Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 208 с.
 5. Нікулочкіна О.В., Чернікова Л.А. Організаційні заходи щодо підготовки педагогів Запорізької області до роботи в Новій українській школі / О. В. Нікулочкіна, Л. А. Чернікова // Рідна школа. – 2018

Навчальні програми

 1. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 12.07.2021 № 795)
 2. Пасічник О.В. Чернікова Л.А. Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 12.07.2021 № 795).
 3. Чернікова Л.А. Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності (гриф МОНУ наказ від 10.12.2021 № 1340)

Методичні рекомендації

 1. Гура Т.Є., Озерова Т.Я., Чернікова Л.А. Концепція професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької області у системі неперервної освіти : методичні рекомендації [упор. Т. Є. Гура, Т. Я. Озерова, Л .А. Чернікова]. – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 28 с.

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Чернікова Л.А. Підвищення кваліфікації педагогів в умовах дистанційного навчання: виклики та досвід їх подолання.  [Електронний ресурс] : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» (Київ, 15.04.2021). – Режим доступу
 2. Чернікова Л.А. Инновационные подходы к содержанию, формам и методам повышения квалификации педагогов в современных условиях. [Електронний ресурс] : матер. VІІ Міжнар.наук.-практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 13-15.05.2021). – Режим доступу
 3. Чернікова Л.А. Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти». В межах VІІ Міжнар.наук.-практ.конф. «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», (Запоріжжя, 13-15.05.2021).
 4. Нанаєва Т.В. Чернікова Л.А. Індекс цифрової готовності як основа побудови стратегії розвитку закладу освіти [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу
 5. Чернікова Л.А. Нова українська школа: інформаційно-цифрова компетентність педагогів в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» друку
 6. Чернікова Л. А., Шумада Р. Я. Моніторинг якості надання освітніх послуг слухачам курсів підвищення кваліфікації у запорізькому ОІППО [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.- практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступу
 7. Чернікова Л.А. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів в сучасних умовах реформування післядипломної освіти» : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. [«Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін»] (м.Київ, 28.03.2018 р.). – Режим доступу
 8. Чернікова Л.А. Інформатична освіта Новій Українській школі : матеріали Всеукр.наук.-практ. семінару [«Сучасні технологічні рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації інтегрованих підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та інформатичної галузей»], (м.Запоріжжя, 23-24.01.2018 р.).– Режим доступу
 9. Чернікова Л.А. Концептуальні засади інформатичної освітньої галузі Нового Державного стандарту базової середньої освіти : матеріали Міжнар.підсум.наук.-практ. конференції [«Нова українська школа 2»], (м.Київ, 26-28.11.2018 р.)

Чернікова Людмила Антонівна

Посада — проректор з навчально-методичної роботи, доцент 
Звання/категорія — кандидат педагогічних наук, доцент, магістр педагогіки вищої школи, учитель-методист вищої категорії, Заслужений працівник освіти.
 
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-735-65-75

2021

 • Осіння школа творців сучасних освітніх матеріалів для нової української школи
 • Підготовка супервізорів початкової школи. Курс ІІ
 • Нова українська школа: перехід на наступний рівень (регіональний координатор)
 • Нова українська школа: перехід на наступний рівень (регіональний тренер)
 • 3Д принтер: досвід, нові ідеї використання в закладах освіти
 • Підготовка регіональних координаторів НУШ базова школа
 • Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області
 • Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи
 • Дистанційне та змішане навчання як засіб  реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога
 • Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії розвитку закладу освіти
 • Підвищення кваліфікації педагогів в умовах «нової нормальності»: виклики, ідеї, рішення
 • Сучасний урок інформатики: як він має виглядати?
 • Центри професійного розвитку педагогічних працівників: виклики, освітні стратегії, партнерська взаємодія
 • Створення анкет та обробка результатів анкетування засобами форм та таблиць Google
 • Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в он-лайн форматі

2020

 • Тренінг «Ключові компетентності 21 ст.»
 • Тренінг «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти»
 • КПК «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»
 • Тренінг «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»
 • Круглий стіл: «Використання можливостей Інтернет-простору в процесі професійного вдосконалення педагогів»
 • Вебінар: «Цифрове громадянство»
 • Вебфорум «Досвід впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес»
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
 • І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Шляхи вдосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» за напрямком «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта»
 • Вебінар «Про викладання інформатики у 7 класі у 2020/2021 навчальному році»
 • І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Шляхи вдосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» за напрямком «Підготовка вчителів у системі неперервної освіти»
 • Вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІППО
 • Тренінг «Морський WORKSHOP професійного зростання»
 • Вебінар «Цифрові компетентності, які знадобляться дітям у майбутньому»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників в системі неперервної освіти»
 • Тренінг «Супровід діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників» у межах програми підготовки тренерів для тренерів
 • Он-лайн семінар «Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін засобами цифрових сервісів»
 • Тренінг «Стратегія розвитку ОІППО: клієнтоорієтованість та внутрішня система забезпечення якості» в межах програми навчання та розбудови потенціалу ОІППО фінського проєкту «Навчаємось разом»

2019

 • Програма професійного розвитку спеціальний міні-EdCamp Global Teacher Prize
 • Програма курсу для тренерів «Додатки Google в освітній діяльності»
 • Програма підвищення кваліфікації на очно- дистанційному тренінгу регіональних тренерів для впровадження концепції «НУШ» в початковій ланці
 • Програма тренінгів із розбудови потенціалу ІППО фінського проекту «Навчаємось разом»
 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Атестація щодо вільного володіння державною мовою
 • Програма тренінгів із розбудови потенціалу ІППО фінського проекту «Навчаємось разом»
 • Тренінг «Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів закладів освіти»
 • Навчальний візит «Система педагогічної освіти Фінляндії»
 • Стажування у КПУ

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Чернікова Л.А., Шумада Р.Я. Моніторингове дослідження якості  психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогів Запорізької області в умовах дистанційної освіти (з досвіду роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР) / Л. А. Чернікова, Р. Я. Шумада //  Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти : колективна монографія / Т. Є. Гура, Т.О. Афанасьєва, Є. О. Гревцева та ін. ; за наук. ред. Т. Є. Гури. — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — 232 с. С. 191-226. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 2. Чернікова Л.А., Гура Т.Є. Особливості професійної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інклюзивного навчання // Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області: науково-методичний аспект : монографія / упор.: Т.Є. Гура ; ред.. Т. Я. Озерова. – Запоріжжя: СТАТУС, 2018. – С. 108-121.

Посібники  та підручники

 1. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 8-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 256 с. : іл. (Наказ МОНУ від 22.02.2021 № 243)
 2. Чернікова Л.А. Інформатика. Навчальний посібник для 5 класу / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2021.
 3. Чернікова Л.А. Інформатика : робочий зошит : 8-й кл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2021. — 144 с. : іл. (Лист ІМЗО № 22.1-12/Г-238 від 08.07.2021)
 4. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 9-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 275 с. : іл.
 5. Чернікова Л.А. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для 10-11 класу / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 182 с. : іл.
 6. Чернікова Л.А., Андрощук І. М., та інш. Супровід діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників: керівництво для тренерів: навч.-метод. посібник. Київ. 2021. 132 c.
 7. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інорматика : робочий зошит : 7-й кл. / — Київ : Генеза, 2020. — 112 с. : іл.
 8. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020. — 176 с. : іл. (Наказ МОН від 25.03.2020 № 449)
 9. Чернікова Л.А. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10‑го (11‑го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 144 с. : іл. (Наказ МОНУ від 31.05.2018 № 551)
 10. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 128 с. : іл. (Наказ МОН від 12.04.2019 № 472)
 11. Чернікова Л.А. Інформатика : робочий зошит : 6-й кл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2019. — 112 с. : іл. (Лист ІМЗО від 15.08.2019 № 12-Г-553)
 12. Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 5-го кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 208 с. : іл. (Наказ МОН від 11.10.2018 № 1085)
 13. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – Київ : Генеза, 2018. — 208с. : іл. Наказ МОН від 11.10.2018 № 1085
 14. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти. – Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл. Наказ МОНУ від 31.05.2018 № 551
 15. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : робочий зошит : 5-й кл.. – Київ : Генеза, 2018. — 112 с. : іл. Лист ІМЗО від 03.10.16 № 2.1/12-Г-739
 16. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : 8-й кл. : робочий зошит. – Київ. : Генеза, 2018. – 144 с. : іл. Лист ІМЗО від 01.12.2017 № 21.1/12-Г-802
 17. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : 9-й кл. : робочий зошит. – Київ. : Генеза, 2018. – 160 с. : іл. Лист ІМЗО від 01.12.2017 № 21.1/12-Г-803

Статті

 1. Gura Jr. O., Gura O., Gura T., Chernikova L. ONBOARDING IN MODERN IT PROJECTS: RESEARCH OF SUCCESS FACTORS (подано до друку)
 2. Oleksandr Gura, Tetiana Gura, Oleksandr Gura Jr., Ludmila Chernikova Research on metacognitive skills of software testers: a problem statement. Scopus. — Режим доступу
 3. N.Morze, O.Bazeliuk, L.Chernikova та інші Опис цифрової компетентності педагогічних працівників // ел.фахове видання «Відкрите освітнє середовище сучасного університету». – Київ, 27-28.09.2019. – Режим доступу
 4. Чернікова Л.А. Збірник навчальних програм тренінгів з підготовки педагогів Запорізької області до впровадження концепції «Нова українська школа» / [упор. Л. А. Чернікова]. -– Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 208 с.
 5. Нікулочкіна О.В., Чернікова Л.А. Організаційні заходи щодо підготовки педагогів Запорізької області до роботи в Новій українській школі / О. В. Нікулочкіна, Л. А. Чернікова // Рідна школа. – 2018

Навчальні програми

 1. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 12.07.2021 № 795)
 2. Пасічник О.В. Чернікова Л.А. Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 12.07.2021 № 795).
 3. Чернікова Л.А. Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності (гриф МОНУ наказ від 10.12.2021 № 1340)

Методичні рекомендації

 1. Гура Т.Є., Озерова Т.Я., Чернікова Л.А. Концепція професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької області у системі неперервної освіти : методичні рекомендації [упор. Т. Є. Гура, Т. Я. Озерова, Л .А. Чернікова]. – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 28 с.

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Чернікова Л.А. Підвищення кваліфікації педагогів в умовах дистанційного навчання: виклики та досвід їх подолання.  [Електронний ресурс] : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» (Київ, 15.04.2021). – Режим доступу
 2. Чернікова Л.А. Инновационные подходы к содержанию, формам и методам повышения квалификации педагогов в современных условиях. [Електронний ресурс] : матер. VІІ Міжнар.наук.-практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 13-15.05.2021). – Режим доступу
 3. Чернікова Л.А. Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти». В межах VІІ Міжнар.наук.-практ.конф. «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», (Запоріжжя, 13-15.05.2021).
 4. Нанаєва Т.В. Чернікова Л.А. Індекс цифрової готовності як основа побудови стратегії розвитку закладу освіти [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу
 5. Чернікова Л.А. Нова українська школа: інформаційно-цифрова компетентність педагогів в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» друку
 6. Чернікова Л. А., Шумада Р. Я. Моніторинг якості надання освітніх послуг слухачам курсів підвищення кваліфікації у запорізькому ОІППО [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.- практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступу
 7. Чернікова Л.А. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів в сучасних умовах реформування післядипломної освіти» : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. [«Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін»] (м.Київ, 28.03.2018 р.). – Режим доступу
 8. Чернікова Л.А. Інформатична освіта Новій Українській школі : матеріали Всеукр.наук.-практ. семінару [«Сучасні технологічні рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації інтегрованих підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та інформатичної галузей»], (м.Запоріжжя, 23-24.01.2018 р.).– Режим доступу
 9. Чернікова Л.А. Концептуальні засади інформатичної освітньої галузі Нового Державного стандарту базової середньої освіти : матеріали Міжнар.підсум.наук.-практ. конференції [«Нова українська школа 2»], (м.Київ, 26-28.11.2018 р.)

Іванов Сергій Аркадійович

Посада — доцент.
Звання/категорія — доцент, кандидат технічних наук.
Tелефон (моб): 066-482-28-83

2021

 • Конференція “Уроки історії в сучасній школі. Реалії та перспективи”
 • Конференція “Сучасний урок інформатики, методи, інструменти, результати”
 • VIII International Scientific and Practical Conference. Scientific Research in XXI Century”
 • Курс Go Jump Star
 • Конференція “Освітня робототехніка”
 • Форум «Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області»

2020

 • Тренінг «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-методичні засади створення інноваційої моделі STEM-освіти в Україні»

2019

 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Стажування у КПУ

 

Посібники та підручники

 1. Іванов С.А. Візуалізація алгоритмічного мислення. (мова ДРАКОН + мова програмування Golang) (4 розділи)

Статті

 1. Іванов С.А. Мета та шляхи упровадження STEM-освіти у початковій школі. Журнал «Учитель початкової  школи», № 5-6, 2020.
 2. Іванов С.А. Науково-технічна шкільна освіта як цілеспрямована система діяльності: Досвід США / Іванов С.А. // Нова українська думка. – 2019. – №1.– С.8-16.
 3. Іванов С.А. Комп’ютерне моделювання задач з фізики на STEM-уроках / Іванов С.А. // Інформатика у школі та сім‘ї. – 2019. – №1.
 4. Іванов С.А. Розв’язання задач з фізики методами комп’ютерного моделювання (VPython, GlowScript, Trinket). Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки» : [зб.наук.праць; редкол. : С. О. Довгий (голова), О. Є. Стрижак, О. В. Лісовий, І. М. Савченко та ін.].– К.: 2018. – Вип.13.– С. 83-95

Методичні рекомендації

 1. Іванов С.А. Оволодіння елементами STEM-освіти. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 300-304

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Іванов С.А. Обчислювальне мислення у структурі цифрової компетентності. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу
 2. Іванов С.А. Formation of computational thinking based on hybrid programming (dragon + golang) Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY OTTAWA, CANADA 6-8.03.2021, pp.723-728.
 3. Іванов С.А. Формування алгоритмічного мислення засобами гібридного програмування (drakon + golang): Збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції “Освітня робототехніка”, м. Дніпро, вид-во ЛІРА, 2021, С.29-33. — Режим доступу.
 4. Іванов С.А. Візуальні засоби формування алгоритмічного мислення [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. к.онф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу
 5. Іванов С.А. Ресурсні центри як модель упровадження медіаосвіти [Електронний ресурс]: Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – 494 с. — Режим доступу
 6. Іванов С.А., Швець Ю.О. Програмно-технічне забезпечення STEM-навчання в ЗОІППО. — Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». – (04-05.11.20). – Дніпро, ЛІРА, 2020.– С.67-71.
 7. Іванов С.А. STEM – як цілеспрямована система діяльності. Досвід США : матеріали ІV Міжнар. наук-практ. конфер. [«STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку»] (м.Київ, 8-9.11.18 р.). – Режим доступу

Іванов Сергій Аркадійович

Посада — доцент.
Звання/категорія — доцент, кандидат технічних наук.
 
телефон (моб): 066-482-28-83

2021

 • Конференція “Уроки історії в сучасній школі. Реалії та перспективи”
 • Конференція “Сучасний урок інформатики, методи, інструменти, результати”
 • VIII International Scientific and Practical Conference. Scientific Research in XXI Century”
 • Курс Go Jump Star
 • Конференція “Освітня робототехніка”
 • Форум «Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області»

2020

 • Тренінг «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-методичні засади створення інноваційої моделі STEM-освіти в Україні»

2019

 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Стажування у КПУ

Посібники та підручники

 1. Іванов С.А. Візуалізація алгоритмічного мислення. (мова ДРАКОН + мова програмування Golang) (4 розділи)

Статті

 1. Іванов С.А. Мета та шляхи упровадження STEM-освіти у початковій школі. Журнал «Учитель початкової  школи», № 5-6, 2020.
 2. Іванов С.А. Науково-технічна шкільна освіта як цілеспрямована система діяльності: Досвід США / Іванов С.А. // Нова українська думка. – 2019. – №1.– С.8-16.
 3. Іванов С.А. Комп’ютерне моделювання задач з фізики на STEM-уроках / Іванов С.А. // Інформатика у школі та сім‘ї. – 2019. – №1.
 4. Іванов С.А. Розв’язання задач з фізики методами комп’ютерного моделювання (VPython, GlowScript, Trinket). Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки» : [зб.наук.праць; редкол. : С. О. Довгий (голова), О. Є. Стрижак, О. В. Лісовий, І. М. Савченко та ін.].– К.: 2018. – Вип.13.– С. 83-95

Методичні рекомендації

 1. Іванов С.А. Оволодіння елементами STEM-освіти. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 300-304

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Іванов С.А. Обчислювальне мислення у структурі цифрової компетентності. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу
 2. Іванов С.А. Formation of computational thinking based on hybrid programming (dragon + golang) Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY OTTAWA, CANADA 6-8.03.2021, pp.723-728.
 3. Іванов С.А. Формування алгоритмічного мислення засобами гібридного програмування (drakon + golang): Збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції “Освітня робототехніка”, м. Дніпро, вид-во ЛІРА, 2021, С.29-33. — Режим доступу.
 4. Іванов С.А. Візуальні засоби формування алгоритмічного мислення [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. к.онф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу
 5. Іванов С.А. Ресурсні центри як модель упровадження медіаосвіти [Електронний ресурс]: Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – 494 с. — Режим доступу
 6. Іванов С.А., Швець Ю.О. Програмно-технічне забезпечення STEM-навчання в ЗОІППО. — Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». – (04-05.11.20). – Дніпро, ЛІРА, 2020.– С.67-71.
 7. Іванов С.А. STEM – як цілеспрямована система діяльності. Досвід США : матеріали ІV Міжнар. наук-практ. конфер. [«STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку»] (м.Київ, 8-9.11.18 р.). – Режим доступу

Стадниченко Кіра Валентинівна

Посада — старший викладач.
Звання/категорія — магістр математики, старший учитель вищої категорії.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 067-308-21-41

2021

 • Конференція «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати»
 • Тренінг «Українська на щодень для професійного зростання»
 • Навчальний курс «Основи створення дистанційного курсу на Moodle»
 • Вебінар «Сучасний урок інформатики: як він має виглядати»
 • Курс навчання «Лідерська навчальна програма для вчителів STEAM-Camp»
 • Вебінар «Використання micro:bit на уроках інформатики та в STEM-освіті»
 • Вебінар «Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти»
 • Вебінар «Візуалізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти»
 • Тренінг «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти. Курс І. Інформатична галузь»
 • Тренінг «Підготовка регіональних тренерів-педагогів за освітніми галузями Нової української школи. 5-6 клас»

2020

 • Тренінг «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти»
 • Вебфорум «Досвід впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес»
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики
 • Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу»
 • «Основи програмування мовою JAVA», освітня програма підвищення кваліфікації АІРо «Професійний розвиток педагогічного (науково-педагогічного) працівника»
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів математики та інформатики
 • Онлайн-курс з медіаграмотності «Very Verified»
 • Вебінари IREX «Вивчай та розрізняй»
 • Підготовка освітніх експертів з питань інституційного аудиту

2019

 • Тренінг «Додатки Google в освітній діяльності»
 • Поглиблений тренінг для тренерів «Додатки Google в освітній діяльності»
 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Курс підготовки викладачів/методистів- тренерів «Ключові уміння 21-го століття»
 • Стажування у ЗНУ
 • Ключові уміння ХХІ століття

Сертифікати

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Сокол І.М., Стадниченко К.В. Відеосервіси в роботі вчителя: можливості, інструменти, навчання педагогів // Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – 526-533 p. — Режим доступу.
 2. Сокол І., Стадниченко К. Освіта в умовах пандемічної кризи: проблеми і перспективи розвитку // Education during apandemic crisis: problems and prospects.Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration inOpole, 2020; ISBN 978-83-66567-08-5;pp.296, illus., tabs., bibls.

Статті

 1. Сокол І., Стадниченко К. Дистанційне викладання інформатики: особливості, проблеми, цифрові інструменти. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», (10), 191-202. — Режим доступу.

Посібники та підручники

 1. Куліченко А.В., Сотник Т.В., Стадниченко К.В. Електронне портфоліо як засіб розвитку креативності викладача іноземної мови [Електронний ресурс] / А.В. Куліченко, Т. В. Сотник, К. В. Стадниченко // Інформаційні технології та інструменти навчання : електронний журнал. – 2018. – Том 66. – №  – Режим доступу
 2. Стадниченко К.В., Перцова Н.І. Проблеми і перспективи розбудови Е-школи : за матеріалами круглого столу / Н. І. Перцова, К. В. Стадниченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2017. – Вип. ХХ-ХХІ 
 3. Стадниченко К.В. Інструменти упорядкування електронного контенту до уроку / К .В. Стадниченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2018. – Вип. ХХІV-ХХV

Методичні рекомендації

 1. Сокол І.М., Стадниченко К.В. Особливості викладання інформатики в умовах дистанційного і змішаного навчання // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.75-77
 2. Стадниченко К.В. Актуальні питання інформатизації освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.94-104
 3. Григоренко О., Стадниченко К., Сокол І. Формування простору відкритої освіти Запорізького регіону. Методичні рекомендації до 2018/2019 навчального року. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 26-61

 Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Стадниченко К.В. Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу.
 2. Стадниченко К.В., Крижко Л.В. Батл як форма підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.-практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступу
 3. Стадниченко К.В. Мережеві документи як навчальний інструмент [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.- практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступу
 4. Стадниченко К.В. Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу

 

 1.  

Стадниченко Кіра Валентинівна

Посада — старший викладач.
Звання/категорія — магістр математики, старший учитель вищої категорії.
 
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 067-308-21-41

2021

 • Конференція «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати»
 • Тренінг «Українська на щодень для професійного зростання»
 • Навчальний курс «Основи створення дистанційного курсу на Moodle»
 • Вебінар «Сучасний урок інформатики: як він має виглядати»
 • Курс навчання «Лідерська навчальна програма для вчителів STEAM-Camp»
 • Вебінар «Використання micro:bit на уроках інформатики та в STEM-освіті»
 • Вебінар «Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти»
 • Вебінар «Візуалізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти»
 • Тренінг «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти. Курс І. Інформатична галузь»
 • Тренінг «Підготовка регіональних тренерів-педагогів за освітніми галузями Нової української школи. 5-6 клас»

2020

 • Тренінг «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти»
 • Вебфорум «Досвід впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес»
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики
 • Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу»
 • «Основи програмування мовою JAVA», освітня програма підвищення кваліфікації АІРо «Професійний розвиток педагогічного (науково-педагогічного) працівника»
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів математики та інформатики
 • Онлайн-курс з медіаграмотності «Very Verified»
 • Вебінари IREX «Вивчай та розрізняй»
 • Підготовка освітніх експертів з питань інституційного аудиту

2019

 • Тренінг «Додатки Google в освітній діяльності»
 • Поглиблений тренінг для тренерів «Додатки Google в освітній діяльності»
 • Всеукраїнський науково-практичний Сучасні освітні тренди «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
 • Курс підготовки викладачів/методистів- тренерів «Ключові уміння 21-го століття»
 • Стажування у ЗНУ
 • Ключові уміння ХХІ століття

Сертифікати

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Сокол І.М., Стадниченко К.В. Відеосервіси в роботі вчителя: можливості, інструменти, навчання педагогів // Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – 526-533 p. — Режим доступу.
 2. Сокол І., Стадниченко К. Освіта в умовах пандемічної кризи: проблеми і перспективи розвитку // Education during apandemic crisis: problems and prospects.Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration inOpole, 2020; ISBN 978-83-66567-08-5;pp.296, illus., tabs., bibls.

Статті

 1. Сокол І., Стадниченко К. Дистанційне викладання інформатики: особливості, проблеми, цифрові інструменти. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», (10), 191-202. — Режим доступу.

Посібники та підручники

 1. Куліченко А.В., Сотник Т.В., Стадниченко К.В. Електронне портфоліо як засіб розвитку креативності викладача іноземної мови [Електронний ресурс] / А.В. Куліченко, Т. В. Сотник, К. В. Стадниченко // Інформаційні технології та інструменти навчання : електронний журнал. – 2018. – Том 66. – №  – Режим доступу
 2. Стадниченко К.В., Перцова Н.І. Проблеми і перспективи розбудови Е-школи : за матеріалами круглого столу / Н. І. Перцова, К. В. Стадниченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2017. – Вип. ХХ-ХХІ 
 3. Стадниченко К.В. Інструменти упорядкування електронного контенту до уроку / К .В. Стадниченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2018. – Вип. ХХІV-ХХV

Методичні рекомендації

 1. Сокол І.М., Стадниченко К.В. Особливості викладання інформатики в умовах дистанційного і змішаного навчання // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.75-77
 2. Стадниченко К.В. Актуальні питання інформатизації освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.94-104
 3. Григоренко О., Стадниченко К., Сокол І. Формування простору відкритої освіти Запорізького регіону. Методичні рекомендації до 2018/2019 навчального року. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 26-61

 Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Стадниченко К.В. Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу.
 2. Стадниченко К.В., Крижко Л.В. Батл як форма підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.-практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступу
 3. Стадниченко К.В. Мережеві документи як навчальний інструмент [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.- практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступу
 4. Стадниченко К.В. Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу

Давидовський Максим Володимирович

Посада — доцент.
Звання/категорія — кандидат фізико-математичних наук.
 

2020

 •  

2019

 •  

Сертифікати

Статті

 1. Kurapov S.V., Davidovsky M.V. Computational methods for determining graph invariants  // International Journal of Open Information Technologies. Vol. 9, No.2, 2021. ISSN: 2307-8162.
 2. Курапов С. В., Давидовский М. В. Прикладные методы определения изоморфизма подграфов СЭП в САПР электронных схем // Компоненты и технологии. – 2021. – №8. – С. 32–34.
 3. Курапов С. В., Давидовский М. В. Построение рисунка плоской части графа СЭП. Метод базисов // Компоненты и технологии. – 2021. – №11. – С. 68–70.

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Курапов С. В., Давидовський М. В. Алгоритмічні методи кінцевих дискретних структур. Ізоморфізм графів : монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. ISBN 978-966-599-600-2

Давидовський Максим Володимирович

Посада — доцент.
Звання/категорія — кандидат фізико-математичних наук.

Статті

 1. Kurapov S.V., Davidovsky M.V. Computational methods for determining graph invariants  // International Journal of Open Information Technologies. Vol. 9, No.2, 2021. ISSN: 2307-8162.
 2. Курапов С. В., Давидовский М. В. Прикладные методы определения изоморфизма подграфов СЭП в САПР электронных схем // Компоненты и технологии. – 2021. – №8. – С. 32–34.
 3. Курапов С. В., Давидовский М. В. Построение рисунка плоской части графа СЭП. Метод базисов // Компоненты и технологии. – 2021. – №11. – С. 68–70.

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Курапов С. В., Давидовський М. В. Алгоритмічні методи кінцевих дискретних структур. Ізоморфізм графів : монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. ISBN 978-966-599-600-2

Лукачевич Андрій Федорович

Посада — старший викладач.
Звання/категорія — вчитель-методист вищої категорії.
Телефон (моб): 099-490-00-38

2020

 • Тренінг «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання та креслення

2019

Методичні рекомендації

 1. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо створення освітнього контенту НУШ  на основі модельних програм НУШ освітньої галузі “Технології” для 5-6 класів.
 2. Лукачевич А.Ф. Метод рекомендації до ІІ етапу олімпіади з трудового навчання у 2021/2022 н.р.
 3. Лукачевич А.Ф. Метод рекомендації до ІІІ етапу олімпіади з трудового навчання у 2021/2022 н.р.
 4. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Креслення» у 2017-2018 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.
 5. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та курсу «Технології» у 2017-2018 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.
 6. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Креслення» у 2018/2019 навчальному році // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
 7. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та курсу «Технології» // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
 8. Лукачевич А.Ф. Трудове навчання, технології та креслення // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Ч. ІІ: Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — 156 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64 Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. — Назва з етикетки диска.

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Лукачевич А.Ф. Вимоги часу щодо формування й розвитку інформаційно-технологічних компетентностей педагогів-технологів в умовах дистанційного навчання. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу.
 2. Лукачевич А.Ф. Продуктивне навчання як засіб розвитку творчої особистості учня засобами технологічної освіти  — матеріали IІІ Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 15-22.05.2017 р.) [Електронний ресурс].
 3. Лукачевич А.Ф. Проблеми впровадження STEM-освіти на уроках трудового навчання,технологій, фізики та в позаурочний час: досвід, сучасні проблеми та перспективи — матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].
 4. Лукачевич А.Ф. Роль STEM – освітньої технології у модернізації змісту предмета «Трудове навчання» у закладах загальної середньої освіти України. — Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2019. №3 (35).
 5. Лукачевич А.Ф. Вимоги часу щодо формування й розвитку інформаційно-технологічних компетентностей педагогів-технологів в умовах дистанційного навчання. — матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 13-15.05.2021 р.) [Електронний ресурс].

Лукачевич Андрій Федорович

Посада — старший викладач.
Звання/категорія — вчитель-методист вищої категорії.
 
Телефон (моб): 099-490-00-38

2020

 • Тренінг «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання та креслення

2019

Методичні рекомендації

 1. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо створення освітнього контенту НУШ  на основі модельних програм НУШ освітньої галузі “Технології” для 5-6 класів.
 2. Лукачевич А.Ф. Метод рекомендації до ІІ етапу олімпіади з трудового навчання у 2021/2022 н.р.
 3. Лукачевич А.Ф. Метод рекомендації до ІІІ етапу олімпіади з трудового навчання у 2021/2022 н.р.
 4. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Креслення» у 2017-2018 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.
 5. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та курсу «Технології» у 2017-2018 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.
 6. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Креслення» у 2018/2019 навчальному році // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
 7. Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та курсу «Технології» // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
 8. Лукачевич А.Ф. Трудове навчання, технології та креслення // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Ч. ІІ: Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — 156 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64 Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. — Назва з етикетки диска.

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 1. Лукачевич А.Ф. Вимоги часу щодо формування й розвитку інформаційно-технологічних компетентностей педагогів-технологів в умовах дистанційного навчання. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. — Режим доступу.
 2. Лукачевич А.Ф. Продуктивне навчання як засіб розвитку творчої особистості учня засобами технологічної освіти  — матеріали IІІ Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 15-22.05.2017 р.) [Електронний ресурс].
 3. Лукачевич А.Ф. Проблеми впровадження STEM-освіти на уроках трудового навчання,технологій, фізики та в позаурочний час: досвід, сучасні проблеми та перспективи — матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].
 4. Лукачевич А.Ф. Роль STEM – освітньої технології у модернізації змісту предмета «Трудове навчання» у закладах загальної середньої освіти України. — Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2019. №3 (35).
 5. Лукачевич А.Ф. Вимоги часу щодо формування й розвитку інформаційно-технологічних компетентностей педагогів-технологів в умовах дистанційного навчання. — матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 13-15.05.2021 р.) [Електронний ресурс].

Здоровець Оксана Олександрівна

Посада — старший лаборант.

Здоровець Оксана Олександрівна

Посада — старший лаборант.

Запрошені викладачі

Здоровець Олексій Федорович

Посада — старший викладач.
 
ІКТ в предметній галузі

Коваленко Тетяна Михайлівна

Посада — старший викладач.
 
ІКТ в предметній галузі

Коломоєць Геннадій Павлович

Посада — доцент, к.фіз.-мат.наук.
 
Викладання інформатики та інформаційних технологій

Тараненко Віктор Васильович

Посада — старший викладач.
 
Основи БЖД, цивільної оборони та охорони праці в галузі

За трудовою угодою

Григоренко Олександр Григорович

Посада — методист- координатор.

 • ІСУО Запоріжжя
 • Програмно-технічне, профілактичне обслуговування комп’ютерної техніки кафедри

Кревсун Юрій Миколайович

Посада — методист- координатор.
 
Система «Юний програміст»